Ειδήσεις

Επεκτείνεται το σύστημα τηλεχειρισμού του δικτύου της ΔΕΥΑΚ


Με απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020” η Πράξη “ Επέκταση υπάρχοντος δικτύου ελέγχου διαρροών (τηλέλεγχος/τηλεχειρισμός) στο υφιστάμενο δίκτυο πόλης της Καρδίτσας και των Δημοτικών Ενοτήτων Καρδίτσας, Κάμπου και Μητρόπολης” συνολικού προϋπολογισμού 1.855.660 €.

Το έργο αφορά την επέκταση του υφιστάμενου συστήματος τηλελέγχου – τηλεχειρισμού και παρακολούθησης της ποιότητας των υποδομών ύδρευσης της ΔΕΥΑΚ για την μείωση των διαρροών, την εξελιγμένη διαχείριση  της πίεσης και την εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού σε περιοχές υδροδότησης της Δ.Ε. Καρδίτσας, Κάμπου και Μητρόπολης, οι οποίες παρουσιάζουν ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, μεγάλο επίπεδο μη τιμολογούμενου νερού, αυξημένο δείκτη διαρροών, μη ορθολογικό τρόπο λειτουργίας, ενώ απαιτείται και ιδιαίτερη μέριμνα για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού λόγω  της απουσίας εξοπλισμού παρακολούθησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών στις εσωτερικές υποδομές των δικτύων ύδρευσης.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την:

– προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 19 Τοπικών Σταθμών Απομακρυσμένου Ελέγχου

– προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 12 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Διαχείρισης Πίεσης

– προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 5 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Ποιοτικών Χαρακτηριστικών

– επέκταση- αναβάθμιση του υφιστάμενου Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου

– παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος

– δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία για διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία  και επί 24ωρου βάσεως με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου μετρήσεων και συντηρήσεων τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία.

– εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας κατά το διάστημα της 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κ.α.

Δήλωση Φ. Αλεξάκου

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ κ. Φωτ. Αλεξάκος δήλωσε σχετικά:

“Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου της επέκτασης του συστήματος τηλελέγχου -τηλεχειρισμού του δικτύου της ΔΕΥΑΚ στην πόλη και τις Τοπικές Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Καρδίτσας. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο με έντονο περιβαλλοντικό χαρακτήρα που θα συμβάλει καθοριστικά στην διασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού που απολαμβάνει η Καρδίτσα και οι Τοπικές Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Καρδίτσας, Μητρόπολης και Κάμπου. Το νερό είναι ένας ανεκτίμητος, αλλά όχι και ανεξάντλητος φυσικός πόρος και οφείλουμε να το διαχειριζόμαστε με βιώσιμο και αειφόρο τρόπο, υλοποιώντας όλα τα αναγκαία έργα υποδομής.”

Προηγούμενο άρθρο Στα περσινά επίπεδα η τιμή του οβελία στην Καρδίτσα
Επόμενο άρθρο Σεμινάριο πιστοποίησης της μεθόδου διδασκαλίας χορού