Ειδήσεις

Ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού ενόψει των εορτών


Με γνώμονα την πληρέστερη ενημέρωση και την προστασία του καταναλωτικού κοινού, το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, ενημερώνει τους πολίτες για τις αγορές που θα πραγματοποιήσουν ενόψει των εορτών του Πάσχα, επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

Η σφαγή των ζώων επιτρέπεται να διενεργείται μόνο σε εγκεκριμένα σφαγεία, που διαθέτουν ειδικό κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης. Στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας λειτουργούν τρία εγκεκριμένα βιομηχανικά σφαγεία (στους Δήμους Καρδίτσας, Παλαμά και Σοφάδων).

Τονίζουμε ότι είναι απαραίτητη η προ σφαγής επιθεώρηση των ζώων από τον επίσημο κρεοσκόπο κτηνίατρο και παράλληλα η επίβλεψη όλης της διαδικασίας σφαγής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτά είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

      Στην περίπτωση που δεν ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία (όπως σφαγή ζώων εκτός σφαγείου, σε εκτροφές, κλπ.), τα σφάγια εγκυμονούν κινδύνους για τη Δημόσια υγεία για τους κάτωθι λόγους:

  • δεν έχει ελεγχθεί η υγεία του ζώου πριν από τη σφαγή,
  • δεν έχουν αφαιρεθεί τα υλικά ειδικού κινδύνου (στα αμνοερίφια ο σπλήνας και ο ειλεός), τα οποία σύμφωνα με τον Καν. 999/2001, απαγορεύεται να καταναλώνονται από τον άνθρωπο,
  • δεν έχει προηγηθεί αναισθητοποίηση των ζώων, με αποτέλεσμα να μην γίνεται ικανοποιητική αφαίμαξη και να μειώνεται ο χρόνος διατηρησιμότητας του τροφίμου,
  • δεν έχουν τηρηθεί οι ενδεδειγμένες διαδικασίες σφαγής, σύμφωνα με τους Κανονισμούς υγιεινής των τροφίμων και το τρόφιμο δύναται να είναι μικροβιολογικά επιβαρημένο,
  • δεν έχει γίνει κρεοσκοπικός έλεγχος του σφάγιου και των σπλάχνων του από κτηνίατρο.

Για όλους τους παραπάνω λόγους καλούνται οι καταναλωτές να προχωρήσουν στις αγορές τους για το Πασχαλινό τραπέζι, από εγκεκριμένα σημεία λιανικής πώλησης του κρέατος.

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος

 

 

 

Σεβαστή Ασλανίδου

Κτηνίατρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρδίτσα, 22/04/2016

Προηγούμενο άρθρο Λειτουργία Αγροτικών Κτηνιατρείων ενόψει των εορτών
Επόμενο άρθρο Η παράσταση Εκείνος και το τηλέφωνό του στο Τέχνης παίδευσις