Ειδήσεις

Ανακατασκευάζονται τα πεζοδρόμια στον οικισμό σεισμοπλήκτων Μουζακίου


Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο της κατασκευής πεζοδρομίων στην πόλη του Μουζακίου με προϋπολογισμό 52.000 ΕΥΡΩ χρηματοδοτούμενο από τη ΣΑΤΑ της Δημοτικής Κοινότητας.

Με το έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες βελτίωσης υποδομών σε υφιστάμενους δρόμους της Δ.Κ. Μουζακίου με πλακοστρώσεις πεζοδρομίων. Οι παρεμβάσεις αφορούν είτε στην πλήρη κατασκευή, με τη χάραξή τους, είτε στην ανακατασκευή τμημάτων πεζοδρομίων, τα οποία είναι κατεστραμμένα και χρήζουν  αποκατάστασης, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής  κυκλοφορία  των πεζών. Ο κύριος όγκος των εργασιών θα γίνει σε τμήματα πεζοδρομίων στον οικισμό Σεισμοπλήκτων Μουζακίου. Επίσης θα εκτελεστούν εργασίες κατασκευής πεζοδρομίου στη Βιβλιοθήκη Μουζακίου.

Για την υλοποίηση των εργασιών θα γίνουν τα ακόλουθα:

  1. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες.
  2. Καθαιρέσεις οπλισμένων σκυροδεμάτων, αποξηλώσεις περιφράξεων καθώς και κόψιμο/εκρίζωση δένδρων όπου απαιτηθεί.
  3. Αποξήλωση των  κατεστραμμένων υπαρχόντων πλακοστρώσεων καθώς και των κράσπεδων πρόχυτων ή μη για τη διαμόρφωση της επιφάνειας.
  4. Κατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου πάχους 0,15μ. στις θέσεις διαμόρφωσης πεζοδρομίων.
  5. Κατασκευή βάσης έδρασης του πεζοδρομίου από σκυρόδεμα C12/15, πάχους 0,10μ. οπλισμένη με δομικό πλέγμα B500C οπής 0,15Χ0,15μ.
  6. Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με πλάκες διαστάσεων 40×40εκ. από σκυρόδεμα, χρώματος, σχεδίου που θα καθοριστούν από την υπηρεσία.
  7. Κατασκευή πρόχυτων κρασπέδων, συμπεριλαμβανομένης και της έδρασης αυτών από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας  C16/20.
  8. Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης βαρύτητας από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ύψους ανωδομής 0,50μ. σε τμήματα των Ο.Τ. 38 & 41, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
  9. Τοποθέτηση σωλήνων προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος διατομής Φ63 καθώς και κατασκευή τριών φρεατίων έλξης/ σύνδεσης υπογείων καλωδίων διαστάσεων 0,40×0,40μ.

Την εξέλιξη του έργου παρακολουθεί από κοντά πέρα από τον επιβλέποντα μηχανικό, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Στάθης και ο Πρόεδρος του Μουζακίου κ. Πούπης.

«Ανακατασκευάζουμε τα πεζοδρόμια στον οικισμό των σεισμοπλήκτων στο Μουζάκι δίνοντας νέα όψη και εμφάνιση σε κεντρικούς δρόμους. Οι εργασίες εκτελούνται με ταχύτητα και μεγάλη επιμέλεια και εκτίμησή μας είναι ότι το αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό. Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ του Μουζακίου, καθώς η τεχνική υπηρεσία μας ετοιμάζει τις ανάλογες μελέτες, υλοποιώντας το τεχνικό μας πρόγραμμα» δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός

 

“Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που υλοποιεί ο δήμος μας και αποδεικνύει περίτρανα την ετοιμότητα που διαθέτει στην υλοποίηση έργων από τη ΣΑΤΑ και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το Μουζάκι αναβαθμιζεται και γίνεται μια σύγχρονη πολη. Ευχαριστω τους δημότες που επιδεικνύουν υπομονή και τους διαβεβαιώνω πως το αποτελεσμα θα είναι το καλύτερο δυνατο ” δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Μουζακίου κος Φάνης Στάθης, ενώ ο πρόεδρος κος Νίκος Πουπης ειπε:”Πρόκειται για την αισθητική ανάπλαση της πόλης μας,που με μεράκι και όραμα προσπαθούμε να του προσδωσουμε ομορφιά και να καλυτερευσουμε την καθημερινοτητα των δημοτών μας”.

 

Προηγούμενο άρθρο Νέο Δ.Σ. και νέα Ε.Ε. της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης
Επόμενο άρθρο Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 5η Εαρινή Γιορτή της Φύσης