Ειδήσεις

Μπ. Παπαδόπουλος: Αδήριτη ανάγκη η τήρηση κανόνων στην λήψη των αυτοδιοικητικών αποφάσεων


Μεγάλη συζήτηση γίνεται το τελευταίο διάστημα για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και των κανόνων λειτουργίας τους με τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίζονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των επισκεπτών. Τις τελευταίες μέρες μάλιστα λήφθηκαν και αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων για το κλείσιμο ή το άνοιγμα λαϊκών αγορών.

Η ακροβασία ανάμεσα στα βασικά ζητήματα της λήψης μέτρων προφύλαξης του πληθυσμού από τη διάδοση του κορωνοϊού και της εισοδηματικής προστασίας των μικροπαραγωγών αποτελεί τον ουσιαστικό προβληματισμό και την κύρια στόχευση των όποιων αποφάσεων λαμβάνονται. Για να είναι αποτελεσματικές όμως αυτές οι αποφάσεις πρέπει να είναι νομικά ισχυρές.

Δυστυχώς όμως η κουβέντα που γίνεται στα Δημοτικά Συμβούλια είναι «ελλαττωματική»  για δυο λόγους:

  1. Τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών τα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (αρ. 73 παρ. 1Β περ. v του N. 3852/2010 και άρ. 79 παρ. 1 περ. δ1 του Ν. 3463/1996). Συνεπώς για να έχει νομική ισχύ η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας που ανέστειλε τη λειτουργία της λαϊκή αγοράς θα πρέπει να υπάρχει προηγουμένως σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Σε διαφορετική περίπτωση η απόφαση πάσχει και μπορεί να προσβληθεί από όποιον θίγεται από την εν λόγω απόφαση
  2. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται για άνοιγμα των λαϊκών αγορών είναι άνευ λόγου αφού οι λαϊκές αγορές εκτός από το Σάββατο 21/3/2020 που έκλεισαν σε όλη τη χώρα με Υπουργική Απόφαση όλες τις άλλες μέρες λειτουργούν κανονικά, με τους περιοριστικούς όρους που προβλέπονται (αποστάσεις πάγκων, αποστάσεις καταναλωτών κλπ). Με απλά λόγια, λαμβάνονται αποφάσεις για άνοιγμα των λαϊκών αγορών που είναι ήδη ανοιχτές αφού αυτές δεν έκλεισαν.

Είναι περιττό βέβαια να αναφερθεί ότι οι Δήμαρχοι είναι αναρμόδιοι για τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και συνεπώς οι αποφάσεις τους δεν έχουν καμία ισχύ. Θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να δικαιολογηθούν μόνο στα πλαίσια του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 όπου ορίζεται ότι «όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής».

Πέραν τούτων οι Επιτροπές Ποιότητας Ζωής οφείλουν να αποφασίσουν και για την ανάγκη νέας χωροθέτησης των λαϊκών αγορών που δημιουργεί ηη Υπουργική Απόφαση με την οποία επιβλήθηκε η απόσταση 5 μέτρων ανάμεσα στους πάγκους αλλά και για την τροποποίηση των κανονισμών λειτουργίας λαϊκών αγορών συμπεριλαμβάνοντας όλους τους κανόνες και τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που έχουν αποφασιστεί από όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες.

Επειδή τους τελευταίους μήνες, και όχι απαραίτητα εξαιτίας του κορωνοϊού, ζούμε ιδιότυπες καταστάσεις στην αυτοδιοίκηση που μας γυρνάνε ολοταχώς δεκαετίες πίσω είναι αδήριτη ανάγκη τα στελέχη της αυτοδιοίκησης αλλά και οι εποπτεύουσες υπηρεσίες να διασφαλίσουν με τον πιο αυστηρό τρόπο την τήρηση της νομιμότητας και την αποτροπή επικράτησης του χάους.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Άμεση καταβολή του επιδόματος των 800 ευρώ στους οικοδόμους
Επόμενο άρθρο Μέρα παρέμβασης στους εργασιακούς χώρους των super market