Ειδήσεις

Η Περιφέρεια χρηματοδοτεί 73 επιπλέον προτάσεις Επενδύσεων Τουρισμού


«Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα στο τομέα του τουρισμού και δίνουμε δυνατότητες ανάπτυξης και απασχόλησης. Γνωρίζοντας το μεγάλο ενδιαφέρον για ίδρυση και λειτουργία νέων επιχειρήσεων. Με  στρατηγική, αποφασιστικότητα και σχεδιασμό διαθέτουμε 12 εκατ ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας για να χρηματοδοτηθούν 73 επιχειρηματικά σχέδια συνανθρώπων μας που θέλουν να ασκήσουν το δικαίωμα στην εργασία, συνολικού προϋπολογισμού 23,7 εκατ ευρώ. Τα σχέδια αυτά είναι επιπλέον εκείνων που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠΑΝΕΚ. Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια, τη μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα και την αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας» υποστήριξε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός σχετικά με τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλία μέσω του ΕΣΠΑ 73 νέων επενδυτικών τουριστικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού 27,3 εκατ ευρώ.

Η Προκήρυξη του Προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 «Ενίσχυση της Ίδρυσης & λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» εκδόθηκε τον Νοέμβριο 2017 με Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης 120 εκ. €. Εξ αυτού, για την «ομάδα» των 5 Περιφερειών όπου μετέχει και η Θεσσαλία (σ.σ. Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα), αντιστοιχούσε ποσό 45 εκ. €, ενώ οι προτάσεις που κατατέθηκαν συνολικά υπερκάλυψαν το 1,1 δις € ! Στην «ομάδα» περιφερειών όπου εντάσσεται η Θεσσαλία, οι προτάσεις άγγιξαν τα 370 εκ. € Δημόσια Δαπάνη. Σε αυτές, για τη Θεσσαλία ο αριθμός των προτάσεων που κατατέθηκαν ήταν 361 και με Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης 55 εκ. € !

Η πολλή μεγάλη συμμετοχή, που αφορά στον τομέα του Τουρισμού που καταγράφεται ως Τομέας στρατηγικής για τη Θεσσαλία, οδήγησε στην ανάγκη ενίσχυσης του Π/Υ της Προκήρυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, αυξήθηκε ο Π/Υ της Προκήρυξης σε 240 εκ. € Δημόσια Δαπάνη από πόρους του ΕΠΑΝΕΚ, με αναλογική αύξηση του διατιθέμενου ποσού για την ομάδα των περιφερειών όπου είναι η Θεσσαλία σε 90 εκ. €, και καθόσον και πάλι δεν επαρκούσε το ποσό, ενισχύθηκε επιπλέον από πόρους των ΠΕΠ, σε όσες περιφέρειες αυτό  αποφασίστηκε.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, αποφάσισε τη διάθεση 12 εκ. € Δημόσια Δαπάνη από τους πόρους του ΠΕΠ Θεσσαλιας 2014-2020, που οδήγησαν σε χρηματοδότηση 73 Επιχειρηματικών Σχεδίων Συνολικού Προϋπολογισμού 23,7 εκ. €, μετά την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης όλων των Σχεδίων, με Απόφαση Ένταξης στο ΠΕΠ.Θ που υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό.

Τα Σχέδια αυτά, είναι επιπλέον των Επιχειρηματικών Σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του ΕΠΑΝΕΚ. Με τον τρόπο αυτό, στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα στον τομέα του Τουρισμού στη Θεσσαλία, στηρίζουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Αναφέρουμε ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου προβλέπονταν να κυμαίνεται από 25.000,00 € έως 400.000,00 €, ενώ Δικαιούχοι της Δράσης είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (όπως  ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ), που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης. Ειδικότερα σύμφωνα με την Προκήρυξη, Δικαιούχοι είναι :

Α) Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της Προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V αυτής, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Β) Επιχειρήσεις «Τουριστικών Καταλυμάτων», όπως αυτές ορίζονται στην Προκήρυξη (υποενότητα 5.1 «Τουριστικά Καταλύματα» της Ενότητας 5 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»), που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της Προκήρυξης ισχύουν σωρευτικά :

  1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτήματος V της Προκήρυξης ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02
  2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
  3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
  4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

Φορέας Διαχείρισης των Επενδύσεων αυτών, είναι ο ΕΦΕΠΑΕ.

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα
Επόμενο άρθρο Γνωρίζοντας το Δήμο Παλαμά μέσω της Παυσιλυπούπολης