Ειδήσεις

Αποτελέσματα εκλογών αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Ο.Τ.Α.


Πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 στους Δήμους του Ν. Καρδίτσας οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Ο.Τ.Α. για το μόνιμο προσωπικό και για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Α) Τα αποτελέσματα των εκλογών όπως ανακοινώθηκαν από την Εφορευτική Επιτροπή για το μόνιμο προσωπικό είναι:

Προσήλθαν και ψήφισαν 289 εργαζόμενοι των Δήμων του Ν. Καρδίτσας.

Τα άκυρα και τα λευκά ψηφοδέλτια ήταν 5 και τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 284.

Οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές έλαβαν:

  1. ΗΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  έλαβε

184 ψήφους (64,79%)

  1. Η άλλη ρΟ.Τ.Α.έλαβε 62 ψήφους (21,83%)
  2. Η ΔΑΣ – Ο.Τ.Α. έλαβε 38 ψήφους (13,38%)

Από την ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  τακτικό μέλος του Υ.Σ. εκλέγεται ο Ταξιάρχης Απόστολος και αναπληρωματικό μέλος εκλέγεται ο Σούρλας Σωτήριος.

Από  την άλλη ρΟ.Τ.Α. τακτικό μέλος του Υ.Σ. εκλέγεται ο Καμινιώτης Παναγώτης και αναπληρωματικό μέλος ο Τσιλιάκος Γεώργιος.

    Β) Τα αποτελέσματα των εκλογών όπως ανακοινώθηκαν από την Εφορευτική Επιτροπή για το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. είναι:

Προσήλθαν και ψήφισαν 138 εργαζόμενοι των Δήμων του Ν. Καρδίτσας.

Τα άκυρα και τα λευκά ψηφοδέλτια ήταν 5 και τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν

133.

Οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές έλαβαν:

  1. Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  έλαβε

69 ψήφους (51,88%)

  1. Η ΔΑΣ-Ο.Τ.Α. έλαβε 42 ψήφους (31,57%)
  2. Η άλλη ρΟ.Τ.Α. έλαβε 22 ψήφους (16,54%)

Από την ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ τακτικό μέλος του Υ.Σ. εκλέγεται ο Μπέλλος Χρήστος και το αναπληρωματικό μέλος θα αναδειχθεί μετά από κλήρωση επειδή ισοψήφησαν η Ψούνου Χριστίνα και η Τεταγιώτη Ιωάννα.

Από την ΔΑΣ-Ο.Τ.Α. εκλέγεται τακτικό μέλος του Υ.Σ. εκλέγεται ο Καλογεράκης Λαμπρος και αναπληρωματικό μέλος η Καραγιάννη Παναγιώτα

 

Για το Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ                   ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ

 

Προηγούμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα
Επόμενο άρθρο Μνημόσυνο στη μνήμη αποβιωσάντων εκπαιδευτικών