Ειδήσεις

Έτοιμο το εργοστάσιο βιομάζας της ΕΣΕΚ στην Αγιοπηγή


Η μακρόχρονη προσπάθεια της Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρίας Καρδίτσας (Ε.Σ.Ε.Κ.) και των 360 μελών της έγινε πράξη με την υλοποίηση της πρώτης φάσης του επενδυτικού της σχεδίου, την κατασκευή του Εργοστασίου παραγωγής στερεών καυσίμων. Ο Νομός Καρδίτσας όπως έχουμε ήδη αναφέρει, παράγει κάθε χρόνο περίπου 200.000 τόνους βιομάζας με τη μορφή υπολειμμάτων της αγροτικής καλλιέργειας ή της δασικής εκμετάλλευσης το οποίο είτε καίγεται άσκοπα και αδικαιολόγητα διαχέοντας στην ατμόσφαιρα ρύπους, είτε απορρίπτεται ανεξέλεγκτα αντί να αξιοποιείται ενεργειακά με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας καθώς και δημιουργία θέσεων εργασίας και εισοδημάτων. Δημιουργήθηκε έτσι ένας χώρος υποδοχής, μια μεταποιητική μονάδα για την επεξεργασία και τυποποίησης της τοπικής βιομάζας και τη μετατροπή της σε μια εμπορική μορφή,  όπως η πελέτα.

Το εργοστάσιο συνολικού εμβαδού 430τμ κατασκευάστηκε σε ιδιόκτητο χώρο 22 στρ στην Αγιοπηγή του Δήμου Καρδίτσας. Για την κατασκευή του εργοστασίου πραγματοποιήθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τεχνικές εταιρίες και τους εργολάβους του Νομού Καρδίτσας ενώ η παραλαβή και αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, έγινε παρουσία όλων των συμμετεχόντων, συνολικά 8 εταιριών, προκειμένου να υπάρχει πλήρη διαφάνεια.

Στο Εργοστάσιο έχει εγκατασταθεί μια γραμμή παραλαβής, επεξεργασίας και συσκευασίας βιομάζας δυναμικότητας 2tn/h. Μια πρέσα παραγωγής πέλλετ δυναμικότητας 500kg/h, καθώς και γραμμή ξήρανσης και καύσης βιομάζας και αγροτικών υποπροϊόντων ισχύος 600kW. Έχει εγκατασταθεί επίσης όλος ο απαιτούμενος εξοπλισμός ασφαλείας και αυτοματισμού για την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας καθώς και περιφερειακός εξοπλισμός φίλτρων για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, της ελληνικής νομοθεσίας και τους ευρωκώδικες.

Το εργοστάσιο θα δουλεύει αρχικά σε μια βάρδια και θα παράγει 1.100 τόνους το έτος πέλλετ ξύλου, σε συσκευασίες των 15κιλών. Η πρώτη ύλη για την παραγωγή του πέλλετ θα είναι αρχικά τεμαχίδια ξύλου ή πριονίδια, τα οποία η ΕΣΕΚ θα προμηθεύεται από τις τοπικές βιομηχανίες όπως τα πριστήρια. Στη συνέχεια και με την αύξηση της παραγωγής θα παραλαμβάνονται και υπολείμματα ξυλείας και υλοτομίας σε συνεργασία με τους τοπικούς δασικούς συνεταιρισμούς. Επίσης το εργοστάσιο θα παραλαμβάνει αγροτικά υπολείμματα, κλαδονομή και άλλες μορφές κατώτερης ποιότητας βιομάζας για την λειτουργία του λέβητα και τις ανάγκες ξήρανσης.

Το εργοστάσιο διαθέτει εξοπλισμό για την παραγωγή πέλλετ ανωτέρας ποιότητας κλάσης Α1 (ΕΝ PlusA1) το οποίο θα διατίθεται αρχικά μόνο σε μέλη του συνεταιρισμού και στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής πέλλετ κατώτερης ποιότητας για μεγάλους καταναλωτές που χρειάζονται φτηνή θερμική ενέργεια (ξηραντήρια καπνού, θερμοκήπια ή άλλες εγκαταστάσεις). Στο άμεσο μέλλον τα μέλη του Συνεταιρισμού θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να φέρουν την δική τους βιομάζα και ανταποδοτικά να παραλάβουν πέλλετ σε ακόμη χαμηλότερες τιμές.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 500.000€ συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα LEADER που διαχειρίζεται η ΑΝ.ΚΑ ΑΕ, η οποία φιλοξενεί την ΕΣΕΚ από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Η επιδότηση του προγράμματος ανέρχεται σε 50%, ύψους 250.000€, ποσό το οποίο έχει ήδη προστεθεί στο κεφάλαιο της ΕΣΕΚ με την αποπεράτωση του εργοστασίου. Έτσι η κεφαλαιακή αξία του συνεταιρισμού έχει αυξηθεί. Η αξία αυτή μεταφέρεται αυτόματα και στις μερίδες οι οποίες αποκτούν μεγαλύτερη πραγματική αξία από την αρχική τιμή διάθεσης.

