Ειδήσεις

Μήνυμα του Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος για τα Χριστούγεννα


Αγαπητοί μου αδελφοί, Θα ψάλουμε κατά την ακολουθία του Όρθρου στην Πέμπτη (ε’) ωδή την Καταβασία: «Θεός ων ειρήνης, Πατήρ οικτιρμών, της μεγάλης Βουλής σου τον Άγγελον ειρήνην παρεχόμενον απέστειλας ημίν˙ όθεν θεογνωσίας προς φως οδηγηθέντες, εκ νυκτός ορθρίζοντες δοξολογούμεν σε, Φιλάνθρωπε.» (Καταβασία ε’ ωδής Χριστουγέννων).

Αστείρευτη πηγή εμπνεύσεως των ιερών υμνωδών είναι η Αγία Γραφή. Και η έμπνευση αυτή δεν περιορίζεται στο περιεχόμενο των αληθειών της πίστεώς μας μόνο αλλά και στη γλώσσα, τις διατυπώσεις με τις οποίες η Γραφή τις εκφράζει. Γι’ αυτό πρωταρχικό μέλημα όλων μας είναι η μελέτη και η γνώση των ιερών γεγονότων πού καταγράφονται στα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.

Ο «Άγγελος της μεγάλης Βουλής» του Θεού δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό, τον Μεσσία, που αποστέλλει ο Θεός Πατέρας στον κόσμο για να αναγγείλει την απόφασή Του για την απολύτρωση των ανθρώπων.

«Μεγάλη βουλή του Θεού και Πατρός εστί», διδάσκει ο άγιος Μάξιμος ὁ Ομολογητής, «σεσιγημένον και άγνωστον της οικονομίας μυστήριον˙ όπερ πληρώσας διά της σαρκώσεως ο Μονογενής Υιός απεκάλυψεν, Άγγελος γενόμενος της μεγάλης του Θεού και Πατρός προαιωνίου βουλής» (Κεφάλαια περί Θεολογίας 2, 23, Φιλοκαλία Β’, σ.73).

Το κορυφαίο λοιπόν δώρο πού μας παρέσχε ο Κύριος με την γέννησή Του, την ένσαρκη παρουσία Του στον κόσμο και το απολυτρωτικό Του έργο είναι η ειρήνη. Καθώς γράφει ο απόστολος Παύλος,  ο  Χριστός «διά του αίματος του σταυρού αυτού» ειρηνοποίησε τα πάντα «είτε τα επί της γης», δηλαδή τούς ανθρώπους με τον Θεό και μεταξύ τους, «είτε τα εν τοις ουρανοίς», δηλαδή τούς αγγέλους, τους οποίους συμφιλίωσε με όλους μας (Κολ.1,20). Την μέγιστη αυτή δωρεά είχε ο ίδιος προαναγγείλει στους μαθητές Του, λίγο πριν από το σταυρικό πάθος Το: «Ειρήνην αφίημι υμίν, ειρήνην την εμήν δίδωμι υμίν (Ιωά. 14,27)».

Με την σάρκωσή του ο Κύριος και τη φανέρωση στον κόσμο της μεγάλης βουλής του Θεού, οι άνθρωποι πού βρισκόμασταν στα σκοτάδια της πλάνης και της ειδωλολατρίας, οδηγηθήκαμε στο φως της γνώσεως του Θεού. Και μέτοχοι πλέον της αληθούς θεογνωσίας, μπορούμε να λατρεύουμε «ευαρέστως τω Θεώ» (Εβρ. 12, 28) και  να τον δοξολογούμε για την ανέκφραστη φιλανθρωπία Του.

Όμως αδελφοί μου αγαπημένοι,

Αν και ο Πατήρ των οικτιρμών μας έστειλε τον Άγγελο της μεγάλης Βουλής για να μας προσφέρει την ειρήνη Του, εμείς ευρισκόμαστε σε καιρό μεγάλου πολέμου και στον εαυτό μας και με τους γύρω μας και με τους μακράν από εμάς.

