Ειδήσεις

Ενημέρωση του Δήμου Παλαμά για την άρδευση


Όσοι παραγωγοί του Δήμου Παλαμά θα κάνουν χρήση του Δημοτικού δικτύου άρδευσης (ελεύθερο νερό από κανάλια άρδευσης, παρόχθια αρδευτικά αντλιοστάσια και αρδευτικές γεωτρήσεις) θα πρέπει να το δηλώσουν στις έδρες των αντίστοιχων Δημοτικών Ενοτήτων(Δημοτικά καταστήματα Παλαμά, Ιτέας και Προαστίου) μέχρι τις 15-05-2016 με αίτηση τους.

Στην αίτηση θα αναφέρονται απαραίτητα τα ακριβή στρέμματα που θα αρδευτούν, το Υ της παροχής και ο αριθμός της μπρίζας που θα χρησιμοποιηθεί.

Η αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Δημοτική ενημερότητα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.

Σας ενημερώνουμε ότι, όσοι παραγωγοί δεν έχουν Δημοτική ενημερότητα, δεν θα τους επιτραπεί να αρδεύσουν τις καλλιέργειες τους.

Για πληροφορίες:

Δημ. Κατάστημα Παλαμά 2444350152

Δημ. Κατάστημα Ιτέας  2444350308

Δημ. Κατάστημα Προαστίου 2441352911

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

Προηγούμενο άρθρο Έκκληση Δ. Παλαμά για εξόφληση των ληξιπρόθεσμων δόσεων
Επόμενο άρθρο Νέο Δ.Σ. και νέα Ε.Ε. της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης