Ειδήσεις

Δια περιφοράς η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας


Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας την 7η Δεκεμβρίου  2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32§2γ & 32Α του 4412/2016, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αποκατασταση ζημιων απο θεομηνια στην τοπικη κοινοτητα Λεοντιτου» καθώς και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης.
Θέμα:  2ο ‘Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Αποκατασταση ζημιων απο θεομηνιες ΣΤΗΝ Τ.Κ. Αργιθεας Δημου Αργιθεας(Α.Μ.16/2020)
Θέμα:  3ο Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Αποκατασταση ζημιων απο θεομηνιες στην Τ.Κ. Πετριλου Δημου Αργιθεας (Α.Μ.18/2020)
Θέμα:  4ο Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Αποκατασταση ζημιων απο θεομηνιες στην Τ.Κ. Βλασιου Δημου Αργιθεας(Α.Μ.15/2020
Θεμα: 5ο Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Αποκατασταση ζημιων απο θεομηνιες στις Τ.Κ. Ανθηρου Δημου Αργιθεας(Α.Μ.17/2020)
Θέμα:  6ο Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Αποκατασταση ζημιων απο θεομηνιες στην Τ.Κ. Πετροχωριου, Δροσατου, Φουντωτου, Κουμπουριανων Δημου Αργιθεας(Α.Μ.21/2020)
Θέμα:  7ο Έγκριση διενέργειας προμήθειας ημιφορτηγού αυτοκινήτου, με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού.
Θέμα:  8ο Έγκριση απόφασης Δημάρχου 191 / 2020 για την κατεπείγουσα εκτέλεση υπηρεσιών  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο δ1. Ν. 3852/2010
Θέμα:  9ο Έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας με θέμα «Έγκριση Απολογισμών Εσόδων-Εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αργιθέας Οικονομικών Ετών 2011 – 2019

 

Προηγούμενο άρθρο Αγνοείται 77χρονη από την Ματαράγκα
Επόμενο άρθρο Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων Καρδίτσας