Ειδήσεις

Δήλωση οικόσιτων χοίρων – Αφρικανική Πανώλη και μέτρα βιοασφάλειας


Η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ενημερώνει τους χοιροτρόφους του νομού ότι η Αφρικανική Πανώλη του χοίρου εμφανίζει ραγδαία εξάπλωση, στις γειτονικές προς την Ελλάδα, χώρες.

Κατόπιν τούτου καλούνται όσοι εκτρέφουν οικόσιτους χοίρους, να δηλώσουν υποχρεωτικά τον αριθμό και την τοποθεσία εκτροφής τους, στα κατά τόπους Κτηνιατρικά Γραφεία,.

Η καταγραφή όλων των οικόσιτων χοίρων είναι υψίστης σημασίας στα πλαίσια εφαρμογής προληπτικών μέτρων για την αποφυγή εισόδου και εξάπλωσης της νόσου της Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η κατοχή χοίρων που δεν έχουν δηλωθεί στην Κτηνιατρική Υπηρεσία, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από την εθνική νομοθεσία, κυρώσεις.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 758/68204/28-02-2020 (ΦΕΚ 730 τ. Β’) Υπουργική Απόφαση, οι μη εμπορικές χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις οικογενειακού τύπου πρέπει να τηρούν τα ακόλουθα μέτρα βιοασφάλειας:

  • Απαγόρευση χρήσης διατροφικών υπολειμμάτων για σίτιση και απομάκρυνση των ζωικών υποπροϊόντων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.
  • Απαγόρευση επαφής μεταξύ του χοίρου ή των χοίρων της εκμετάλλευσης και των χοίρων από άλλες εκμεταλλεύσεις ή αγριόχοιρων. Οι χοίροι πρέπει να διατηρούνται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει άμεση ούτε έμμεση επαφή με χοίρους που προέρχονται από άλλες εκμεταλλεύσεις ή με χοίρους εκτός των εγκαταστάσεων ούτε με αγριόχοιρους.
  • Απαγόρευση επαφής των χοίρων της εκμετάλλευσης, με οποιοδήποτε μέρος του σφαγίου αγριόχοιρων (συμπεριλαμβανομένου του θηρευμένου ή νεκρού αγριόχοιρου / κρέατος / παραπροϊόντων).
  • Ο ιδιοκτήτης (ή ο υπεύθυνος για τους χοίρους) θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα υγειονομικά μέτρα, όπως αλλαγή ιματισμού και υποδημάτων κατά την είσοδο και την έξοδο από το στάβλο. Η απολύμανση πρέπει να διενεργείται στην είσοδο της εκμετάλλευσης και του στάβλου.
  • Καμία επαφή με τους χοίρους εντός 48 ωρών μετά τη δραστηριότητα θήρας.
  • Δεν επιτρέπεται η είσοδος ατόμων που δεν έχουν σχέση με την εκμετάλλευση χοίρων (στάβλος) ενώ πρέπει να τηρούνται αρχεία ατόμων και οχημάτων που εισέρχονται στην περιοχή όπου εκτρέφονται οι χοίροι.
  • Απαγόρευση σίτισης με χρήση φρέσκου χόρτου ή καρπών από περιοχές που έχουν καταγραφεί κρούσματα της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων, εκτός εάν υποβληθούν σε αγωγή για την αδρανοποίηση του ιού της ΑΠΧ ή αποθηκευτούν (μέρος εκτός πρόσβασης από αγριόχοιρους) για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη σίτιση.
  • Απαγορεύεται η χρήση άχυρου προερχόμενου από περιοχές που έχουν καταγραφεί κρούσματα της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων για την στρωμνή των χοίρων,εκτός εάν υποβληθεί σε αγωγή για απενεργοποίηση του ιού της ΑΠΧ ή αποθηκευτούν (μέρος εκτός πρόσβασης από αγριόχοιρους) για τουλάχιστον 90 ημέρες πριν από τη χρήση.
  • Τα κτήρια των εκμεταλλεύσεων πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην εισέρχονται στο στάβλο άγριοι χοίροι ή άλλα ζώα (π.χ. σκύλοι), και να διαθέτουν χώρους απολύμανσης (ή αλλαγής) για τα υποδήματα και τον ιματισμό πριν την είσοδο στον στάβλο.
  • Η υπαίθρια κατοχή και διαμονή χοίρων απαγορεύεται.

Η είσοδος και εξάπλωση του ιού της Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων στη χώρα μας θα έχει καταστροφικές συνέπειες στην χοιροτροφία και γενικά στην Οικονομία της Ελλάδας.

Τα χοιροειδή μη εμπορικών χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων οικογενειακού τύπου, στις οποίες διαπιστώνεται η μη τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, οδηγούνται σε άμεση σφαγή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Υγείας των Ζώων της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στα τηλέφωνα 24413-55237 (Υπεύθυνη Υπάλληλος: Μπουλουξή Ελένη) –55240- 55242 και στα Κτηνιατρικά Γραφεία:

Καρδίτσας τηλ. 24410-23980

Παλαμά τηλ. 24440-22302

Σοφάδων τηλ. 24430-22298 και

Μουζακίου τηλ. 24450-41267

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Δωρεά μασκών και αντισηπτικών στο Δήμο Παλαμά
Επόμενο άρθρο Παν/μιο Θεσσαλίας: Συμμετοχή Μελών ΔΕΠ στα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια