Ειδήσεις

Απαγαορεύται η εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού χωρίς άδεια


Για την ενημέρωση των παραγωγών του νομού μας, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου, από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Καρδίτσας (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ), ανακοινώνεται ότι βάσει του Ν. 1564/1985 Α΄ τεύχος ΦΕΚ  164   “Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών”.

Α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι  η εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού ( σπόροι σποράς, κόνδυλοι, βολβοί, ριζώματα, σποροφυτάρια κηπευτικών κ.λ.π.) χ ω ρ ί ς  την κατοχή της προβλεπόμενης από τον νόμο σχετικής άδειας εμπορίας.

Η παράνομη εμπορία (χωρίς άδεια) τιμωρείται με την επιβολή χρηματικού προστίμου, το οποίο προβλέπεται από τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις.

Εννοείται ότι κάθε δημοσίευση, από πρόσωπα που δεν διαθέτουν την ανάλογη άδεια, αγγελίας για πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού είτε στις εφημερίδες είτε στο διαδίκτυο ή οπουδήποτε αλλού, αυτοδίκαια αποδεικνύει την παράβαση του νόμου και συνεπάγεται την επιβολή χρηματικού προστίμου.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Καρδίτσας (ΤΗΛ.: 24410-76846, όπισθεν οινοποιείου ΕΑΣ  Καρδίτσας).

Με Ε.Υ.

Προϊστάμενος  Τμήματος α/α

 

 

 

Λάππας Θεόδωρος

Γεωπόνος

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Τρεις νέες ταινίες στο Θερινό Σινεμά της Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου 2016