Ειδήσεις

Δασικές υπηρεσίες Π.Ε. Καρδίτσας και αντιπλημμυρικά έργα


Τις τελευταίες μέρες κατά θλιβερή διαπίστωση μας, γίνεται μια προσπάθεια διάχυσης της ευθύνης,μέσω δημοσιευμάτων,για τις καταστροφές,μετά τη θεομηνία «ΙΑΝΟΣ», προς τις Δασικές υπηρεσίες της Π.Ε Καρδίτσας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν υπήρξε σκοπιμότητα, όσων χωρίς να ερευνήσουν έσπευσαν να διακινήσουν ανακριβείς  ειδήσεις, αναφορικά με την αρμοδιότητα για τα ποτάμια, αμαυρώνοντας ταυτόχρονα το έργο των υπηρεσιών μας και παραπλανώντας τους πολίτες.Για όσους δεν γνωρίζουν, οι Δασικές υπηρεσίες έχουν να επιδείξουν πλούσιο έργο στη  διευθέτηση των ορεινών υδάτων.

Όσον αφορά το Δασαρχείο Καρδίτσας έχει υλοποιήσει  μελέτες και έργα όπως:

 • Διευθετήσεις χαραδρώσεων και αποκατάστασης λεκανών απορροής με κατασκευή 23 φραγμάτων στις κοινότητες Λαμπερού, Μορφοβουνίου, Μητροπόλεως, Νεοχωρίου, Πεζούλας, Ανάβρας, Καστανιάς.
 • Υδρονομικά έργα στον πιο ορεινό όγκο της περιοχής αρμοδιότητας του, αλλά και σε κατασκευή τεχνικών έργων (σωληνωτοί και πλακοσκεπεις οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης)κατά τη βελτίωση δασικών δρόμων,που επίσης συμβάλλουν στην παροχέτευση υδάτων.
 • Αναδασώσεις σε περιοχές πουέχουν πληγεί από πυρκαγιές για τη συγκράτηση των εδαφών, καθώς επίσης, στο πλαίσιο εφαρμογής των δασικών διατάξεων ενεργούνται υποχρεωτικά δασώσεις-αναδασώσεις κατόπιν εγκεκριμένων από τις υπηρεσίες μας μελετών εκτάσεων ίδιου εμβαδού με εκείνες στις οποίες έχουν εγκριθεί επεμβάσεις.
 • Έκτακτες καρπώσεις απόληψης δασικών προϊόντων των υδατορεμάτων στις περιοχές του Δασαρχείου Καρδίτσας. Μετά τη θεομηνία «ΙΑΝΟΣ»  που έπληξε  την Π.Ε. Καρδίτσας στις 18/9/2020 και μετά από αίτηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας για τον καθαρισμό των υδατορεμάτων,  έχουν εκδοθεί οι παρακάτω  καρπώσεις απόληψης δασικών προϊόντων:

1.«Μέγα», κοινοτήτων Πεζούλας-Φυλακτής,

 1. Δημόσια κοίτη ποταμού Καράμπαλη θέση «Σφαγεία» σε μήκος 1.000

μέτρων,

 1. Δημόσια κοίτη ποταμού Γαβρά σε μήκος 1.500 μέτρων,
 2. Δημόσια κοίτη ποταμού Καριτσιώτη σε μήκος 2.100 μέτρων,
 3. Δημόσια κοίτη συλλεκτήρα Γαβρά από τη γέφυρα Γεωργικού έως την εκβολή στον ποταμό Καράμπαλη.

 

Όσον αφορά στο Δασαρχείο Μουζακίου, ενδεικτικά αναφέρουμε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια όπως:

 • Ζαρζανέτ σε μήκος 1040 μ. στοΧείμαρρο Πάμισο,
 • Κατασκευή βυθισμένου εκχυλιστή,
 • Κατασκευή 2 φραγμάτων βάρους στην θέση ‘’Σταυρός’’ Ανθηρού μέσω Γ΄ΚΠΣ (2004),
 • Αναδασώσεις στην Τ.Κ. Πορτής Δήμου Μουζακίου (2004-2005),
 • Δασοτεχνική διευθέτηση ρέματος ‘’Συκιά’’, Δ.Δ. Βατσουνιάς Δήμου Μουζακίου και ρεμάτων ‘’Λαγκάδα’’ και ‘’Κρανούλα’’, Δ.Δ. Βραγγιανών Δήμου Αχελώου, με τοίχους αντιστήριξης και φράγματα βάρους συγκράτησης φερτών υλικών,
 • Προστατευτικά – αντιδιαβρωτικά – Αντιπλημμυρικά στην κεντρική κοίτη Συμβάλλοντος Οξυάς, Δ.Θ. Αγράμπελη’’ Τ.Κ. Οξυάς, Δήμου Μουζακίου και Διευθέτηση λεκάνης απορροής τμήματος του ρέματος ‘’Οξυά’’ στο Δημόσιο δάσος Θερινού, Δ.Δ. Θερινού, Δήμου Αργιθέας (2013 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 ‘’Μπαλτατζής’’ με φράγματα βάρους ύψους, τοίχους αντιστήριξης,ιρλανδική διάβαση, βυθισμένο  εκχυλιστή)

