Ειδήσεις

Αίτημα κήρυξης του Δήμου Αργιθέας σε καθεστώς Πολιτικής Προστασίας


Την κήρυξη του Δήμου Αργιθέας σε καθεστώς Πολιτικής Προστασίας ζήτησε ο δήμαρχος ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αργιθέας.

Ακολουθεί η απόφαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αργιθέας

Συνεδρίαση του του Σ.Τ.Ο. πολιτικής προστασίας Δήμου Αργιθέας

Λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν σ΄ ολόκληρο το δήμο Αργιθέας και  συγκεκριμένα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τις προηγούμενες ημέρες και τον δήμο (έντονες χιονοπτώσεις, ολικός παγετός με διάρκεια πολλών ημερών, κατολισθήσεις και καταπτώσεις στο οδικό δίκτυο), φαινόμενα που επαναλαμβάνονται από τις βράδυνες ώρες της Κυριακής, με ιδιαίτερη σφοδρότητα και έχουν καταστήσει τον δήμο Αργιθέας σε ιδιαίτερη κατάσταση, αφού το εκτεταμένο οδικό δίκτυο (δημοτικό, αγροτικό δυσχερώς μπορεί να αποχιονίζεται, να καθαρίζεται και να συντηρείται σε ανεκτή κατάσταση, παρά το γεγονός της συνεχούς λειτουργίας των διαθεσίμων δημοτικών μηχανημάτων και των μισθωμένων.

Η εκτεταμένη διασπορά των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και η προσβασιμότητα σ΄ αυτούς μετά δυσκολίας εξυπηρετείται επί του παρόντος και θα γίνει οριακή με την παραπέρα επιδείνωση των καιρικών φαινομένων.

Το γεγονός ότι οι μετεωρολογικές προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες με βεβαιότητα θα οδηγήσουν και τον δήμο Αργιθέας σε ιδιαίτερα δυσχερή κατάσταση και ενδεχομένως να επιβαρύνουν τη διαβίωση των δημοτών και κατοίκων του.

Ομόφωνα εισηγούμαστε την έναρξη διαδικασίας κήρυξης του δήμου Αργιθέας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η πρωτοφανής έκταση της χιονόπτωσης προκάλεσε προβλήματα τόσο στις υποδομές του Δήμου μας σε όλη την έκτασή του όσο και στις κτηνοτροφικές και αγροτικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου μας.

Το γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη της κήρυξης του Δήμου μας σε έκτακτη ανάγκη, είναι το μέγεθος της κακοκαιρίας δεδομένου ότι η χιονόπτωση ήταν πρωτοφανής και έπληξε το Δήμο μας από άκρη σε άκρη και εξακολουθεί από σήμερα.

Με την ολοκλήρωση των έντονων φαινομένων πρέπει να προβούμε σε πλήρη αποκατάσταση βατότητας της εκτεταμένης αγροτικής, δημοτική οδοποιίας και του επαρχιακού δικτύου στα διοικητικά όρια του Δήμου μας, καθώς και αποκατάσταση των σωληνωτών οχετών απορροής όμβριων υδάτων.

Πέραν από την απομάκρυνση του χιονιού και των κατολισθήσεων από τα πρανή θα απαιτηθεί η επισκευή των νεροφαγωμάτων, αποκατάσταση των ρείθρων, μικρά τεχνικά έργα (τοιχία ανάλογου ύψους, κράσπεδου κτλ).

Θα απαιτηθεί αποκατάσταση της οδοποιίας με αδρανή υλικά και τσιμεντόστρωση σημείων που έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων που θα επακολουθήσουν με το λιώσιμο του χιονιού θα χρειαστεί αποκατάσταση και καθαρισμός της κοίτης ρεμάτων ποταμών, καθώς και απαραίτητες επεμβάσεις σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στα επικίνδυνα σημεία. (συρματοκιβώτια, τοιχία με οπλισμένο σκυρόδεμα κτλ).

Τέλος, λόγω του επερχόμενου παγετού θα απαιτηθούν επεμβάσεις όπου θεωρηθεί αναγκαίο για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών ύδρευσης και θα απαιτηθεί επίσης.

 

Προηγούμενο άρθρο Κ. Αγοραστός: Μόνο τους ολιγάρχες συμφέρει η απλή αναλογική σε Περιφέρειες και Δήμους
Επόμενο άρθρο Παρατείνεται η έκθεση: Τρεις γενιές ελληνικής ζωγραφικής - χαρακτικής (από την συλλογή Μοσχανδρέου)-