Ειδήσεις

Εισήγηση του Κων/νου Ξυλομένου για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2018


Στο τεχνικό πρόγραμμα για το 2018 αποτυπώνεται ένα τμήμα της συνεχούς και αδιάλειπτης προσπάθειας της δημοτικής αρχής που με τη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών, έχει ως κύριο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών τόσου του αστικού ιστού όσο και των κοινοτήτων. Αποτελεί μόνο ένα τμήμα, διότι σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους το Τεχνικό Πρόγραμμα ως αναπόσπαστο μέρος του προϋπολογισμού συντάχθηκε με στοιχεία έως 31 Ιουλίου 2017. Δηλαδή δεν έχουν συμπεριληφθεί οι πέντε τελευταίοι μήνες του έτους που για το Τεχνικό Πρόγραμμα, είναι και οι πλέον παραγωγικοί σε επίπεδο οικονομικής απορρόφησης. Η κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος στη μέση του έτους, δηλαδή χωρίς να έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος του προηγούμενου έτους στο πεντάμηνο που απομένει μέχρι το τέλος του 2017, αντικειμενικά δημιουργεί επισφαλή συμπεράσματα τα οποία μεταφέρονται στον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Η συνθήκη αυτή είναι δηλαδή απαγορευτική ώστε να έχουμε σήμερα, μια ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα των έργων και των παρεμβάσεων που προγραμματίζονται αποτυπωμένα στο συγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα.

Αξίζει σ’ αυτό το σημείο να αναφέρουμε χαρακτηριστικά πως μετά τις 31 Ιουλίου 2017 εντάχθηκαν τρεις πολύ σημαντικές εργολαβίες συντηρήσεων και ανάπλασης στην πόλη και τις τοπικές κοινότητες με 485.000 € για τον Καποδιστριακό Δήμο Καρδίτσας, 330.000 € για τις Δημοτικές Ενότητες Ιτάμου και Καλλιφωνίου και 330.000 € για τις Δημοτικές Ενότητες Κάμπου και Μητρόπολης. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες συνολικού ύψους 1.145.000 €  από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου που είναι απαραίτητες για τη δημοπράτηση των παραπάνω έργων και μάλιστα για την Καρδίτσα ολοκληρώθηκε και ο διαγωνισμός. Επίσης στο συγκεκριμένο Τεχνικό πρόγραμμα δεν αποτυπώνεται στη παρούσα φάση η πρόσθετη χρηματοδότηση 500.000 € για έργα οδοποιίας, που εξασφαλίστηκε κατόπιν συντονισμένων ενεργειών της Δημοτικής αρχής από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Όλες αυτές οι παρεμβάσεις αλλά και οποιαδήποτε άλλη αλλαγή θα ενσωματωθούν με αναμόρφωση με το νέο έτος, όταν και θα έχει κλείσει η χρήση του 2017 και θα υπάρχει πλέον για κάθε έργο η πλήρης εικόνα των απορροφήσεων αλλά και των υπολοίπων.

Η πρόθεση της Δημοτικής αρχής να διασφαλίσει τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και να διατηρήσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο δραστηριότητας και ανάπτυξης αποτελεί τον οδικό χάρτη και στη συνέχεια γίνεται μια περιγραφική αναφορά σε ορισμένα στοιχεία που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Καταρχήν με τη ΣΑΤΑ αλλά και το μεγαλύτερο μέρος του θετικού ισοζυγίου, που προέκυψε στα οικονομικά του Δήμου ως αποτέλεσμα της συστηματικής και οργανωμένης δουλειάς, χρηματοδοτούνται αναπτυξιακά έργα και δράσεις στην πόλη και τις τοπικές κοινότητες. Είναι δηλαδή χαρακτηριστικό πως το 2017 για έργα συντηρήσεων με χρηματοδότηση από το Δήμο, με ίδιους πόρους δηλαδή, διατέθηκαν αρχικά 1.310.000 € σε τρεις εργολαβίες που έχουν ήδη δημοπρατηθεί, ανατεθεί και εκτελούνται, ενώ όπως αναφέρθηκε προηγουμένως δημοπρατούνται άλλες τρεις εργολαβίες μέσα στην ίδια χρονιά συνολικού προϋπολογισμού 1.145.000 €. Μέσα σε μια χρονιά λοιπόν, έχουμε έργα συντήρησης και αναβάθμισης συνολικού ύψους 2.455.000 €, ενώ με τα υπόλοιπα έργα που ήδη εκτελούνται και αφορούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ξεπερνούμε τα 3 εκ. € μόνο για έργα που χρηματοδοτούνται από το ταμείο του Δήμου. Για να επιτευχθεί όμως αυτό το πολύ σημαντικό νούμερο, να φτάσουμε δηλαδή σε έργα άνω των 3εκ. ευρώ από δική μας χρηματοδότηση, συνετέλεσε τόσο η διάθεση του πλεονάσματος απευθείας σε όφελος των δημοτών, αλλά και η ταχύτατη ανταπόκριση των υπηρεσιών που επέτρεψε να δημοπρατούνται άμεσα τα έργα και να έχουμε μέσα στην ίδια χρονιά διαθέσιμο το προϊόν των εκπτώσεων για να χρηματοδοτούμε επιπλέον νέα έργα. Οι τρεις νέες εργολαβίες θα εκτελεσθούν με την έναρξη του 2018, ώστε να δώσουμε λύσεις στις ανάγκες της πόλης και των τοπικών κοινοτήτων.

Αντίστοιχη φιλοσοφία ακολουθήθηκε και στις κτηριακές υποδομές των σχολικών μονάδων. Εντός του 2017 δημοπρατήθηκαν έργα προϋπολογισμού 308.000 € για παρεμβάσεις και βελτιώσεις στα κτήρια αλλά και αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος θέρμανσης με φυσικό αέριο. Στη συνέχεια με τη δημοπράτηση των συγκεκριμένων έργων, άμεσα έγινε επαναδιάθεση του προϊόντος των εκπτώσεων που λάβαμε από τον ανάδοχο και δημοπρατήθηκαν επιπλέον νέα έργα παρεμβάσεων στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Καρδίτσας ύψους 149.000 € τα οποία περιλαμβάνουν και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος θέρμανσης με φυσικό αέριο ύψους 50.000 €. Δηλαδή μέσα σε μια χρονιά  προγραμματίστηκαν παρεμβάσεις και βελτιώσεις με συνολικό ύψος προϋπολογισμού άνω των 500.000 € μόνο για τα σχολεία.

  • Χρηματοδοτήσεις

Την ίδια στιγμή και παρόλο τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ, μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και μόνο μέσα στο 2017 υπήρξε χρηματοδότηση 690.000 € για νέα αναπτυξιακά έργα.

Επίσης, ο ρυθμός κατασκευής του κλειστού γυμναστηρίου Καρδίτσας, του μεγαλύτερου αθλητικού έργου που εκτελείται σήμερα στη Θεσσαλία έχει απογειωθεί, καθώς μόνο το 2017 έχει ήδη απορροφηθεί ποσό 2,8 εκατομμυρίων ευρώ και τελικά αυτό θα ξεπεράσει τα 3,7 εκατομμύρια ευρώ, όταν από το 2008 που υπογράφηκε η σύμβαση και μέχρι το 2016, σε οκτώ χρόνια δηλαδή, είχε απορροφήσει 3,8 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο της κατασκευής του και μέσα στο 2018 εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα ολοκληρωθεί.

Σε ότι αφορά το ΕΣΠΑ, βρισκόμαστε ακόμη σε θέση αναμονής, όμως ετοιμαζόμαστε για να διεκδικήσουμε νέες χρηματοδοτήσεις που έχει ανάγκη η περιοχή μας. Αναφέρομαι τόσο στο ΠΕΠ Θεσσαλίας, όσο και στα τομεακά προγράμματα αλλά και το πρόγραμμα LEADER, που δίνουν χρηματοδοτικές ευκαιρίες για να μπορέσουμε να εντάξουμε δράσεις για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τους κοινόχρηστους χώρους κ.α. Τέλος, αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία χρηματοδότησης θα υποβληθεί πρόταση, όπως ήδη γνωρίζετε, για την αναβάθμιση της Κεντρικής Πλατείας και του κεντρικού πεζοδρόμου στο Πράσινο ταμείο με προϋπολογισμό έργου περίπου στις 800.000 ευρώ.

 

 

 Ξυλομένος Κωνσταντίνος Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., MSc – Αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών και πολεοδομίας-περιβάλλοντος Καρδίτσας

Προηγούμενο άρθρο Θυρανοίξια Παρεκκλησίου Αγίου Πορφύριου του Καυσοκαλυβίτου
Επόμενο άρθρο Η νουγκατίνα φέρνει την Καρδίτσα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος