Ειδήσεις

Η Οικολογική Θεσσαλία για την ανάρτηση των δασικών χαρτών


Στην Θεσσαλία έχουν αναρτηθεί, μέχρι σήμερα, δασικοί χάρτες σε δυο Περιφερειακές ενότητες, της Λάρισας και της Μαγνησίας. Η ανάρτηση των δασικών χαρτών αποτελεί ένα σημαντικότατο βήμα, για την αντιμετώπιση παθογενειών δεκαετιών, που ταλάνισαν τη χώρα μας και οδήγησαν σε πληθώρα αυθαιρεσιών και παρανομιών, βλάπτοντας κατάφωρα το κοινωνικό σύνολο και το δημόσιο συμφέρον.

Η έλλειψη επικοινωνίας όμως μεταξύ των υπηρεσιών μπορεί να δημιουργήσει καθυστερήσεις στην οριστικοποίηση των δασικών χαρτών με αποτέλεσμα την ομηρία των πολιτών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα στη Θεσσαλία κατά περιόδους έχουν διανεμηθεί εκτάσεις σε ακτήμονες ως γεωργικές εκτάσεις με συγκεκριμένα τοπογραφικά διατάγματα, η πληροφορία, όμως, αυτή δεν έχει μεταφερθεί στους δασικούς χάρτες. Το αποτέλεσμα είναι εκτάσεις οι οποίες διανεμήθηκαν ως γεωργικές, στους δασικούς χάρτες να φαίνονται ως χορτολιβαδικές ή δασικές και, όταν οι δασικοί χάρτες αποσταλούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επόμενο είναι να δημιουργηθούν προβλήματα, αν δεν γίνουν ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους.

Ο αριθμός των περιπτώσεων αυτών, σύμφωνα με τα στοιχεία που μπορέσαμε να συλλέξουμε, είναι σημαντικός και θα αυξήσει κατά πολύ το έργο των επιτροπών εξέτασης των ενστάσεων. Από την άλλη πλευρά, η όσο το δυνατό γρηγορότερη οριστικοποίηση του δασικού χάρτη θα έχει ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του χρόνου που θα χρειάζεται κάποιος για να αποκτήσει βεβαίωση κατοχής από το δασαρχείο.

Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό και αναγκαίο, στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πολιτικής γης, να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε οι ενστάσεις για τις εκτάσεις που έχουν διανεμηθεί να γίνουν συνολικά από την εν λόγω Υπηρεσία. Αν γίνουν εντάσεις ανά τοπική κοινότητα από την υπηρεσία και όχι από χιλιάδες πολίτες θα μειωθεί σημαντικότατα ο φόρτος της επιτροπής ενστάσεων με αντίστοιχη μείωση του χρόνου διάθεσης απαιτούμενων εγγράφων και βεβαιώσεων. Κατόπιν τούτων, ο ορθός χωροταξικός σχεδιασμός θα είναι, εφεξής, εφικτός και χωρίς καθυστερήσεις και ταλαιπωρίες για πολίτες, εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις.

Σχετικά με την παράταση των ενστάσεων, πιστεύουμε ότι για τις εκτάσεις που δεν έχουν, διαχρονικά, δασικό χαρακτήρα ή ήταν διαχρονικά γεωργικές, δεν θα πρέπει να δοθούν παρατάσεις γιατί θα δημιουργήσουν καθυστερήσεις και ταλαιπωρίες στους πολίτες. Για όσες ήταν, διαχρονικά, γεωργικές θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατό γρηγορότερα η οριστικοποίηση του δασικού χάρτη. Για τις επιτροπές των ενστάσεων θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε αυτές, να λειτουργήσουν από τις δασικές υπηρεσίες πριν τη λήξη της προθεσμίας των ενστάσεων και ο αριθμός τους να είναι ανάλογος, ώστε να κερδηθεί πολύτιμος χρόνος.

Για να συνεχιστεί, λοιπόν, η διαδικασία και να έχει την επιδιωκόμενη κατάληξη προς όφελος όλων, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω θέματα -και τυχόν άλλα που ενδεχομένως προκύψουν- προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και χωρίς καμία ταλαιπωρία των πολιτών.

Ας στηρίξουμε όλοι μας το νέο καθαρό τοπίο που πάει να διαμορφωθεί σε σχέση με το καθεστώς του φυσικού μας πλούτου καθώς και τη νέα βιώσιμη χωροταξική και εδαφική προσέγγιση.

Προηγούμενο άρθρο Κοινό μέτωπο για την ανάπτυξη της Δυτικής Θεσσαλίας
Επόμενο άρθρο Συνεδρίαση της Ομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας