Ειδήσεις

Να ανασταλεί ο νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις ζητά η ΕΝΠΕ


Την αναστολή εφαρμογής του νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης του συνόλου των παράγωγων νομοθετημάτων και εγκυκλίων και της δημιουργίας των προβλεπομένων ψηφιακών υποδομών καθώς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προκηρυχτεί κανένα νέο έργο, με χρηματοδότηση είτε του ΕΣΠΑ είτε του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ζητεί το ΔΣ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) που συζήτησε το θέμα στη σημερινή του συνεδρίαση.

Το ΔΣ της ΕΝΠΕ προτείνει κατά το μεταβατικό χρονικό διάστημα να εφαρμοσθεί το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να προχωρήσουν νέα έργα και να αυξηθεί η απορροφητικότητα των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

Σε επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Κώστας Αγοραστός προς τους συναρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή και  Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη επισημαίνονται τα εξής:

«Η άμεση έναρξη ισχύος –από 8-8-2016- μεγάλου μέρους των διατάξεων του νόμου 4412/2016 «(ΦΕΚ 147 Α’/8-8-2016), με τον οποίο τίθενται νέοι κανόνες σύναψης-ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, καταργώντας το παλαιότερο νομοθετικό πλαίσιο και χωρίς να έχει δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για την προετοιμασία των υπηρεσιών μας, την εκπαίδευση του προσωπικού και τη στοιχειώδη μελέτη ενός ογκώδους νομοθετήματος -332 σελίδων- είναι σχεδόν αναπόφευκτο ότι θα οδηγήσει σε δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν οι Περιφέρειες για την κατασκευή έργων, ειδικότερα έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, ακόμη δε και στις δημόσιες συμβάσεις μεταφοράς μαθητών.

Περαιτέρω, η σταδιακή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4412/2016 (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 376, 377 και 379), κατόπιν της έκδοσης των προβλεπομένων από τις εξουσιοδοτικές του διατάξεις, Προεδρικών Διαταγμάτων,  Υπουργικών Αποφάσεων και εγκυκλίων (ενδεικτικά αναφερόμαστε στην παρ. 1 του άρθρου 379, στην παρ. 1 του άρθρου 44, στην παρ. 6 του άρθρου 45, στην παρ. 6 του άρθρου 118, στην  παρ. 15 του άρθρου 86), όπως και η προβλεπόμενη προτυποποίηση των τευχών δημοπράτησης και σχεδίων συμβάσεων (άρθρο 53 παρ.5) καθώς και η αναγκαία δημιουργία ψηφιακών υποδομών σε Υπουργεία (με διαλειτουργικότητα με τις ιστοσελίδες των αναθετουσών αρχών), όπως το σύστημα ηλεκτρονικών κληρώσεων ΥΠΟΜΕΔΙ (άρθρα 118 & 221) και το σύστημα ανάρτησης πληροφοριών από τους φορείς στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΜΕΔΙ (άρθρο 221), δημιουργούν περαιτέρω δυσχέρειες και καθυστερήσεις».

 

Προηγούμενο άρθρο ΕΝΠΕ : Να αποσυμφορηθεί η κατάσταση από τις αυξανόμενες ροές μεταναστών
Επόμενο άρθρο ΥΠΕΣΔΑ : Διαθέτει 7 εκατ. στις περιφέρειες για να καλύψουν δαπάνες