Ειδήσεις

Η Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας ενημερώνει για τους δασικούς χάρτες


Από την Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας, ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. πρωτ. 474/31878/01-03-2019 (Α.Δ.Α.:6ΔΠΥΟΡ10-ΣΗΟ) ταυτάριθμη απόφασή μας, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του “Ελληνικού Κτηματολογίου” (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx), ο δασικός χάρτης του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3889/2010(Φ.Ε.Κ.182 Α΄), όπως ισχύει.

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του “Ελληνικού Κτηματολογίου”, μέσω της οποίας, και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά το περιεχόμενο αυτού. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 15-03-2019 και λήγει την 27-06-2019. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 17-07-2019.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης (ΣΥΑΔΧ) που βρίσκονται:

  1. ΣΥΑΔΧ Καρδίτσας, με έδρα τη Δ/νση Δασών Καρδίτσας, Χ. Φλωράκη Τέρμα, 43100 Καρδίτσα , τηλ. επικοινωνίας 2441079849-79854, τηλεομοιοτυπία (Fax) 2441040857, δ/νση ηλ. ταχυδρομείου(email) syadx.karditsas@apdthest.gov.gr.
  2. ΣΥΑΔΧ Μουζακίου, με έδρα το Δασαρχείο Μουζακίου, 43060 Μουζάκι, τηλ. επικοινωνίας 2445049152-49155, τηλεομοιοτυπία (Fax) 24450-49151, δ/νση ηλ. ταχυδρομείου(email) syadx.mouzakiou@apdthest.gov.gr.,

αλλά και στη Δ/νση Δασών Καρδίτσας Χ. Φλωράκη Τέρμα, Καρδίτσα, τηλ. επικοινωνίας 24410-80144,80139 τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ, καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής αντιρρήσεων.

Επίσης για λόγους ενημέρωσης ο αναρτημένος δασικός χάρτης βρίσκεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypeka.gr), και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (http://www.apdthest.gov.gr).

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων
Επόμενο άρθρο Με τους Μηχανικούς του ΤΕΕ συναντήθηκε ο υποψήφιος Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος