Ειδήσεις

Άδειες διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός και πλησίον οικισμών


Από την Δ/νση  Αγροτικής  Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Καρδίτσας, γίνονται γνωστά τα εξής:    Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 109/122248/17-11-2017 διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία αφορά στην διαδικασία έκδοσης των αδειών διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός οικισμών ή πλησίον αυτών.

Η  διαδικασία  έκδοσης  άδειας  διατήρησης αφορά υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατά την έναρξη ισχύος του ν.4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α/12.03.2012) για τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση άδειας εγκατάστασης λόγω αποστάσεων από χώρους που χρήζουν προστασίας ή βρίσκονται εντός οικισμών, ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού για την περιοχή στην οποία βρίσκεται το γήπεδο της εγκατάστασης.

Σύμφωνα  με την ανωτέρω εγκύκλιο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι την 4η Δεκεμβρίου 2017 να υποβάλουν αίτηση στην Υπηρεσία μας  και εν συνεχεία να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας διατήρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΔΑΟΚ Π.Ε Καρδίτσας στα τηλέφωνα 22413-55210 και 22413-55238 ( αρμόδιοι υπάλληλοι οι κκ Γ. Αραμπατζής και Ε. Σακκά).

Με Ε.Π.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

 της Δ/νσης

 

 

 

Δημήτριος Β. Κωστής

  Γεωπόνος

Καρδίτσα,20 Νοεμβρίου 2017                                                                  

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Σύλληψη δύο αλλοδαπών για κατοχή ναρκωτικών ουσιών
Επόμενο άρθρο Έκθεση αρχειακού υλικού και προβολή ταινίας