Επισημαίνουμε δε, ότι παρά την υποστελέχωση και τις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες μας ιδιαιτέρως μετά την έλευση του «ΙΑΝΟΥ», με καταστροφές στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στις υποδομές μας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι και οι οικίες και περιουσίες των συναδέλφων μας υπέστησαν σοβαρές ζημίες, εγκρίθηκαν άμεσα οι μελέτες προς υλοποίηση Αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία των πρανών της κεντρικής κοίτης Παμίσου Ποταμού – για αποκατάσταση υφιστάμενων συρματοκιβωτίων και φθορών σε υφιστάμενα πρανή στην ορεινή κοίτη του Παμίσου.

Το Δασαρχείο Μουζακίου, από την δεκαετία του 1950 έως και σήμερα, κατασκευάζοντας ορεινά υδρονομικά έργα οχύρωσε το Πάμισο Ποταμό και τους κλάδους του (Οξυώτης, Κερασιώτης, Συμβάλλων Βατσουνιάς) με την κατασκευή Ζαρζανέτ σε όλο το μήκος του και στο μεγαλύτερο μέρος των κλάδων φραγμάτων συγκράτησης φερτών υλικών,  (10 φράγματα στον Κερασιώτη, 5 φράγματα στον Συμβάλλοντα Βατσουνιάς, 1 φράγμα στον Οξυώτη).Κατασκεύασε πλήθος φραγμάτων συγκράτησης φερτών υλικών στην περιοχή της Αργιθέας και του Αχελώου.Επιπλέον στο Πρόγραμμα Έργων και Εργασιών του επομένου έτους το οποίο συντάσσει κάθε Δασική Υπηρεσία και εγκρίνεται αρμοδίως,το Δασαρχείο Μουζακίου προτείνει ανελλιπώς έργα και εργασίες ορεινής υδρονομίας στην περιοχή ευθύνης του, (για το έτος 2021 –  1.650.000 €), για την υλοποίηση όμως των οποίων απαιτείται ανάλογη χρηματοδότηση.

Η Δασική Υπηρεσία εκτελεί έργα βασιζόμενη σε μετεωρολογικά δεδομένα 100 χρόνων. Είναι σαφές ότι το μέγεθος του φαινομένου δεν μπορούσε να προβλεφθεί και η παροχές των ρεμάτων ξεπέρασαν τις αντοχές και τις δυνατότητες των τεχνικών έργων που είχαν κατασκευαστεί διότι σύμφωνα με έγκυρους επιστημονικούς υπολογισμούς το φαινόμενο που παρατηρήθηκε φαίνεται να έχει περίοδο επαναφοράς πλέον των 170 χρόνων και ο όγκος του νερού που έπεσε στην περιοχή της Π.Ε. Καρδίτσας να ξεπέρασε κατά πολύ όλες τις καταγραφές των δεδομένων των Μετεωρολογικών Σταθμών της περιοχής.

Το σίγουρο όμως είναι ότι η θωράκιση του Παμίσου και των κλάδων του από το Δασαρχείο Μουζακίου περιόρισε το μέγεθος της καταστροφής και απέτρεψε την εισροή νερού και την πλημμύρα εντός της πόλης του Μουζακίου.

Επισημαίνουμε ότι η αρμοδιότητα των καθαρισμών των ρεμάτων δεν ανήκει στη Δασική Υπηρεσία, ανεξαρτήτως ορεινής και πεδινής κοίτης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Έως σήμερα οι Δασικές υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν άμεσα στα αιτήματα των φορέων για καθαρισμούς της κοίτης των ποταμών και εξέδωσαν άδειες υλοτομίας σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Οι Δασικές υπηρεσίες ενεργούν με ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό και θα συνεχίσουν με σκληρή καθημερινή δουλειά και με ευθύνη απέναντι στους πολίτες για να προστατέψουντο φυσικό μας περιβάλλον και τις περιουσίες των πολιτών.

 

Από το Γραφείο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας

 

Προηγούμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα
Επόμενο άρθρο Δόθηκε στην κυκλοφορία η παράκαμψη της γέφυρας Μπαλάνου