Ειδήσεις

Να καταργηθεί ή να αντικατασταθεί το Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων


Με επιστολή του ο πρόεδρος της ΠΕΔ και Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γεώργιος Κωτσός ζητά την κατάργηση ή την αντικατάσταση του Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσχρηστο, χρονοβόρο και αναποτελεσματικό εργαλείο διαφάνειας.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του κ. Κωτσού προς τα αρμόδια Υπουργεία και την ΚΕΔΕ είναι το παρακάτω:

«Σύμφωνα με το νόμο ν.4013/2011 είναι υποχρεωτική η ανάρτηση στο Κεντρικό  Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) όλων των βημάτων της διαδικασίας ανάθεσης από το πρωτογενές αίτημα μέχρι και τις πληρωμές για όλες τις Προμήθειες, Εργασίες και Έργα του δημοσίου, ακόμα και όταν οι προϋπολογισμοί τους είναι 1 ευρώ. Τα έγγραφα που αναρτούνται και τεκμηριώνονται είναι τα ακόλουθα:

  1. Πρωτόγεννες Αίτημα
  2. Έγκριση Αιτήματος
  3. Διακήρυξη
  4. Συμβάσεις
  5. Εντάλματα πληρωμής

Η λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ αποτελεί την επέκταση και επαύξηση της γραφειοκρατίας που προϋπάρχει στο δημόσιο αλλά τώρα με ηλεκτρονικό τρόπο. Είναι πραγματικά απορίας άξιο εάν υπάρχει κάποιο όφελος από την ύπαρξή του. Τα πληροφοριακά συστήματα οικονομικής διαχείρισης όλων των φορέων του δημοσίου έχουν καταχωρημένα όλα τα στοιχεία που εν τέλει αναρτούνται στο ΚΗΜΔΗΣ δομημένα με τρόπο που μπορεί να εξαχθούν, να χρησιμοποιηθούν και να ελεγχθούν. Αντιθέτως με την έννοια της διαφάνειας στο ΚΗΜΔΗΣ αναρτούνται τα έγγραφα σε μορφή PDF (ηλεκτρονικό έγγραφο, που αντί να είναι σε χαρτί είναι στον υπολογιστή)  καταχωρούνται αρχεία τα οποία είναι άχρηστα για τον έλεγχο και την πραγματική διαφάνεια καθιστώντας το ΚΗΜΔΗΣ ένα μεγάλο σκουπιδότοπο που για να ελεγχθεί θα πρέπει να αφιερωθεί χρόνος ίσος με αυτό που απαιτείται και με τον έλεγχο των φυσικών εγγράφων.

Το σύστημα ΚΗΜΔΗΣ διαρκώς είναι υπερφορτωμένο εκτός ελαχίστων χρονικών περιόδων σε αντίθεση με το Διαύγεια που είναι εύχρηστο και γρήγορο. Για την ανάρτηση ενός εγγράφου από ένα υπάλληλο χρειάζεται από 5 λεπτά έως και αρκετές ώρες. Στην υπηρεσία μας ο μέσος χρόνος ανάρτησης είναι περίπου 25 λεπτά για το κάθε έγγραφο. Ωστόσο, αρκετές ημέρες το σύστημα δεν ανταποκρίνεται και διαρκώς αναβάλλονται οι αναρτήσεις για τις επόμενες μέρες ή και βδομάδες. Έτσι, η υπηρεσία καθυστερεί στη λειτουργία της με αποτέλεσμα η αποδοτικότητα να μειώνεται σχεδόν το μισό μέχρι, ακόμα υπάρχει και το φαινόμενο παγώματος πληρωμών εξ αιτίας του προβλήματος στο ΚΗΜΔΗΣ. Είναι απορίας άξιο πως το δημόσιο αποδέχεται την ύπαρξη ενός τέτοιου άχρηστου συστήματος που τον περισσότερο χρόνο δεν λειτουργεί σωστά, και το θεωρεί υποχρεωτικό.

Έχουν γίνει συστάσεις προς το helpdesk του ΚΗΜΔΗΣ αλλά δεν υπάρχει πάντα ανταπόκριση, ενώ τις περισσότερες φορές δεν είναι σε θέση να κάνουν κάτι που να διορθώσει το πρόβλημα. Το σύνηθες είναι να μας παροτρύνουν να δοκιμάσουμε την ανάρτηση τις απογευματινές ώρες που το σύστημα δεν είναι φορτωμένο.

Πέραν της κακής λειτουργίας, υπάρχουν στοιχεία που τεκμηριώνουν το κάθε υπό ανάρτηση έγγραφο, τα οποία υποβάλλονται με φόρμες και πολλές από τις οποίες είναι άστοχες όπως για παράδειγμα η επιλογή χώρας και νομίσματος στοιχεία που θα έπρεπε να είναι προεπιλεγμένα. Από τεχνικής άποψης οι φόρμες είναι κακοφτιαγμένες αφού για την κάθε επιλογή κάνει query σε όλο τον όγκο των δεδομένων της βάσης, καθυστερώντας την επιλογή του αντίστοιχου πεδίου από το χρήστη.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΑΑΔΗΣΥ αποδεικνύεται ότι το κόστος λειτουργίας του ΚΗΜΔΗΣ για το ελληνικό δημόσιο είναι υπερβολικά υψηλό. Ο υπολογισμός θα γίνει  με τα βάση τα στατιστικά της ΕΑΑΔΗΣΥ για το Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ του 2015.

Είδος Ανάρτησης Πλήθος Αναρτήσεων
Αιτήματα 73.949
Διακηρύξεις 13.029
Συμβάσεις 12.193
Σύνολο 99.171

 

Ο αριθμός των αναρτήσεων κατά το Β’ εξάμηνο κάθε έτους είναι πολύ μεγαλύτερος από το Α’ λόγο της καθυστέρησης εγκρίσεων των προϋπολογισμών και των αναθέσεων. Έτσι, ο αριθμός των αναρτήσεων θα είναι κατά έτος περίπου 250.000. Αν θεωρήσουμε ότι ο μέσος χρόνος ανάρτησης είναι 20 λεπτά (0,33 ώρες) τότε ο συνολικός χρόνος απασχόλησης υπαλλήλων για ένα έτος είναι 250.000 Χ 0.33 = 82.500 ώρες ή 10.312 ημερομίσθια (ανά έτος).

Οι ημέρες εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων είναι περίπου 225 κατά έτος έτσι τα παραπάνω ημερομίσθια αντιστοιχούν σε περίπου  10.312 / 225 ≈ 45 υπαλλήλους ετησίως.

Εάν θεωρήσουμε ότι το μέσο ετήσιο κόστος ενός υπαλλήλου του δημοσίου είναι περίπου 15.000 ευρώ κατά έτος, το συνολικό κόστος που αντιστοιχεί στις αναρτήσεις είναι 45 Χ 15.000 =  675.000 ευρώ!

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας παρακαλώ να εξετάσετε το ενδεχόμενο της κατάργησης ή της αντικατάστασης του ΚΗΜΔΗΣ διότι έτσι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες στις δημόσιες συμβάσεις με προφανές το όφελος σε οικονομικό κόστος και ανθρωποώρες απασχόλησης και επιπλέον διότι σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετεί την διαφάνεια που ούτως ή άλλως είναι διασφαλισμένη στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.»

Προηγούμενο άρθρο Συνάντηση Καθηγητών του ΤΕΙ Θεσσαλίας με Κινέζους Ακαδημαϊκούς
Επόμενο άρθρο O Δημήτρης Σιούφας για το έργο ύδρευσης της Ανατολικής πλευράς του Νομού