Ειδήσεις

Μελέτες για έργα 10.000.000 ευρώ κατέθεσε ο Δ. Παλαμά


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση των αρδευτικών αναγκών και την ορθολογική διαχείριση των υδατίνων πόρων, προγραμματίζει την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Ε.Ε.) στο πλαίσιο της ισόρροπης ανάπτυξης της χώρας. Τα έργα αυτά αφορούν κυρίως στην ποσοτική επάρκεια των υδάτινων πόρων με την ταμίευση των επιφανειακών απορροών, στην ποσοτική και ποιοτική εξασφάλιση των υπόγειων υδάτων με τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων, στον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων αρδευτικών δικτύων, στη βελτίωση υφισταμένων εγγειοβελτιωτικών υποδομών, στη βελτίωση των συνθηκών άρδευσης των καλλιεργειών αλλά και στον έλεγχο της ποιότητας των αρδευτικών υδάτων σε όλη την επικράτεια. Όλες οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται στα πλαίσια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) μέσω συγχρηματοδοτούμενων αλλά και εθνικών πόρων.

Ο Δήμος Παλαμά ανταποκρινόμενος άμεσα στην πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για υποβολή προτάσεων για συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα, που θα ενταχθούν στο νέο  ΠΑΑ 2014-2020, κατέθεσε δύο μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ.

Η μία μελέτη αφορά στη μεταφορά νερού από τον ποταμό Καλέντζη στον ποταμό Σοφαδίτη και έχει προϋπολογισμό 5.000.000 ευρώ. Στην μελέτη αυτή  προβλέπεται στον ποταμό Καλέντζη στο ύψος της Μυρίνης, να κατασκευαστούν δύο αντλιοστάσια που το καθένα θα έχει δύο αντλίες οι οποίες με κλειστό αγωγό μήκους 7 χλμ περίπου θα μεταφέρουν νερό στο Σοφαδίτη νότια και δυτικά των Γοργοβιτών. Η δυνατότητα του αγωγού αυτού θα είναι να μεταφέρει 6.000km3/hνερού ή 150.000km3το εικοσιτετράωρο. Το σύστημα θα λειτουργεί με ηλεκτροβάνες οι οποίες θα ανοιγοκλείνουν με τηλεχειρισμό ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργούν από μία έως και οι τέσσερις αντλίες ταυτόχρονα, ανάλογα με τις ανάγκες της άρδευσης. Ακόμη, στο χώρο των αντλιοστασίων θα κατασκευαστεί και κτίριο υποσταθμού με τον ανάλογο εξοπλισμό. Το επιπλέον αυτό νερό που θα διοχετευτεί στο Σοφαδίτη, θα βελτιώσει την άρδευση σε μία περιοχή με πολλά προβλήματα όπως είναι αυτή τμήματος των αγροκτημάτων Καλυβακίων, Παλαμά, Αστρίτσας και Ερμητσίου.

Η δεύτερη μελέτη που κατατέθηκε, αφορά κλειστούς αγωγούς άρδευσης προϋπολογισμού και αυτής 5.000.000 ευρώ. Προβλέπει να κατασκευαστούν και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, 15 κλειστοί αγωγοί άρδευσης συνολικού μήκους 19kmπου θα υλοποιηθούν γύρω από δημοτικές γεωτρήσεις και δημοτικές εκτάσεις που ενοικιάζονται σε δημότες και θα λειτουργούν με κάρτες επαναφόρτισης. Ακόμα προβλέπει και κατασκευή 4 αγωγών που θα μεταφέρουν νερό από μία περιοχή του Δήμου σε άλλη που έχει αρδευτικό πρόβλημα. Οι 4 αυτοί αγωγοί θα συνδέουν τις πιο κάτω περιοχές: Ορφανά – Λεύκη, Κοσκινά – Μαραθέα, Μέγας – Μεταμόρφωση και στο Προάστιο από μια περιοχή σε μία άλλη.

Τέλος ο Δήμος κατέθεσε πρόταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να συμπεριλάβει στα έργα του νέου ΠΑΑ 2014-2020 και την έτοιμη από το 2013 μελέτη «Αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας Ν. Λάρισας – Ορφανών Ν. Καρδίτσας» που συντάχθηκε για λογαριασμό του ίδιου του Υπουργείου και έχει προϋπολογισμό 59.460.000 ευρώ. Αυτή η μελέτη είναι ένα μεγαλόπνοο σχέδιο του Υπουργείου  το οποίο ξεκίνησε με το έργο « Μελέτη έργων τεχνικού εμπλουτισμού του καρστικού συστήματος ΥΠΕΡΕΙΑΣ Ν. Λάρισας – Ορφανών Ν. Καρδίτσας». Το πρώτο αυτό έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί και παραδοθεί και για να λειτουργήσει ολοκληρωτικά θα πρέπει να υλοποιηθεί και η μελέτη που ο Δήμος προτείνει για ένταξη. Με την ολοκλήρωση του έργου θα λυθεί το πρόβλημα άρδευσης στις Τ.Κ. Φύλλου και Ορφανών του Ν. Καρδίτσας και Υπέρειας, Πολυνερίου, Ελληνικών, Βρυσιά και Κατωχωρίου Ν. Λάρισας. Πιο αναλυτικά και για όσο αφορά στο Δήμο μας, η μελέτη  προβλέπει, για την Τ.Κ. Φύλλου, την κατασκευή δυο μικρών λιμνοδεξαμενών που θα γεμίζουν από το τελειωμένο έργο του εμπλουτισμού του καρστικού συστήματος και κλειστών αγωγών μήκους 48.090m που θα αρδεύουν  11.300 στρ..Για την Τ.Κ. Ορφανών προβλέπεται η κατασκευή μιας λιμνοδεξαμενής και κλειστών αγωγών  μήκους 35.240m που θα αρδεύουν 8.400 στρ.. Για την τελευταία αυτή μελέτη ο Δήμος Παλαμά κάνει έκκληση σε όλους τους πολιτικούς παράγοντες και των δύο Νομών Λάρισας και Καρδίτσας να βοηθήσουν να πιστεί η ηγεσία του Υπουργείου για την σπουδαιότητά της,  μιας και με την ολοκλήρωση του έργου, θα λυθεί το πρόβλημα άρδευσης σε 74.300στρ!

Προηγούμενο άρθρο Ομιλία στο ΚΑΠΗ Καρδίτσας για τον σακχαρώδη διαβήτη
Επόμενο άρθρο Πρόγραμμα Κομποστοποίησης στο Δήμο Παλαμά