Ειδήσεις

Εκπαιδευτική ενότητα για τον ενεργειακό-χωρικό σχεδιασμό


Το διήμερο 26-27 Ιανουαρίου 2018,  διοργανώθηκε από την ΑΝΚΑ εκπαιδευτική ενότητα στο πλαίσιο του έργου INTENSSS-PA. Αντικείμενα της εκπαίδευσης ήταν ο ολοκληρωμένος ενεργειακός-χωρικός σχεδιασμός και η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας στην ΠΕ Καρδίτσας.

Στη διάρκεια της πρώτης ημέρας παρουσιάστηκαν εισηγήσεις για ζητήματα ενεργειακού-χωρικού σχεδιασμού, όπως το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη χωροθέτηση των ΑΠΕ, η διαδικασία ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδίου με την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας, οι τεχνικές λήψης αποφάσεων για την επιλογή ενεργειακών έργων και οι βασικές αρχές του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού. Κατά τη δεύτερη ημέρα αναλύθηκε εκτενώς το ζήτημα της ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας στην ΠΕ Καρδίτσας, με εισηγήσεις σχετικές με την οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης της συγκεκριμένης πηγής και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Παρουσιάστηκε επίσης η Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρεία Καρδίτσας (ΕΣΕΚ), ως πρακτικό παράδειγμα ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας στην περιοχή.

Στο τέλος της κάθε ημέρας πραγματοποιήθηκαν στρογγυλά τραπέζια με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, στα οποία συζητήθηκαν επίκαιρα ζητήματα γύρω από την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας στην ΠΕ Καρδίτσας. Οι παριστάμενοι συμφώνησαν ότι η βιομάζα αποτελεί σημαντικό τοπικό πόρο, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει μακροχρόνια διατηρήσιμες θέσεις εργασίας και να δώσει ώθηση στην τοπική οικονομία. Από την συζήτηση προέκυψε ότι το εγχείρημα της ΕΣΕΚ αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση και μπορεί να αποτελέσει το «έναυσμα» για την πλήρη ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας στην περιοχή.

Το έργο INTENSSS-PA, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική ενότητα, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (HORIZON2020). Ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2016 και έχει διάρκεια 30 μήνες. Στόχος του έργου είναι να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια διαδικασία μεταφοράς τεχνογνωσίας προς τους Φορείς αυτοδιοίκησης, κεντρικής διοίκησης αλλά και τους Φορείς των τοπικών κοινωνιών σε θέματα ολοκληρωμένου ενεργειακού και χωροταξικού σχεδιασμού με γνώμονα την οικονομική και ενεργειακή ανάπτυξη στα πλαίσια που υπαγορεύουν οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί  περιορισμοί και ανάγκες. Στο έργο συμμετέχουν επτά (7) Ευρωπαϊκές Χώρες και συνολικά δεκαεπτά (17) φορείς. Ενημερωτικό υλικό και πληροφορίες για το έργο είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα http://www.intenssspa.eu/greek/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Οι Θεσσαλοί της Ευρώπης έκοψαν την Βασιλόπιτα για το 2018
Επόμενο άρθρο Στην έκθεση DETROP 2018 συμμετέχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας