Ειδήσεις

Ξεκινάει στο Μουζάκι η Θερινή Ακαδημία


Η  θερινή ακαδημία για την “Κοινωνική Οικονομία και την βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου έχει ως στόχο να διερευνήσει τη συμβολή των κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών στις αγροτικές περιοχές, επικεντρώνοντας σε τρόπους που ενισχύουν την  ίδρυση και την επιχειρηματική επιτυχία τους, καθώς επίσης και στην παρουσίαση κατευθύνσεων δράσης, μέσα από παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών επιλεγμένων από όλη την Ευρώπη. Πρόκειται για την 15η Θερινή Ακαδημία της Euracademy Association που διοργανώνεται σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Καρδίτσας, και το Ίδρυμα Xάινριχ Μπελ Ελλάδας και θα διεξαχθεί στο Μουζάκι Καρδίτσας, και στη γύρω περιοχή, 16 – 23 Ιουλίου 2016.Η κοινωνική επιχείρηση αποτελεί έναν δυναμικό και εμπνευσμένο τρόπο άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι καινοτόμες, ανεξάρτητες οντότητες που υπάρχουν για να ικανοποιούν μια συγκεκριμένη κοινωνική ή/και περιβαλλοντική αποστολή. Αποτελούν μια ποικιλόμορφη κοινότητα και η προσέγγισή τους, η οποία υπερβαίνει την απλή επιδίωξη κέρδους, έχει υιοθετηθεί από πολλούς οργανισμούς κάθε μεγέθους, που δραστηριοποιούνται σε κάθε γωνιά της Ευρώπης και στους περισσότερους τομείς της οικονομίας. Κοινωνικές επιχειρήσεις ασκούν δραστηριότητες σε όλους τους τομείς της αγοράς, διαθέτοντας προϊόντα και προσφέροντας υπηρεσίες σε μεμονωμένους καταναλωτές, στις τοπικές αρχές, στην κυβέρνηση και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ακριβώς όπως κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, στόχος τους είναι η οικονομική βιωσιμότητα. Επιπλέον, όλα τα κέρδη ή τα πλεονάσματα που παράγονται επανεπενδύονται για την επίτευξη των κοινωνικών και περιβαλλοντικών τους σκοπών.Το κύριο πλεονέκτημα των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι ότι επιτρέπουν σε νέους/ες ή νεοεισερχόμενους/ες στον επιχειρηματικό τομέα, χωρίς σημαντικό διαθέσιμο κεφάλαιο, να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης, προσφέροντας ταυτόχρονα υπηρεσία στην κοινότητά τους. Ωστόσο, συχνά, η απειρία και οι περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες των εταίρων, αποτελούν εμπόδιο για την ανάπτυξή τους. Για να ευδοκιμήσουν, οι κοινωνικές επιχειρήσεις χρειάζονται στήριξη, ειδικά όταν η εκκίνησή τους γίνεται σε αγροτικό περιβάλλον. Επιτυχή παραδείγματα αυτής της στήριξης υποδεικνύουν την ανάγκη εδραίωσης ενός «οικοσυστήματος κοινωνικών επιχειρήσεων» σε μια αγροτική περιοχή, που θα εξασφαλίζει τη δικτύωση, την αμοιβαία στήριξη και την πρόσβαση σε μικρά κεφάλαια που απαιτούνται για την έναρξη μιας κοινωνικής επιχείρησης.
Η 15η Θερινή Ακαδημία της Euracademy Association έχει ως στόχο να διερευνήσει τη συμβολή των κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών στις αγροτικές περιοχές, επικεντρώνοντας σε τρόπους που ενισχύουν την  ίδρυση και την επιχειρηματική επιτυχία τους, καθώς επίσης και στην παρουσίαση κατευθύνσεων δράσης, μέσα από παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών επιλεγμένων από όλη την Ευρώπη.

Θέματα συζήτησης

Μερικά από τα ερωτήματα που θα συζητηθούν στη φετινή Θερινή Ακαδημία αναφέρονται (ενδεικτικά) παρακάτω:

 • – Τι είναι κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχείρηση, πώς ορίζονται, πώς αυτός ο τρόπος άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας διαφέρει από άλλες μορφές επιχειρήσεων και τι σημαίνει «επιχειρηματικότητα βασισμένη σε αξίες»;
 • – Τι οφέλη επιφέρουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις, οι αγροτικοί, οι αστικοί συνεταιρισμοί, οι ΚοινΣΕπ και η ευρύτερη κοινωνική οικονομία στις αγροτικές περιοχές;
 • – Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές, πώς μπορεί να υποστηριχθεί η διαδικασία ίδρυσής τους, τι εργαλεία πρέπει να διαθέτουν οι αγροτικές κοινότητες για να ενισχύσουν αυτή τη διαδικασία;
 • – Ποιος μπορεί να υποστηρίξει τη διαδικασία ανάπτυξης της κοινωνικής επιχείρησης; Ποιοι είναι οι ρόλοι των τοπικών αρχών, των τοπικών Αναπτυξιακών Εταιριών, των ΜΚΟ και των τοπικών επιχειρήσεων;
 • – Πώς ορίζουμε ένα «οικοσύστημα κοινωνικών επιχειρήσεων» και πώς μπορεί να λειτουργήσει με τον καλύτερο τρόπο;
 • – Τι μπορούμε να μάθουμε από τα παραδείγματα των βέλτιστων πρακτικών σε όλη την Ευρώπη;
 • – Ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων του αγροτικού χώρου και της κοινωνικής καινοτομίας;
 • – Πώς μπορούμε να μετρήσουμε την απόδοση της κοινωνικής επιχείρησης και να προσδιορίσουμε την αξία της;

Ομάδα – Στόχος

Η 15η Θερινή Ακαδημία Euracademy καλωσορίζει συμμετέχοντες/ουσες από όλη την Ευρώπη που εργάζονται στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, η φετινή θερινή ακαδημία, απευθύνεται σε διευθυντές/ντριες και στο προσωπικό των κοινωνικών επιχειρήσεων και των συνεταιρισμών που δρουν σε αγροτικές περιοχές, σε συντονιστές/στριες και εμψυχωτές/τριες της αγροτικής ανάπτυξης που εργάζονται σε τοπικές Αναπτυξιακές Εταιρίες, σε τοπικές και περιφερειακές αρχές ή άλλους ανάλογους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ και των αγροτικών επιχειρήσεων, σε άτομα που παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών και στη λήψη αποφάσεων, σε ερευνητές/τριες, πανεπιστημιακούς, εκπαιδευτές/τριες, φοιτητές/τριες και ειδικούς σε συναφείς τομείς.

Η Θερινή Ακαδημία έχει σχεδιαστεί για περίπου 40 συμμετέχοντες/ουσες, οι οποίοι/ες θα κληθούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες και να επωφεληθούν από τις μεγάλες ευκαιρίες δικτύωσης που προσφέρει η Ακαδημία και οι συνδιοργανωτές φορείς. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Μεθοδολογία
Η Θερινή Ακαδημία περιλαμβάνει:

 • Διαλέξεις, οι οποίες ακολουθούνται από ομάδες συζήτησης με τη μορφή ομάδων εργασίας στις οποίες συμμετέχουν μέχρι 8 άτομα και οργανώνονται αμέσως μετά από κάθε διάλεξη.
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις που εστιάζονται σε συγκεκριμένα τοπικά ζητήματα ανάπτυξης και σε θέματα όπως η λειτουργία της κοινωνικής οικονομίας, η στήριξη των επιχειρήσεων που βασίζονται στην κοινότητα και η βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου.
 • – Εκθέσεις που εκπονούν οι συμμετέχοντες/ουσες στην βάση των πληροφοριών που συλλέγουν από τις επισκέψεις μελέτης, τα οποία παρουσιάζουν δημόσια.
 • – Συζητήσεις με τη μορφή Panel
 • – Εργαστήρια ειδικής θεματολογίας, όπως η ανάλυση συγκεκριμένων τοπικών οικο-συστημάτων κοινωνικής οικονομίας.

Η συλλογική εργασία προωθείται συστηματικά κατά τη διάρκεια της Θερινής Ακαδημίας βάσει της αρχής ότι όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο και μοιράζονται γνώσεις και εμπειρίες σε ισότιμη βάση.

Πρόγραμμα
Η φετινή Θερινή Ακαδημία θα επωφεληθεί από την εμπειρία των 14 προηγούμενων Ακαδημιών που πραγματοποιήθηκαν σε ισάριθμες διαφορετικές τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη, για διάφορα θέματα που αφορούσαν στη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου. Μετά την άφιξη των συμμετεχόντων/ουσών στις 16 Ιουλίου το βράδυ, θα παρατεθεί ένα «διεθνές δείπνο» για να «ζεσταθεί» η ομάδα και να δώσει ευκαιρίες στους/στις συμμετέχοντες/ουσες να γνωριστούν και να συζητήσουν σε ένα χαλαρό περιβάλλον. Οι τρεις πρώτες ημέρες είναι αφιερωμένες σε διαλέξεις που θα ακολουθούνται από εργαστήρια συζήτησης. Οι επόμενες δύο ημέρες θα αφιερωθούν στις Θεματικές Επισκέψεις Μελέτης. Κάθε θεματική σειρά επισκέψεων καλύπτει μια συγκεκριμένη περιοχή και περιλαμβάνει πρακτικά παραδείγματα σχετικά με το επιλεγμένο θέμα μελέτης. Οι Εκθέσεις που αναφέρονται στις Επισκέψεις Μελέτης καταρτίζονται από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, κατά τις οποίες περιγράφουν τις εμπειρίες τους και κάνουν προτάσεις για την υλοποίηση δράσεων και στρατηγικών στην περιοχή με στόχο να ενισχυθούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις και η βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου. Οι εκθέσεις αυτές παρουσιάζονται και συζητούνται στην ολομέλεια. Η τελευταία ημέρα είναι αφιερωμένη στην εξαγωγή συμπερασμάτων, την αξιολόγηση της Θερινής Ακαδημίας και τη δικτύωση. Η ημέρα αναχώρησης είναι η 23η Ιούλιου 2016.

Υποστήριξη της εκπαίδευσης

Το εκπαιδευτικό υλικό θα δίδεται κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τη Θερινή Ακαδημία σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή. Περιλαμβάνει το εγχειρίδιο των Συμμετεχόντων/ουσών, το οποίο περιέχει πρακτικές πληροφορίες και τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί στη Θερινή Ακαδημία, καθώς και τα καθήκοντα των συμμετεχόντων/ουσών τα οποία πρέπει να προετοιμάσουν πριν από την άφιξή τους σ’ αυτήν. Διοικητική και διδακτική υποστήριξη θα προσφέρει η Euracademy Association. Οι εισηγητές και οι «διευκολυντές» μάθησης είναι είτε μέλη της Euracademy Association είτε έμπειροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στα πεδία της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Η έκδοση ενός Θεματικού Οδηγού για την «Κοινωνική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη του Αγροτικού Χώρου» θα ετοιμαστεί και θα διανεμηθεί στους/στις συμμετέχοντες/ουσες, μετά την ολοκλήρωση της Θερινής Ακαδημίας. Ο Οδηγός, ο 14ος στη σειρά Euracademy θα αντλήσει το υλικό του από τις εισηγήσεις, τις συζητήσεις και τα συμπεράσματα της Θερινής Ακαδημίας και από την έρευνα που διεξάγεται πριν από τη Θερινή Ακαδημία από την Euracademy με τη στήριξη ειδικών.

 

Προηγούμενο άρθρο Κλειστά τα εμπορικά καταστήματα της Καρδίτσας τα Σάββατα
Επόμενο άρθρο Πρόγραμμα Κινητής Αστυνομικής Μονάδας Καρδίτσας