Ειδήσεις

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΤΕΙ Θεσσαλίας


Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής – Κατεύθυνσης Μηχανικών Η/Υ με τίτλο ΠΜΣ «Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και IoT» / Master of Science (M.Sc.) « Computer and Systems Engineering – Smart Systems and Internet of Things».

Το Mscin Systems & IoT είναι κατάλληλο για εκπαιδευτικούς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΕΧΝΙΚΩΝ κατευθύνσεων, κατάλληλο για τη διασύνδεση  (conversion) ενός πτυχίου Πληροφορικής σε Μηχανικού και αντίστροφα.

καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, για το Εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2017-18, να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Έντυπο Αίτησης (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://msccesm.cs.teilar.gr/templates/)
  2. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή TEI. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητη η ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου. Οι υποψήφιοι που είναι επί πτυχίω θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία όπου θα προκύπτει και ο αριθμός των δηλωθέντων μαθημάτων των οποίων εκκρεμεί η βαθμολογία.
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
  4. Βιογραφικό σημείωμα
  5. Αναγνωρισμένα διπλώματα ή πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής ή άλλης γλώσσας
  6. Δύο (2) φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας
  7. Φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  8. ∆ύο (2) συστατικές επιστολές

Ηλεκτρονική Αίτηση μέχρι 26 Ιανουαρίου 2018

e-mail Γραμματείας:    msccesm@teilar.gr

Τηλέφωνο Γραμματείας  2410 684312,   6937333843

Προηγούμενο άρθρο Γλυκιές μελωδίες από το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας στον Μύλο των Ξωτικών
Επόμενο άρθρο 13 εκατ.ευρώ για αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στη Θεσσαλία