Ειδήσεις

Εχθροί και ασθένειες σε καλλιέργειες μηλοειδών


Οι καλλιέργειες αχλαδιάς ανάλογα με την ποικιλία και την περιοχή, βρίσκονται από το βλαστικό στάδιο της κλειστής ανθοταξίας, ως το στάδιο της καρπόδεσης.

Οι καλλιέργειες μηλιάς βρίσκονται ακόμη στο στάδιο των διογκωμένων οφθαλμών και της πράσινης κορυφής.

Η περίοδος από την έναρξη της βλάστησης μέχρι και την καρπόδεση είναι περίοδος μεγάλης ευαισθησίας, όσον αφορά τον κίνδυνο προσβολών κυρίως από μυκητολογικές ασθένειες.

Εδώ και μία εβδομάδα περίπου οι ακραίες για την εποχή καιρικές συνθήκες που επικράτησαν (καιρός ψυχρός, βροχερός με ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρά ανεμώδης, υγρός και ομιχλώδης), θεωρούνται καταστροφικές για την ομαλή εξέλιξη των καλλιεργειών και ιδιαίτερα για την καλή καρπόδεση, καθώς και την ανάπτυξη των νεαρών καρπών. Τέτοιες καιρικές συνθήκες ευνοούν ιδιαίτερα μυκητολογικές και βακτηριολογικές ασθένειες, οι οποίες ανάλογα με το παθογόνο, την ευαισθησία της ποικιλίας και το ιστορικό της καλλιέργειας, μπορεί να πάρουν επιδημική μορφή και να προκαλέσουν σοβαρή καταστροφή στην παραγωγή.

Σε αυτή τη χρονική περίοδο οι καλλιέργειες της αχλαδιάς βρίσκονται στην πλέον ευαίσθητη βλαστική φάση και συνεπώς διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο προσβολής από ασθένειες.

Για το λόγο αυτό και σε συνέχεια του προηγούμενου Δελτίου Γεωργικών Προειδοποιήσεων (2 / 20.02.2020), συστήνεται η συνέχιση της προστασίας των καλλιεργειών αχλαδιάς από τις παρακάτω ασθένειες, αμέσως μόλις βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες και γίνει δυνατή η διέλευση γεωργικών μηχανημάτων μέσα σε αυτές.

  • Φουζικλάδιο
  • Μονίλια
  • Σεπτορίωση
  • Βακτηριακό κάψιμο.

Την εποχή αυτή συστήνεται στους καλλιεργητές να αναρτήσουν στους οπωρώνες αχλαδιάς φερομονικές παγίδες για τον έλεγχο της δραστηριότητας των ακμαίων της καρπόκαψας.

Οι αντίστοιχες φερομονικές παγίδες για την παρακολούθηση του εντόμου στους οπωρώνες μηλιάς μπορούν να αναρτηθούν αργότερα, μετά την πτώση των πετάλων και κατά την έναρξη της καρπόδεσης.

Με τον έλεγχο των φερομονικών παγίδων (δύο φορές την εβδομάδα), οι καλλιεργητές μπορούν να έχουν ακριβή γνώση της έναρξης, καθώς και της περιόδου δραστηριότητας των ακμαίων του εντόμου και να προβαίνουν σε ψεκασμούς αμέσως μόλις αυτό είναι αναγκαίο και εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

 

Προηγούμενο άρθρο ΑμεΑ Θεσσαλίας: Νέα παράταση στην αναστολή συνεδριάσεων των επιτροπών ΚΕ.Π.Α.
Επόμενο άρθρο Ζητάμε την άμεση μαζική πρόσληψη γιατρών όλων των ειδικοτήτων