Ειδήσεις

Κρίσιμα τα οικονομικά της ΔΕΥΑ Μουζακίου


Τον δανεισμό της ΔΕΥΑ Μουζακίου  με πεντακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (510000 ευρώ) ενέκρινε το  Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου σε συνεδρίαση του στις  22 Φεβρουαρίου, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το έργο των ιδιωτικών συνδέσεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισμού της πόλης Μουζακίου και του Μαυρομματίου.

Η σύμβαση του έργου ύψους 1.240.284,36€  ευρώ υπογράφηκε στις 10-4-2014 (ένα μήνα πριν τις δημοτικές εκλογές) χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η  χρηματοδότηση . Σύμφωνα με την 58/2016 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜ ο εργολάβος έχει περατώσει φυσικό αντικείμενο του έργου ποσού 383149,45 ευρώ. Από το ποσό η επιχείρηση κατάφερε με ίδια κεφάλαια να εξοφλήσει 140.443 χιλιάδες ευρώ και παραμένει  ανεξόφλητο ποσό  242.000 χιλιάδες  ευρώ. Από το 2013 πασχίζει ο Δήμος Μουζακίου την σύναψη δανείου για την

συνέχιση του έργου. Με την απόφαση 22/2013 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜ εγκρίθηκε η λήψη δανείου, ακυρώθηκε με την 57/3356/16-1-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  λόγω της πιστοληπτικής ικανότητας του Δήμου. Με την 2/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε εκ νέου η 53/2013 απόφαση για δανειοδότηση της ΔΕΥΑΜ και μετά από αλλεπάλληλες αποφάσεις ,τη δανειοδότηση  δεν ενέκρινε η επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 4/2015 απόφασή της που τελεσίδικα έκρινε ορθή  και το IV Τμήμα Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 6068/2015 απόφασή του ,μετά από προσφυγή της ΔΕΥΑΜ και του Δήμου Μουζακίου .Το σκεπτικό της απόφασης στηρίζεται κυρίως στη μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου λόγω της οφειλής των 2500000 ευρώ στη Δ.Ο.Υ. Μια οφειλή που έχει  δημιουργήσει πολλά προβλήματα στα οικονομικά του Δήμου  ,λόγω της τακτικής του Δημάρχου να ζητά την πλήρη διαγραφή της ως άδικης και δυσβάσταχτης .

Παρ όλα αυτά επανέρχεται νέο αίτημα δανειοδότησης της ΔΕΥΑΜ ύψους 5100000 ευρώ. Η τράπεζα εγκρίνει την δανειοδότηση υπό τους όρους: 1)Εκχώρηση των απαιτήσεων των τελών των ιδιωτικών συνδέσεων 799,50 ευρώ για κάθε μια σύνδεση και 2) Ενεχυρίαση λογαριασμού όψεως στη Τράπεζα της ΔΕΥΑΜ στον οποίο γίνεται εκκαθάριση από πληρωμές λογαριασμών νερού μέσω του τραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ .

Η απόφαση αυτή μας βρίσκει αντίθετους γιατί εμπλέκει τους Δημότες με την τράπεζα και  θέτει σε μεγάλο κίνδυνο τα ήδη κλονισμένα οικονομικά της ΔΕΥΑΜ . Οι Δημότες της πόλης Μουζακίου και του Μαυρομματίου θα οφείλουν 799,50 ευρώ το τέλος σύνδεσης στην Τράπεζα η οποία (λόγω εκχώρησης )  θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κάθε μέσον για την είσπραξή του .Από την άλλη η τράπεζα ανά πάσα στιγμή δεν καλυφθούν οι τοκοχρεολυτικές δόσεις θα μπορεί να κατάσχει τα χρήματα της ΔΕΥΑΜ από τον λογαριασμό όψεως ,χρήματα από ανταποδοτικά τέλη εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης από όλα τα χωριά του Δήμου , που δεν ωφελούνται από το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού .

Ήδη τα οικονομικά της ΔΕΥΑΜ είναι αρκετά μειωμένα ,τα ανείσπρακτα ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο ευρώ  ,λόγω αδυναμίας αποπληρωμής των Δημοτών ,αλλά και της χαλαρής εισπρακτικής πολιτικής που από χρόνια εφαρμόζει ο Δήμαρχος για να κερδίζει την εύνοια των Δημοτών . Στην 48/29-6- 2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ τονίζεται η τεράστια μείωση στα έσοδα της Επιχείρησης, λόγω των χαμηλών επιπέδων εισπραξιμότητας στους λογαριασμούς ύδρευσης, που με την σειρά της δημιουργεί μια άνευ προηγουμένου χαμηλή ταμειακή ρευστότητα. Σύμφωνα με  την απόφαση :

