Ειδήσεις

Δωρεάν Πλατφόρμα Τηλε-εκπαίδευσης Αγροτών


Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, γνωστοποιείται ότι, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. πρωτ. 3947/54093/13-4-2018 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης & Τροφίμων, υπάρχει μια δωρεάν πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης, διαθέσιμη στον ιστότοπο: http://future-farmer.eu/, στην οποία κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί και να παρακολουθήσει τα ψηφιακά μαθήματα που αναφέρονται, να επιλέξει ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης και παράλληλα με την ηλεκτρονική συμπλήρωση ενός σύντομου ερωτηματολογίου, να λάβει με αυτοματοποιημένο τρόπο πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης για τα επιλεγμένα αντικείμενα. Η εκπαίδευση γίνεται εξ αποστάσεως και είναι δυνατή και μέσω κινητών τηλεφώνων και φορητών συσκευών. Η εκπαίδευση αφορά σε θέματα και τεχνολογίες αιχμής γύρω από την αγροτική παραγωγή, όπως:

  1. Βιολογική Γεωργία,
  2. Βιο-οικονομία,
  3. Πληροφοριακά Συστήματα στη Γεωργία,
  4. Συστήματα Ακριβείας στη Γεωργία,
  5. Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων,
  6. Γεωργικές Αγορές,

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20

Προηγούμενο άρθρο Επιστημονικό συμπόσιο με Θεσσαλούς γιατρούς
Επόμενο άρθρο Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών