Ειδήσεις

Η τοποθέτηση του προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Κωτσού για τους δασικούς χάρτες


Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δήμαρχος Μουζακίου στην ημερίδα για τους Δασικούς Χάρτες που διοργάνωσε το ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας στη Λάρισα έκανε την παρακάτω τοποθέτηση:

«Η πρωτοβουλία που αφορά στην οριστικοποίηση των Δασικών Χαρτών ώστε να διαμορφωθεί επιτέλους στη χώρα μας μια ξεκάθαρη εικόνα των χρήσεωνγης που θα είναι προς όφελος όλων των οικονομικών και παραγωγικών τάξεων, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η μεθοδολογία όμως που επιλέχθηκε προκειμένου να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος επιδέχεται πολλών διορθώσεων, καθώς δεν έχουν συμπεριληφθεί στους χάρτες νέα στοιχεία όπως αναδασμοί, διανομές κλπ

Για τον παραπάνω λόγω και προκειμένου να δοθεί ικανό χρονικό διάστημα στους ΟΤΑ και στους ιδιώτες να μελετήσουν τους χάρτες και να συντάξουν τεκμηριωμένα τις αντιρρήσεις τους προτείνουμε να ανασταλεί η κύρωση και ανάρτηση των Δασικών Χαρτών και να δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων έως το τέλος του 2017 ώστε να εξεταστούν τα προβλήματα που εντοπίζονται και να επανέλθει το θέμα με σωστό και δίκαιο σχεδιασμό λαμβάνοντας υπόψιν συγκριτικά στοιχεία όπως τα αρχεία του ΟΣΔΕ, του ΟΠΕΚΕΠΕ , των Δ/σων Αγροτικής Ανάπτυξης των περιφερειών σχετικά με τους αναδασμούς , εποικιστικές εκτάσεις κλπ.

Επίσης επειδή εκτιμάται ότι το παράβολο υποβολής ενστάσεων είναι υψηλό προτείνουμε α απαλειφθεί ή να ελαχιστοποιηθεί το κόστος του παράβολου που θα κληθούν να πληρώσουν οι πολίτες για την υποβολή αντιρρήσεων λαμβάνοντας υπόψιν την οικονομική τους αδυναμία να ανταπεξέλθουν σε ένα επιπλέον χαράτσι.

Οι ενστάσεις που θα υποβάλλονται από τους Δήμους να υποβάλλονται ατελώς.

Ακόμη να ληφθεί υπόψιν η επιχειρησιακή αδυναμία των μικρών Δήμων και ιδιαίτερα των ορεινών , οι οποίοι αδυνατούν να έλθουν σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς προκειμένου ο κάθε φορέας να αναλάβει την αρμοδιότητα που του αναλογεί.

Εδώ να επισημάνω ότι επιβάλλεται  επίσης να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος των Δασαρχείων ώστε να είναι πιο χρήσιμα και αποτελεσματικά για τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες

Προτείνουμε παράλληλα να δοθεί η απαιτούμενη δημοσιότητα και μέσω διαβούλευσης να ενημερωθούν όλοι οι πολίτες και κυρίως εκείνοι που διαβιούν μακριά από τον τόπο που έχουν τις περιουσίες τους

ώστε ένα τόσο σημαντικό θέμα να επιλυθεί με σωστό και δίκαιο τρόπο.

Οι εκτάσεις που εμπίπτουν σε νομικές εξαιρέσεις της Δασικής Νομοθεσίας να εξαιρούνται της υποβολής αντιρρήσεων και με μέριμνα των ιδιοκτητών – πολιτών, δια του δασαρχείου ,να ακολουθείτε διοικητική διαδικασία με την υποβολή υπομνήματος προς τις ΕΠΕΑ για την εξαίρεση από τους δασικούς χάρτες.

Τέλος να ενημερώσω ότι  ΠΕΔ Θεσσαλίας προτίθεται να αναλάβει την πρωτοβουλία προκειμένου να συσταθεί μια επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς με στόχο να εντοπίσει όλα τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από τον συγκεκριμένο νόμο στους πολίτες και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σ’ αυτή την επιτροπή θεωρούμε επιβεβλημένη τη συμμετοχή του ΤΕΕ μέσω εκπροσώπων του, διότι ούτως ή άλλως σας θεωρούμε τεχνικούς συμβούλους μας.»

 

Προηγούμενο άρθρο Αίτημα ΕΝΠΕ - ΚΕΔΕ για συνάντηση με Πρωθυπουργό
Επόμενο άρθρο Διακοπές υδροδότησης στον Παλαμά