Ειδήσεις

Με απευθείας ανάθεση από την Περιφέρεια έργου ύψους 490.000 ευρώ


Πρόσφατα η παλιά γέφυρα Μπαλάνου, δυτικά του Μουζακίου στην όδευση προς Ανατολική Αργιθέα, παρουσίασε σοβαρά προβλήματα στατικής επάρκειας λόγω καθιζήσεως του υπεδάφους των θεμελίων, με αποτέλεσμα να καταστεί λίαν επικίνδυνη η διέλευση της γέφυρας ιδίως από φορτηγά αυτοκίνητα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, σωστά, κίνησαν άμεσα τις διαδικασίες της κατασκευής προσωρινής παράκαμψης της κυκλοφορίας μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες για την κατασκευή νέας γέφυρας, δεδομένου ότι η γέφυρα αποτελεί την μοναδική πρόσβαση προς την Ανατολική Αργιθέα.

Ο νόμος 4412/2016, άρθρο 32 (για συμβάσεις ανάθεσης του Δημοσίου) προβλέπει για τις κατεπείγουσες αυτές περιπτώσεις την παράκαμψη των βασικών διατάξεων ανάθεσης ήτοι διακήρυξη, διαγωνισμό,   ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη κ.λ.π. και την ανάθεση των εργασιών μετά από διαπραγμάτευση μεταξύ  εργοληπτών δημοσίων έργων που έχουν τα απαιτούμενα για το ανατιθέμενο έργο προσόντα.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην συνεδρίασή της 8-9-2020, αποφάσισε ομόφωνα την απευθείας ανάθεση του έργου προϋπολογισμού 496.000 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 96.000 ευρώ) σε Εργοληπτική Επιχείρηση με έδρα την Λάρισα, χωρίς καμία διαπραγμάτευση  όπως προκύπτει από το σχετικό πρακτικό (απόφαση 895/26/8-9-2020), με μέση έκπτωση 12,08%.

Στην απόφαση αυτή έχουμε να παρατηρήσουμε :

α. Ακόμα και αν έγινε ατύπως κάποια διερευνητική επαφή με άλλες εργοληπτικές επιχειρήσεις  (αν και αυτό δεν προκύπτει από το πρακτικό), πριν καταλήξουν τα μέλη της Επιτροπής  στην απ’ ευθείας ανάθεση, καμία από τις πολλές με αντίστοιχα προσόντα εργοληπτικές επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Καρδίτσα, τόπο κατασκευής του έργου, δεν κλήθηκε να υποβάλει οικονομική προσφορά.

β. Το ποσοστό έκπτωσης με το οποίο εγκρίθηκε η απ’ ευθείας ανάθεση, ακόμα και αν συνυπολογισθεί ο περιορισμένος χρόνος κατασκευής του έργου, είναι εξαιρετικά χαμηλό, όταν σε αντίστοιχα έργα  οδοποιίας, προσφέρονται 4πλάσια και 5πλάσια ποσοστά έκπτωσης.

γ. Η συγκεκριμένη εργοληπτική επιχείρηση δεν ανέλαβε ποτέ έργο κατασκευής οδοποιίας στον νομό μας. Τα μόνα έργα που ανέλαβε ήταν εκχιονισμοί ορεινών δρόμων, όπου όντως διαθέτει τον προβλεπόμενο και απαιτούμενο εξοπλισμό.

δ. Τέλος να σημειωθεί ότι ο ανάδοχος πριν καν να υπογράψει σύμβαση άρχισε

τις εργασίες εδώ και δέκα μέρες.

Μετά από τα παραπάνω, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι πέρα από λανθασμένη και παράνομη, εφόσον δεν εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 32 του Ν.4416/2016 διαδικασίες διαπραγμάτευσης.

Για τους παραπάνω λόγους διαμαρτυρόμαστε έντονα, θεωρούμε ότι σαν εργολήπτες δημοσίων έργων με έδρα το νομό Καρδίτσας αδικούμαστε αφού δεν μας δόθηκε η δυνατότητα να συμμετάσχουμε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης και τέλος επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμη ενέργειά μας.

 

 

Του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Καρδίτσας

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Εκταφές μετά την παρέλευση επταετίας στο Δημοτικό Κοιμητήριο
Επόμενο άρθρο Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης σε περιοχή του νομού Καρδίτσας