Η ΕΣΕΚ, επειδή θέλει να δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσουν μερίδες πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι μέχρι σήμερα είτε το αμέλησαν είτε δεν πίστευαν στην επιτυχία του εγχειρήματος, διαθέτει σε όσους το επιθυμούν 100 μερίδες στην παλιά τιμή (αξίας 1.000€). Τις μερίδες αυτές μπορούν να αποκτήσουν παλιοί ή νέοι συνεταίροι μέχρι το τέλος Απριλίου 2016.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα  η ΕΣΕΚ, εκτός από την κατασκευή του εργοστασίου, έχει ολοκληρώσει το σχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας βιομάζας, με πιλοτική συγκομιδή σε έκταση 1.000 στρεμμάτων στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Σοφάδων και Παλαμά. Για την συγκομιδή και μεταφορά της βιομάζας συνεργάστηκε με τοπικά συνεργεία και αγρότες του νομού, παρέχοντας επιπλέον κίνητρο στους επαγγελματίες της Καρδίτσας για συνεργασία με την ΕΣΕΚ αλλά και επιπλέον έσοδα. Τα  στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την εφαρμογή της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι αρκετά ώστε να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντική συμπίεση του κόστους της παραγωγικής διαδικασίας, όταν οι ποσότητες που θα απαιτούνται θα είναι πολύ μεγαλύτερες.

Επίσης εκτός από την υλοποίηση του προγράμματος Leader,  η Ε.Σ.Ε.Κ. συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα για την αξιοποίηση και την περιβαλλοντική διαχείριση της βιομάζας, σε συνεργασία μα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, με στόχο να εισάγει καινοτομίες επ’ ωφελεία των μελών της και της τοπικής κοινωνίας. Εντός του 2015 έχουν κατατεθεί φάκελοι στα προγράμματα HORIZON 2020 και LIFE, με τίτλο AgriCarb και BIOLEEIID αντίστοιχα. Η ΕΣΕΚ αποτελεί επίσης ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενεργειακών Συνεταιρισμών (ResCOOP) από το 2014, διερευνώντας επιπλέον εργαλεία χρηματοδότησης για περαιτέρω ανάπτυξη και ενεργειακή αυτονομία σε τοπικό επίπεδο.

Το δεύτερο στάδιο του επενδυτικού σχεδίου της ΕΣΕΚ, αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα. Το νέο έργο έχει χωροθετηθεί στο διπλανό ιδιόκτητο αγροτεμάχιο της ΕΣΕΚ, είναι σε εξέλιξη  και αναμένεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Το εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής θα παράγει επίσης θερμική ενέργεια, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί είτε στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις  του σημερινού εργοστασίου, είτε σε νέες εγκαταστάσεις (π.χ. εισαγωγή νέων καλλιεργειών υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα θερμοκήπια).

Το έργο που καλείται να υλοποιήσει η  ΕΣΕΚ για την αξιοποίηση της τοπικής βιομάζας και την ενεργειακή αυτονομία του νομού έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει, αλλά με την πρώτη επένδυση που ολοκληρώθηκε μπαίνει ένα λιθαράκι προς την επίτευξη του σκοπού της. Η ΕΣΕΚ αποτελεί πρότυπο Ενεργειακού Συνεταιρισμού για τη χώρα μας και όλα αυτά τα χρόνια έχει αποκτήσει τεχνογνωσία στη διαχείριση της βιομάζας. Οι  προσπάθειές της τα τελευταία χρόνια έχουν επιβραβευθεί τόσο εντός της χώρας (με την συμμετοχή της σε πλήθος συνεδρίων και παρουσιάσεων σχετικά με τη βιομάζα, με τη συμμετοχή της σε συμβουλευτικές ομάδες εργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας), όσο και εκτός της χώρας με την παρουσίαση των δράσεων της στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλες τον Νοέμβριο του 2015.

Από τη Διοίκηση της ΕΣΕΚ

Προηγούμενο άρθρο Ομιλία του Παύλου Σιούφα
Επόμενο άρθρο Εκπαιδευτική επίσκεψη σχολείων στη ΛΕ.Φ.Κ.Κ.