   ΄΄ Το σύνολο των βεβαιωθέντων ληξιπρόθεσμων οφειλών προσεγγίζει τα 560.000,00 € μέχρι την δεδομένη χρονική στιγμή. Στην Δ.Ε. Μουζακίου για τις πεδινές Κοινότητες Μουζακίου, Μαυρομματίου, Γελάνθης , Μαγουλίτσας ,Λαζαρίνας και Συν. Γ. Καραϊσκάκη το σύνολο των βεβαιωθέντων ληξιπρόθεσμων οφειλών ανέρχεται στα 247.233,00 € ενώ για το σύνολο των ορεινών Κοινοτήτων οι καθυστερηματικοί χρηματικοί κατάλογοι ανέρχονται στα 106.727,00 € . Τα ποσοστά εξόφλησης λογαριασμών νερού στις πεδινές Κοινότητες της Δ.Ε Μουζακίου έχουν μειωθεί δραματικά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα ποσοστά εξόφλησης μεγάλων Κοινοτήτων όπως το Μουζάκι και Μαυρομμάτι, ενώ μέχρι το 2011 ξεπερνούσαν το 90% στο ύψος των βεβαιωθέντων οφειλών, το ποσοστό για 3 συνεχόμενη έτη 2013, 2014 & 2015 έχει υποχωρήσει κάτω από το 70%. Για την Δ.Ε Παμίσου το σύνολο των ανεξόφλητων βεβαιωθέντων ανέρχεται στα 108.236,00 € ενώ για την Δ.Ε Ιθώμης το αντίστοιχο βεβαιωθέν ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο φτάνει τα 97.035,00 €. Επίσης και για τις δύο αυτές Δημοτικές Ενότητες τα ποσοστά εξόφλησης ανά έτος βαίνουν διαρκώς μειούμενα.

Ήδη και για τις ανωτέρω δύο Δημοτικές Ενότητες τα ποσοστά εξόφλησης για τους τελευταίους χρηματικούς καταλόγους υποχώρησαν κάτω του 60%. Τα ανωτέρω απορρέουν σίγουρα από την δύσκολη οικονομική συγκυρία που διάγουμε, όμως η Επιχείρηση λειτουργεί ανταποδοτικά και τη μοναδική πηγή εσόδων αποτελούν οι λογαριασμοί νερού- που αν δεν πληρώνονται εγκαίρως – δημιουργείται αυτόματα εμπλοκή στην ανάληψη των οικονομικών υποχρεώσεων της Επιχείρησης, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα αντλιοστασίων ύδρευσης, η προμήθεια νερού από τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Καρδίτσας, οι συντηρήσεις των υδραυλικών υποδομών (δίκτυα, αντλιοστάσια)κ.ο.κ.΄΄  Με την ίδια απόφαση χορηγήθηκε εντολή σε δύο δικηγόρους Τρικάλων , να ασκήσουν αγωγές σε όσους οφείλουν στην ΔΕΥΑΜ πάνω από 1000 ευρώ. Από το πλήθος των οφειλετών άνω των 1000 ευρώ , επιλέχθηκαν  δεκαπέντε (15) Δημότες (με κριτήρια που μόνο ο Δήμαρχος γνωρίζει )  εναντίον των οποίων ασκήθηκαν  αγωγές,   και με τον τρόπο αυτό ο Δήμαρχος ρίχνει ΄΄Στάχτη στα Μάτια΄΄ πως δήθεν προσπαθεί να λάβει μέτρα είσπραξης. Μια ακόμη άστοχη κίνηση ήταν να δημοπρατήσει το έργο των ιδιωτικών συνδέσεων χωρίς να έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση αυτού. Απορίας άξια είναι και η στάση του εργολάβου που απλήρωτος  συνέχιζε να εκτελεί  το έργο στο Μαυρομμάτι φθάνοντας  τα οφειλόμενα στο ποσό των 242000 χιλιάδων ευρώ (αρ. αποφ. 58/2016)  όταν υπέβαλλε την ειδική δήλωση διακοπής εργασιών.  Να σημειώσουμε πως ο εργολάβος άφησε ανοιχτές τις τομές στους δρόμους και για να τις καλύψει ο Δήμος ενόψει και της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας πέρυσι δαπάνησε από τη ΣΑΤΑ του Μαυρομματίου άλλες 80.000 ευρώ. Όλες αυτές οι ενέργειες από την πλευρά της διοίκησης του Δήμου και τον ίδιο τον Δήμαρχο δείχνουν ότι δεν υπάρχει προγραμματισμός για την ολοκλήρωση και λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού κάτι που μας κάνει ιδιαίτερα ανήσυχους για την εξέλιξη του έργου και ιδιαίτερα επιφυλακτικούς  για το κόστος ολοκλήρωσης και λειτουργίας του και για  την επιπλέον  επιβάρυνση των κατοίκων  Μουζακίου και Μαυρομματίου.

 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Προηγούμενο άρθρο Στο 1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας η ενημέρωση για τις στρατιωτικές Σχολές
Επόμενο άρθρο Το 33ο Π.Φ.Ε.Θ. τίμησε τον ηθοποιό Αντώνη Αντωνίου