Ειδήσεις

Αποκατάσταση ζημιών στις εγγειοβελτιωτικές υποδομές του ΤΟΕΒ Ταυρωπού


Κύριοι, κύριοι Υπουργοί, Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα ηλεκτρονικού τύπου της 3ης Νοεμβρίου 2020, μετά την θεομηνία της 18ης Σεπτεμβρίου 2020 δεν αρδεύεται το 50% των εκτάσεων του δικτύου του ΤΟΕΒ Ταυρωπού. Σε αυτήν την διαπίστωση κατέληξε ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ταυρωπού, ο οποίος σε επιστολή του εκθέτει την σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή των εγγειοβελτιωτικών υποδομών στις αγροτικές εκτάσεις περιμέτρου 160.000 στρεμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Καρδίτσας, περιοχής δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ Ταυρωπού. Τόνισε, επίσης ότι, οι ζημιές που έχει υποστεί το δίκτυο, αφορούν: στην κεντρική προσαγωγό διώρυγα μεταφοράς του νερού (στο 40% του μήκους των 28 χλμ. της), στο μεγαλύτερο εύρος των πρωτευουσών (70%), σε αρκετά χιλιόμετρα του μήκους των δευτερευουσών διωρύγων, αλλά και σε χιλιάδες προκατασκευασμένες τριτεύουσες διώρυγες (συνολικού μήκους 15.000 μέτρων). Εξίσου ανησυχητική είναι και η αναφορά στο ότι επίκειται η μετατροπή άνω του 50% των εκτάσεων του δικτύου σε ξηρικές, οι οποίες θα επιφέρουν ετήσιες οικονομικές απώλειες δυσθεώρητες στο εισόδημα των αγροτικών νοικοκυριών και μια μεγαλύτερη οικονομική απώλεια, ακόμη πιο δυσθεώρητη, ανά έτος, στα έσοδα της τοπικής οικονομίας, από τη μείωση του κύκλου εργασιών που θα προκύψει.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει γίνει αναλυτική καταγραφή όλων των ζημιών από τον ανωτέρω Οργανισμό και έχει συνταχθεί σχετική τεχνική μελέτη, προτίθεσθε να προβείτε άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών στις εγγειοβελτιωτικές υποδομές τομέα ΤΟΕΒ Ταυρωπού, προκειμένου να καταστεί το ως άνω δίκτυο λειτουργικό και διαθέσιμο προς χρήση, κατά την έναρξη της επόμενης αρδευτικής περιόδου, την προσεχή Άνοιξη;

Προηγούμενο άρθρο Φορείς από όλη την Ελλάδα στηρίζουν το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Στα 221.157.477 ευρώ ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2021