Ειδήσεις

Οι παρατηρήσεις της ΠΟΕ-ΟΤΑ στο νομοσχέδιο Κλεισθένης Ι


Κατατέθηκε στη Βουλή την 04.07.2018 και ψηφίστηκε χθες 12-07-2018 το Σχέδιο Νόμου: “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.Δ.Σ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ.”

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., κ. Νίκος Τράκας, είχε την δυνατότητα να αναλύσει τα σημεία διαφωνίας με το νομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών, που επιχειρεί να μεταρρυθμίσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και των δύο Βαθμών, στην Ειδική Επιτροπή της Βουλής, όταν γινόταν συζήτηση για αυτό.

Δήλωσε ότι η ΠΟΕ- ΟΤΑ διαφωνεί με το νομοσχέδιο αυτό που ασχολείται κυρίως με τον τρόπο ανάδειξης των αιρετών της Τοπ. Αυτοδιοίκησης και επί τη ευκαιρία δήλωσε ξεκάθαρα ότι είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής με την προϋπόθεση να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των Δήμων.

Η διαφωνία είπε έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχουν ζητήματα που αφορούν την λειτουργία των Δήμων και των Νομικών τους προσώπων τα οποία όχι μόνο δεν λύνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, καθώς παραμένουν άλυτα προβλήματα που ήδη είχαν δημιουργηθεί με τον Καποδίστρια και τον Καλλικράτη, αντιθέτως δε, δημιουργεί καινούργια θέματα που οδηγούν σε πλήρη αποδιοργάνωση των υπηρεσιών των Δήμων, και συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής:

  1. Δίδεται η δυνατότητα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Ο.Δ.) να αναλαμβάνει ως αναθέτουσα αρχή τη μελέτη και εκτέλεση έργων  ενώ θα μπορούσε να γίνει από το διαδημοτικό Σύνδεσμο Τεχνικής Υπηρεσίας που συστήνετε, (άρθρο 180) Διαδημοτικός Σύνδεσμος Τεχνικής Υπηρεσίας ο οποίος θα είναι σύνδεσμος Ειδικού σκοπού με αρμοδιότητα την μελέτη και εκτέλεση Τεχνικών έργων. (Να υποψιαζόμαστε ιδιωτικοποίηση των Τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων;).
  2. Στον Διαδημοτικό Σύνδεσμο που θα δημιουρηθεί διαπιστώνουμε ότι  οι υπάλληλοι υποχρεωτικά μετατάσσονται στο Σύνδεσμο χωρίς αίτησή τους, ενώ οι υπόλοιποι υπάλληλοι των Δήμων που μετέχουν στον Σύνδεσμο έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάταξη ή απόσπαση.
  3. Υποχρεώνετε τους Δήμους που δεν έχουν υπηρεσία δόμησης να συστήσουν την υπηρεσία αυτή (άρθρο 181) ενώ δεν υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό.
  4. Ο προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών των Δήμων υπογράφει ή συνυπογράφει πράξεις εκκαθάρισης και χρηματικά εντάλματα πληρωμής, εκδίδει χρηματικά εντάλματα ενώ την αρμοδιότητα αυτή είχε ο Δήμαρχος. Ιδιαίτερα στους μικρούς Δήμους ο Δήμαρχος αναθέτει την αρμοδιότητα λόγω έλλειψης προσωπικού σε υπάλληλο που ορίζεται για τον σκοπό αυτό με απόφαση του, (άρθρο 204).

Διαφωνούμε λοιπόν στην ρύθμιση αυτή διότι γνωρίζουμε όλοι ότι οι πιέσεις που θα υφίστανται οι υπάλληλοι αυτοί θα είναι μεγάλες, θα αναγκάζονται να υπογράφουν εντάλματα για τα οποία θα έχουν τις αντιρρήσεις τους χωρίς να  προστατεύονται από τυχόν δίωξη τους, ενώ οι δήμαρχοι από το άρθρο αυτό απαλλάσσονται από τις ευθύνες τους.

  1. Στο αυτοτελές γραφείο του Δημοτικού Διαμεσολαβητή(άρθρο 160) θα υπηρετούν δημοτικοί υπάλληλοι για τους οποίους αυτός θα ασκεί πειθαρχική αρμοδιότητα  και θα μπορεί να τους επιβάλλει ποινές. Διερωτώμεθα οι υπάλληλοι θα έχουν ένα ακόμα πειθαρχικώς προϊστάμενο;  Καθώς ήδη ξέρουμε ότι αυτή την αρμοδιότητα την έχουν ο Γεν. Δ/ντης, ο Δ/ντης και ο Προϊστάμενος αυτοτελούς Τμήματος. Θα είναι (εννοώ ο δημοτικός διαμεσολαβητής) και αξιολογητής των υπαλλήλων αυτών;
  2. Εισάγονται ρυθμίσεις για τη λειτουργία και την οργάνωση των ΦΟΔΣΑ. (άρθρο 245). Συστήνονται ΦΟΔΣΑ είτε ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είτε ως ΑΕ. Οι ΦΟΔΣΑ λοιπόν αυτοί συντάσσουν Ο.Ε.Υ. και εκεί προβλέπονται οι θέσεις του «αναγκαίου προσωπικού». Τι ακριβώς εννοείται εδώ; Δηλαδή δεν θα περιλαμβάνει ΟΛΟ το προσωπικό που ήδη υπηρετεί;
  3. Στην συγκρότηση διοικήσεων των Νομικών Προσώπων των Δήμων (άρθρο 91) τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ορίζονται με αναλογία πλειοψηφίας-μειοψηφίας από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα καταργείτε την διάταξη αυτή και το σύνολο των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων ορίζεται με ψηφοφορία από το Δημοτικοί Συμβούλιο. Δημιουργείται το ερώτημα θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων σε αυτά τα Διοικητικά συμβούλια; Διότι καμία αναφορά δεν γίνεται… για την εκπροσώπηση των εργαζομένων όπως ισχύει σήμερα.
  4. Ένα ακόμα θέμα για το οποίο  έχουμε τις αντιρρήσεις μας και το οποίο είναι πάγιο αίτημά μας είναι η συμμετοχή εκπροσώπων των Δ.Σ των Σωματείων στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όταν επιλαμβάνονται θεμάτων που αφορούν το προσωπικό των Ο.Τ.Α.
  5. Βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα αρμοδιοτήτων (Ν.3463/2006) όπως ισχύει, υπάρχουν θέματα  Κοινωνικών δομών όπως το βοήθεια στο σπίτι, ΚΗΦΗ, κλπ, θα πραγματοποιηθεί η υπόσχεση σας για τακτοποίηση των εργαζομένων στις δομές αυτές;

Επίσης οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση διαπιστώνουμε με λύπη ότι για άλλη μια φορά γίνεται μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης χωρίς τους βασικούς παράγοντες αυτής, που δεν είναι άλλοι από  την κοινωνία από τους εργαζόμενους στους Δήμους που καθημερινά και με κίνδυνο της ζωής τους δίνουν την μάχη για το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των Δήμων.

 

Του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Καρδίτσας

Προηγούμενο άρθρο Εβδομαδιαίο πρόγραμμα ΚΑΜ Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Η Λαϊκή Συσπείρωση για Μεσοπρόθεσμο, Κλεισθένη και Αιολικά