Ειδήσεις

Διακοπές υδροδότησης στον Παλαμά


 Η ΔΕΥΑ Παλαμά ενημερώνειτους δημότες Παλαμά ότι στην παρούσα φάση της κατασκευής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» γίνονται εκσκαφές σε βάθη μεγαλύτερα των 4,00 μέτρων και απαιτείται συνεχής αντιστήριξη των πρανών του ορύγματος. Για το λόγο αυτό και όσο διαρκούν οι εργασίες,  είναι αναγκασμένη να προβαίνει σε διακοπές υδροδότησης, οι οποίες δεν μπορούν να προγραμματιστούν, όταν συναντώνται δίκτυα ύδρευσης (κεντρικοί αγωγοί ή παροχές)κάθετα στην εκσκαφή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. Ζητείται η κατανόηση των δημοτών. Η ταλαιπωρία είναι προσωρινή ενώ το έργο είναι μόνιμο.

 

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ

ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Προηγούμενο άρθρο Η τοποθέτηση του προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Κωτσού για τους δασικούς χάρτες
Επόμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα