Ειδήσεις

Ενημέρωση της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης για τους διορισμούς


Η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας ενημερώνει ότι το ΥΠ.Π.Ε.Θ προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς  των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ12.01(.02), ΠΕ13, ΠΕ14.01 (.06), ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34 και ΠΕ60, που είναι εγγεγραμμένοι στους οικείους οριστικούς πίνακες διοριστέων του γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ 2008 [ΦΕΚ 555 Γ720.07.2009. 571 Γ’/23.07.2009. 630 Γ’/07.08.2009. 647 Γ’/17.08.2009. 715 Γ’/02.09.2009. 839 Γ719.10.2009. 874 Γ’/27.10.2009. 914 Γ710.11.2009. 917 Γ’/11.11.2009. 976 Γ’/09.12.2009. 1018 Γ718.12.2009. 1023 Γ’/18.12.2009. 279 Γ’/12.04.2010. 632 Γ’/29.06.2012. 638 Γ’/22.05.2014 και 217/30.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ6Η6-Ξ3Α) Απόφαση του Ε’Τμήματος του ΑΣΕΠ], εφόσον δεν έχουν ήδη διοριστεί σε εφαρμογή ειδικών διατάξεων (βλ. ενδεικτικά τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 4 του ν. 4250/2014), να υποβάλουν αίτηση-δήλωση περιοχών προτίμησης για διορισμό,  προκειμένου να καλυφθούν οι αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από την Τετάρτη 16 έως και την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016.

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκύκλιο μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Δ/νσης Α/θμιας Καρδίτσας http://dipekar.sch.gr και του ΥΠ.Π.Ε.Θ. http://minedu.gov.gr

 

Προηγούμενο άρθρο ΕΛΜΕ Καρδίτσας : Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Επόμενο άρθρο Ενημέρωση των παραγωγών της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου