Ειδήσεις

Επιστολή του Προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας για τις δημόσιες συμβάσεις έργων


Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Μετά τη δημοσίευση του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όλοι οι Δήμοι προχώρησαν τις διαδικασίες προκειμένου να εφαρμόσουν , ως οφείλουν, τις διατάξεις που έχουν άμεση εφαρμογή , δηλαδή από τον μήνα Αύγουστο 2016.

Δυστυχώς η πλειονότητα των Δήμων δεν είναι σε θέση να προχωρήσουν τις διαδικασίες διότι ο συγκεκριμένος νόμος είναι δυσνόητος , έχει άπειρες παραπομπές , δημιουργεί σύγχυση στα άρθρα που εφαρμόζονται  στις συμβάσεις κάτω των ορίων, υπάρχουν υπερβολές όπως στην περίπτωση των απευθείας αναθέσεων που αντί να βελτιώνεται και διευκολύνεται η διαδικασία , δημιουργεί δαιδαλώδεις και χρονοβόρες καταστάσεις με αποτέλεσμα να παραλύουν  κυριολεκτικά οι υπηρεσίες των Δήμων και να μη μπορούν να συνεχίσουν αναθέσεις που είναι ήδη σε εξέλιξη.

Εάν οι προθέσεις σας είναι με τον παρόντα νόμο να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές νομοθετικό πλαίσιο που θα μειώνει τους χρόνους , τα έγγραφα και συγχρόνως θα αναδεικνύει την πλήρη διαφάνεια , είμαστε όλοι στο πλευρό σας , ώστε να επιτευχθεί η προσπάθειά σας με τον καλύτερο τρόπο. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι οι υπηρεσίες των αρμοδίων υπουργείων αλλά και οι υπηρεσίες των Δήμων δεν έχουν αυτή τη στιγμή την ετοιμότητα και την απαραίτητη τεχνογνωσία προκειμένου να συντονιστούν και να εφαρμόσουν τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 .

Επειδή λοιπόν η άμεση εφαρμογή του Νόμου προβλέπεται από τις αρχές του τρέχοντος μηνός Αυγούστου, χωρίς τα αρμόδια υπουργεία να έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες (ηλεκτρονικές εφαρμογές, κληρώσεις, διευκρινιστικές εγκύκλιους κλπ) παρακαλούμε να προβείτε στις απαιτούμενε ενέργειες ώστε να ανασταλεί η εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016 τουλάχιστον μέχρι 1-1-2017 . Έτσι θα υπάρξει επιπλέον χρόνος ώστε να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις , να γίνουν ίσως, κάποιες τροποποιήσεις διατάξεων , να ενημερωθούν επαρκώς οι υπηρεσίες των Δήμων , αλλά και των Υπουργείων , ώστε η εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου να λύσει τα προβλήματα των ΟΤΑ και να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Προηγούμενο άρθρο Υποβολή αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Επόμενο άρθρο Δημήτρης Σιούφας : Τελευταία ευκαιρία για το Δημογραφικό