Είναι δύσκολες οι καταστάσεις που περνάμε εξαιτίας της γειτονικής μας Τουρκίας και των διαθέσεων των κυβερνητών της και των επιδιώξεων των∙ και θα πρέπει να μην μας διαφεύγει ότι και οι διαθέσεις των ισχυρών ευρωπαϊκών και μη κρατών έναντι ημών δεν είναι κα οι καλύτερες.

Γι’ αυτό πρέπει όλοι μας να προσευχόμαστε ο Θεός της ειρήνης να ενσταλάξει στις σκέψεις όλων μας την πραγματική ειρήνη, ομοίως και στους διαχειριστές των κρατών την ειρήνη στην καρδιά τους, για να έχουμε πραγματική ειρήνη.

Επίσης σε καιρό μεγάλου πολέμου ευρισκόμαστε και εξαιτίας της επιδημίας του κορωναϊού, αυτού του μικρού ιού που όμως είναι τόσο μεγάλος σε  καταστροφική δύναμη, ο οποίος παρασέρνει στο διάβα του στον βιολογικό θάνατο μεγάλο αριθμό συνανθρώπων μας.

Και δυστυχώς δεν έχει σκορπίσει μόνο τον φόβο αλλά και την διχόνοια, την αμφισβήτηση, την απιστία, την αποστασία προς την πραγματική μας σχέση προς τον Θεόν και προς τον συνάνθρωπό μας.

Η πεμπτουσία, το Είναι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού το Σώμα Του δηλαδή και το Αίμα Του, τα οποία ευρίσκονται μέσα στην Εκκλησία λοιδορούνται· και απιστία μεγάλη κατακλύζει τις σκέψεις των ανθρώπων. Αμφισβητίες και άπιστοι επιβάλλουν τις θέσεις τους στους πιστούς Χριστιανούς και τους δημιουργούν προσκόμματα στην εν Χριστώ ζωή τους, που είναι ο εκκλησιασμός και ἡ θεία Κοινωνία του Χριστού. Λησμονούμε ότι ὁ Χριστός είναι ο ιατρός και Σωτήρας μας.

Οι αδελφοί μας, οι οποίοι έχουν ασθενήσει από τον κορωναϊό, ζουν μόνοι τους μέχρι να αποθεραπευτούν και οι κεκοιμημένοι θάπτονται ως μίασμα για όσους αφήνουν πίσω τους.

Πολλές σκέψεις κατακλύζουν την ψυχή μας γύρω από τα δύσκολα αυτά θέματα γι’ αυτό σας παρακαλώ όλους σας να είμαστε σταθεροί στην πίστη μας, στο Γεννημένο Σωτήρα μας, να τον δοξολογούμε με την ζωή μας και τα έργα μας, να τον ευχαριστούμε γι’ αυτά πού μας χαρίζει «έκαστον κατά την χρείαν αυτού» και να τον παρακαλούμε να δυναμώνει όλους αυτούς, οι οποίοι αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή των δομών υγείας της πατρίδας μας και του κόσμου, για να είναι άτρωτοι, στο έργο της διακονίας του πάσχοντος αδελφού.

Άς πάψουμε  να επηρεαζόμαστε από το δαιμονικό πνεύμα του αιώνος τούτου, που δαιμονοποιεί τη ζωή μας και ας ακολουθήσουμε το αστέρι της Βηθλεέμ, ώστε να ανεύρουμε μέσα στη φάτνη εσπαργανωμένο τον Σωτήρα Κύριο και να Τον προσλάβουμε και να Τον τοποθετήσουμε στη φάτνη της καρδιάς μας και να ενωθούμε μαζί Του πραγματικά!

Καλά   και   ευλογημένα   Χριστούγεννα! Χρόνια Πολλά!

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ.κ. Τιμόθεος.

Προηγούμενο άρθρο Συνεχίζονται οι κοινωνικές δράσεις της Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης Θεσσαλίας
Επόμενο άρθρο Χριστουγεννιάτικο ευχετήριο μήνυμα του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκου