Ειδήσεις

Οι ορεινές περιοχές στο επίκεντρο του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ


Οι ορεινές περιοχές της χώρας μας διαθέτουν έναν ανεκμετάλλευτο εθνικό πλούτο του οποίου η αξιοποίηση μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας.

Η δημιουργία και εφαρμογή Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τις ορεινές περιοχές που θα εμπεριέχει αναπτυξιακό πρόγραμμα και υποστηρικτικό μηχανισμό είναι η αναγκαία και ικανή συνθήκη για την ισότιμη συμμετοχή των ορεινών δήμων στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας.

Στο Ειδικό Θεματικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Κόνιτσα ( 8-9/9/2017 ) οι σύνεδροι κατέθεσαν τις εξής προτάσεις:

 • Τη διάκριση των εννοιών «Ορεινός Δήμος», «Ορεινή Περιοχή», «Ορεινή Κοινότητα», «Μειονεκτική Κοινότητα» και θεσμική κατοχύρωση του χαρακτηρισμού ενός δήμου ως «ορεινού», προκειμένου να είναι εφαρμόσιμες οι θετικές διακεκριμένες πολιτικές για τους ορεινούς δήμους.
 • Τη σύσταση Ινστιτούτου Ορεινής Πολιτικής και αντιστοιχία του προβλεπόμενου στο άρθρο 208 του Ν. 3852/2010 Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής.
 • Τη θεσμοθέτηση αυτοτελούς κοινοβουλευτικής επιτροπής ορεινής πολιτικής στην Βουλή.
 • Τη διαμόρφωση Σύγχρονου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών.
 • Την εκτίμηση πραγματικού λειτουργικού κόστους των ορεινών μικρών πληθυσμιακά δήμων.
 • Τον επαναπροσδιορισμός των κριτηρίων των ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ, με ενίσχυση του κριτηρίου ορεινότητας. (Θεσμοθέτηση ειδικού λογαριασμού ενίσχυσης των μικρών ορεινών πληθυσμιακά δήμων, για την ενίσχυση των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών, ενίσχυση επιχορήγησης για δαπάνες πολιτικής προστασίας στους ορεινούς δήμους).
 • Την απόδοση τελών υλοτομίας και ποσοστού εσόδων αρχαιολογικών χώρων.
 • Την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων όπως το ΠΑΑ 2014-2020 για την επισκευή, βελτίωση και κατασκευή αγροτικών –δασικών δικτύων δρόμων για τους δασεργάτες, κτηνοτρόφους και προγράμματος τεχνικής υποστήριξης των μικρών ορεινών δήμων για την προετοιμασία έργων και δράσεων για το ΕΣΠΑ.
 • Τη δημιουργία προγράμματος για τους ορεινούς δήμους στα πρότυπα του «ΘΗΣΕΑΣ» που θα αφορά την Τ.Α. για προμήθεια εξοπλισμού.
 • Την απαλοιφή οποιουδήποτε αποκλεισμού από χρηματοδοτικά προγράμματα των ορεινών δήμων με μικρό πληθυσμό για έργα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (βιολογικοί καθαρισμοί κλπ.).
 • Έως τη στελέχωση των ορεινών δήμων με το αναγκαίο προσωπικό, θεσμική κατοχύρωση της υποχρεωτικής διοικητικής υποστήριξης των ορεινών δήμων από το δήμο της έδρας του νομού ή τις υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας.
 • Αύξηση αριθμού αντιδημάρχων και αριθμού ειδικών συνεργατών – επιστημονικών συνεργατών στους ορεινούς δήμους.
 • Σύσταση θέσεων Γενικού Γραμματέα σε όλους τους δήμους ανεξαρτήτων πληθυσμού (και θέσης ιδιαίτερου γραμματέα Δημάρχου)
 • Τροποποίηση του άρθρου 3 στοιχ. Ιβ της αριθμ. 129/2534/20.1.2010 ΚΥΑ Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Οικονομικών (ΦΕΚ 108/4.2.2010 τεύχος Β), ως εξής: Από το εσφαλμένο «οι δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων» στο ορθό «οι δήμαρχοι»
 • Θέσπιση κριτηρίων πρόσληψης και παραμονής προσωπικού με ισχυρή μοριοδότηση της εντοπιότητας, αλλά και παραμονής στη θέση πρόσληψης για ικανό χρονικό διάστημα.
 • Άμεση στελέχωση και εξοπλισμός αγροτικών ιατρείων και Κέντρων Υγείας στις ορεινές απομακρυσμένες περιοχές.
 • Μετάβαση στο ψηφιακό σήμα όλων των ορεινών περιοχών.
 • Μείωση του ισχύοντος ορίου απόστασης μεταξύ κατοικίας – σχολικής μονάδας, για την κάλυψη του κόστους μετακίνησης μαθητών στους ορεινούς δήμους και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών τους.

Οι ορεινοί δήμοι ζητούν:

 • Περαιτέρω συνδεδεμένες ενισχύσεις σε αγροτικά προϊόντα.
 • Απόδοση στρεμματικών ενισχύσεων για τις δενδρώδεις καλλιέργειες.
 • Εξασφάλιση εξισωτικής αποζημίωσης για όλη την περίοδο του τομεακού προγράμματος 2014-2020.
 • Τη δημιουργία αγροτικών ΚΕΠ.
 • Την εφαρμογή ειδικών φορολογικών κινήτρων για τους ορεινούς δήμους.
 • Την επαναφορά στο καθεστώς ασφάλισης των επαγγελματιών των ορεινών περιοχών με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων στον ΟΓΑ.
 • Ισότιμη συμμετοχή των ορεινών περιοχών στο ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Υπουργείου Τουρισμού.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Έναρξη συγκομιδής και συσκευασίας των ακτινιδίων
Επόμενο άρθρο Χαιρετισμός του αντιπεριφερειάρχη κ. Β. Τσιάκου για την έναρξη του σχολικού έτους