Ειδήσεις

Ενημέρωση του Επιμελητηρίου σχετικά με την άδεια χρήσης μουσικών οργάνων


Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  εξέδωσε το με αριθμ. Πρωτ. 19421/24-6-2016 έγγραφο  (ΑΔΑ: 6Ζ4Ψ465ΦΘΕ-7ΨΗ) , με το οποίο ανακαλεί προηγούμενο έγγραφο του προς την ΑΕΠΙ Α.Ε, (αριθμ. Πρωτ. 50385/6-3-2014) και αναγγέλλει την παύση της ισχύος της εγκυκλίου του σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων  στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), λόγω  καταστρατήγησης των διατάξεων του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α/1993).

Τα έγγραφα που ανακαλούνται ουσιαστικά αποδεσμεύουν την οφειλή των επιχειρήσεων Εστίασης και  Αναψυχής  από τις άδειες  χρήσης  Μουσικών Οργάνων που εκδίδονται από τις Δημοτικές Αρχές, αφού όπως ορίζεται ρητά με το έγγραφο αυτό:

  1. Η χρονική ισχύς των Αδειών Χρήσης Μουσικών Οργάνων έχει ορισθεί από το 2011 ως αορίστου διαρκείας και άρα οι Δήμοι δεν μπορούν να ορίζουν με κανονιστικές αποφάσεις τους τη χρονική διάρκειά τους και
  2. Η χρονική ισχύς της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων είναι ανεξάρτητη από την άδεια που αφορά στα πνευματικά δικαιώματα που χορηγείται από τους Ο.Σ.Δ. Κατά συνέπεια , η ανάκληση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων με μόνη τη λήξη της άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων , ΔΕΝ είναι νόμιμη.

Το Επιμελητήριό μας νιώθει ικανοποίηση για την απόφαση αυτή του Υπουργείου, που θέτει τέλος στην άδικη ταλαιπωρία εκατοντάδων συναδέλφων , αλλά και δικαίωση αφού ήταν από τα πρώτα Επιμελητήρια που ανέδειξαν το πρόβλημα αυτό. Ας σημειωθεί ότι από το 2012 δημιουργήθηκε Επιτροπή 5  Επιμελητηρίων για το θέμα αυτό , στην οποία από την πρώτη στιγμή συμμετείχε ως μέλος ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.

Προηγούμενο άρθρο Λ. Τσιβόλας : Χαρακτηρισμός ως άγονα ιατρεία το σύνολο των ιατρείων του Δ. Αργιθέας
Επόμενο άρθρο Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας