Ειδήσεις

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος – Του Βασίλη Θ. Νίκου


Η ‘’Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος’’ καθιερώθηκε το έτος 1972 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως αδήριτη ανάγκη προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος,αυτού που η φύση δημιούργησε και  ο άνθρωπος γεννήθηκε και αναπτύχθηκε στην σύγχρονη κυριαρχική του μορφή.

Το Φυσικό Περιβάλλον περιλαμβάνει το φως, τον αέρα, το νερό, το έδαφος, την  χλωρίδα (φυτικοί οργανισμοί) και την πανίδα (ζωικοί οργανισμοί)συνθέτοντας ένα πολύπλοκο και αξιόλογο οικοσύστημα που από τον άνθρωπο απαιτεί καλή διαχείριση για να  προσφέρει πλουσιοπάροχα όλα τα προϊόντα του για την επιβίωσή και την ύπαρξη τουανθρώπου και όλων των όντων στον πλανήτη της γης.

Το περιβάλλον αυτό απλόχερα ικανοποιούσε τις ανάγκες του ανθρώπου με τα προϊόντα του σε τροφή από καρπούς φυτών, κρέας άγριων ζώων, ενδυμασία από δέρματα αγρίων ζώων, κατοικία για ανάπαυση και προστασία από δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε βραχώδεις σπηλιές, κούφια δέντρα και ότι άλλο είχε ανάγκη εξελισσόμενος έως σήμερα.

Στην πορεία της εξέλιξης ο άνθρωπος έφτασε να παρεμβαίνει  πιεστικά στο περιβάλλον και να καταχράται τις δυνατότητες παροχής των προϊόντων τις οποίες του παρείχε,φτάνοντας στο χρονικό σημείο του έτους 1972 που οδήγησε τον ΟΗΕ να λάβει μέτρα για την προστασία του  και να καθιερώσει  την ‘’Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος’’.

Η διατάραξη της ηρεμίας του περιβάλλοντος άρχισε ιδιαίτερα μετά τη βιομηχανική επανάσταση που ξεκίνησε στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα, επεκτάθηκε με γοργό ρυθμό και παρατηρούμε σήμερα μετά από έρευνες ειδικών επιστημόνων από διάφορα κράτη και συνέδρια τα οποία πραγματοποιούνται, να εντοπίζονται οι παράγοντες που οδήγησαν στην υποβάθμισή του  οι οποίοιείναι πολλοί και ποικιλόμορφοι.

Για την περίοδο που διανύουμε επισημαίνουμε ως βασικούς παράγοντες που συντελούν στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος τους εξής:

Oυπερπληθυσμόςο οποίος ανέρχεται παγκόσμια σε 7,5 δισεκατομμύρια και αυξάνεται υπερβολικά κατά 200.000 ημερησίως αυξάνοντας τις ανάγκες σε διατροφικά προϊόντα, ενδυματολογικά, κατοικίας και πάσης φύσεως καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες εξυπηρέτησης του που άμεσα ή έμμεσα αναλίσκουν φυσικούς πόρους.

 

Η μείωση των δασών κατά 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα κάθε χρόνο παγκόσμια τα οποία συμβάλλουν στην διαμόρφωση του κλίματος στον πλανήτη μας και προέρχεται από κακή εκμετάλλευση, κακή διαχείριση, λαθροϋλοτομίες, παράνομες εκχερσώσεις, αλλαγή χρήσης γης και πληθώρας άλλων ενεργειών οι οποίες επηρεάζουν και την οικονομία του νερού διότι τα δάση αποτρέπουν την δημιουργία χειμάρρων, την διάβρωση του εδάφους, εμπλουτίζουν τις υπόγειες λεκάνες με νερό, διατηρούν σταθερή την στάθμη των λιμνών και την παροχή των ποταμών για την διατήρηση και την ανάπτυξη των φυτικών και ζωικών οργανισμών κάθε   περιοχής που υπάρχουν και ευρύτερα. Παράλληλα τα δάση προστατεύουν την βιοποικιλότητα με την ύπαρξή τους και αποτρέπουν την καταστροφή οικισμών, ξενοδοχείων, έργωνπολιτισμού διότι παρεμποδίζουν την δημιουργία και την καταστρεπτική  δύναμη των χειμάρρων και των ισχυρών ανέμων.

Η υπερβολική αύξηση της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων γαιανθράκων, πετρελαίου, μεταλλευμάτων και λοιπών για την κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου λόγω του υπερπληθυσμού, της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και της υπερκατανάλωσης σε διατροφικά προϊόντα, ενδυμασίας,  θέρμανσης, μέσων κίνησης, μεταφοράς, εργοστασίων  και άλλα που απαιτούν την αξιοποίηση φυσικών πόρων. Εκτιμήθηκε από έρευνες ότι οι ανάγκες σε ορυκτά καύσιμα δωδεκαπλασιάστηκε τον 20ο αιώνα  και οι απαιτήσεις σε τρόφιμα, ζωοτροφές και ίνες θα αυξηθεί στα επόμενα χρόνια πάνω από 60%.

Η μόλυνση της ατμόσφαιρας όπου η αναλογία του οξυγόνου επηρεάζεται από την αύξηση του διοξειδίου και του μονοξειδίου του άνθρακος που εκλύεται από τα εκατομμύρια κινούμενα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν μηχανές εσωτερικής καύσεως όπως αυτοκίνητα, σιδηρόδρομοι, πλοία, αεροπλάνα και τα κινούμενα εργοστάσια που χρησιμοποιούν καύσιμα.

Η Κλιματική αλλαγή οφείλεται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου που δημιουργήθηκε και συνεχίζει αυξανόμενο από τις αναπτυσσόμενες δραστηριότητες του ανθρώπουπου προσθέτουν στα αέρια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα και υπερθερμαίνουν τον πλανήτη. Τα αέρια αυτά είναι το διοξείδιο του άνθρακα και το υποξείδιο του αζώτου που προέρχονται  από την καύση του άνθρακα, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και το μεθάνιο που προέρχεται από την πέψη των τροφών των αιγοπροβάτων και αγελάδων. Η θερμοκρασία του πλανήτη μας από το  1850 έως σήμερα είναι υψηλότερη κατά 0,85οCμε τάση ανόδου στους 2οCτο οποίο χαρακτηρίζεται οριακό από την διεθνή κοινότητα.

Η Αποψίλωση των δασών για αλλαγή χρήσης γηςμε κερδοσκοπικό στόχο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πνεύμαπου συμβάλλει στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, διότι δεν απορροφούνται μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακος, το οποίο δεσμεύεται με την αφομοίωση των φυτών για την παραγωγή φυτικής ύλης, αποδίδοντας παράλληλα οξυγόνο το οποίο βελτιώνει την ατμόσφαιρα και διασφαλίζει την ισορροπία του περιβάλλοντος.

Οι Δασικές Πυρκαγιές προκαλούν μεγάλες καταστροφές στο περιβάλλον απελευθερώνοντας τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα που τροφοδοτεί  το φαινόμενο του θερμοκηπίου.Μειώνουνσημαντικά την βιοποικιλότητα των ειδών της πανίδας και της χλωρίδας, δημιουργούν χειμάρρους που προκαλούνληστρικές καταστροφές, διαταράσσουν την οικονομία του νερού, υποβαθμίζουν την αισθητική του τοπίου και γενικότεραεπηρεάζουν ζημιογόνα πλείστες ευεργετικές επιδράσεις που προσφέρουν τα δάση διότι αποτελούν το κυριαρχικό στοιχείο της χερσαίας γης του φυσικού περιβάλλοντος.

Για όλους τους λόγους που αναφέραμε προκύπτει ότιη προσφορά του περιβάλλοντος είναι μεγίστης σημασίας και αποτελεί  τη βάση  ύπαρξης της ζωής του ανθρώπου στην γη και της επιβίωσής του με όλους τους ευμενείς παράγοντες που το αποτελούν και πρέπει όλη η ανθρωπότητα να το σεβαστεί, να το συντηρήσεικαι να το βελτιώσει.

Είναι φανερή πλέον η ανησυχία που κατέλαβε την ανθρωπότητα, τους λαούς, τους ειδικούς επιστήμονες που έκρουσαν τον ‘’κώδωνα του κινδύνου’’ της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και ξεσηκώθηκαν φορείς κρατών και ηγέτες με αποτέλεσμα ο ΟΗΕ να καθιερώσει την ‘’Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος’’. Την ημέρα αυτή σε όλα τα κράτη αναδεικνύεται η προσφορά του περιβάλλοντος στον άνθρωπο, τα μέτρα προστασίας  του τα οποία ισχύουν και πρόκειται να ληφθούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναφέραμε και να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι το περιβάλλον ανήκε σε όλους οι οποίοι έζησαν στην γη, ζουν σήμερα  και θα ζήσουν στο μέλλον διατηρώντας το βελτιωμένο και υγιεινό.

Ας γίνει σύνθημα όλων μας ‘’ Αγάπη στο περιβάλλον!… Είναι η Ζωή μας!…’’

 

Του Βασίλη Θ. Νίκου Δασολόγου-Οικονομολόγου, Τέως Δασάρχη

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Δύο συλλήψεις για την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε λαχανόκηπο
Επόμενο άρθρο Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στη νέα ψηφιακή εποχή