Ειδήσεις

Παπαδόπουλος Ιωάννης: Ο πρώτος εκλεγμένος Πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας


Ο Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος αναδείχθηκε ως ο πρώτος εκλεγμένος Πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την προσεχή περίοδο μέχρι 31.8.2021, κατά την εκλογική διαδικασία που διεξάχθηκε με υποδειγματικό τρόπο σήμερα στις 4.2.2020 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην Καρδίτσα, λαμβάνοντας ως μοναδικός υποψήφιος το σύνολο των ψήφων όλων των ψηφισάντωνμελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ.

Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Καθηγητής του Τμήματος Δρ. Γεώργιος Νταλός, λαμβάνοντας κι αυτός το σύνολο των ψήφων όλων των ψηφισάντωνμελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ.

Σύντομο βιογραφικό Ι. Παπαδόπουλου

Ο Δρ. Ιωάννης Ι. Παπαδόπουλος είναι Καθηγητής 1ης βαθμίδας σε οργανική θέση του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική των Επιχειρήσεων Ξύλου και στο Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου».

Είναι από το 2015 έως σήμερα ο ιδρυτής και Δ/ντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο”, Δ/ντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης & Οικονομίας από το έτος 2006, μέλος της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλος διοίκησης του Ινστιτούτου Ξύλου, Επίπλου & Συσκευασίας του Παν/μίου Θεσσαλίας.

Έχει διατελέσει προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (2006-2008) και Δ/ντής του πρώην Παραρτήματος Καρδίτσας (2011-2013), ενώ έχει αναλάβει και αρκετές διοικητικές θέσεις στο πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας από το 2006 μέχρι το 2018.

Διαθέτει 30ετή εμπειρία(επαγγελματική – 18 έτηκαι 22 έτη διδακτική στην Ανώτατη Εκπαίδευση)σε θέματα πρότυπης οργάνωσης, διοίκησης, οικονομικής διαχείρισης, διάθεσης προϊόντων, εμπορίας και ερευνών αγοράς. Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντά του είναι: Έρευνες αγοράς, εφαρμοσμένο μάρκετινγκ επιχειρήσεων, οικονομικές αναλύσεις, οικονομική επιχειρήσεων, συμπεριφορά καταναλωτών, διοίκηση οικογενειακών επιχειρήσεων, καινοτομία, κοινωνική επιχειρηματικότητα, κυκλική οικονομία, βιοικονομίακά.

Σήμερα διδάσκει σε προπτυχιακό επίπεδο στο Παν/μιο Θεσσαλίας τα μαθήματα: Μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου – επίπλου, Οικονομική επιχειρήσεων ξύλου – επίπλου, Διοίκηση επιχειρήσεων ξύλου – επίπλου, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, ενώ σε μεταπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα: Μάρκετινγκ νέων προϊόντων, Σύγχρονες Μέθοδοι Κοστολόγησης Παραγωγής, Ερευνητική Μεθοδολογία, Βασικές αρχές βιοοικονομίας και η εφαρμογή τους στο σύγχρονο επιχειρείν (συνδιδασκαλία).

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 200 συνολικά εργασίες και άρθρα σε διάφορα διεθνή και εθνικά συνέδρια, επιστημονικά & κλαδικά περιοδικά, άρθρα κλπ., όπως π.χ διεθνή περιοδικά: EuroMed Journal of Business, International Journal of Technology Marketing, European Jour nal of Innovation Management, Competitiveness Review, International Journal of Globalisation and Small Business, International Journal of Markets and Business Systems, International Journal of Electronic Marketing and Retailing, World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Australian Academy of Accounting and Finance Review, PRIME Journal, MIBES Transactionsκά.

Έχει παρουσιάσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή συνέδρια στις χώρες: Ελλάδα, Αμερική (N.Y. LosAngeles), Ιαπωνία, Νορβηγία, Ιταλία, Ελβετία, Πορτογαλία, Κύπρο, κά.Έχει συμμετάσχει σε αρκετές διεθνείς και εθνικές επιστημονικές επιτροπές, όπως: ως TrackChair στη θεματική ενότητα Europeanandglobalbusinessinnovationsystempolicy, analysisandmanagementtechniques, σε Διεθνή Συνέδρια της EuroMedAcademyofBusiness, στην Επιστημονική ομάδα RIC – Marketing της EuroMedAcademyofBusiness, στην Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ, στα διεθνή συνέδρια ICCMI, κά. Είναι κριτής αρκετών επιστημονικών εργασιών σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά, καθώς και μέλος ακαδημαϊκών και επιστημονικών επιτροπών περιοδικών.ΜεβάσητοScholarGoogle έχουν γίνει >310 βιβλιογραφικές αναφορές στο δημοσιευμένο έργο του Ι. Παπαδόπουλου (h-index 8).

Έχει συντονίσει με επιτυχία ως επιστημονικά υπεύθυνος πάνω από δέκαπέντε (15) ερευνητικά προγράμματα, Ευρωπαϊκά ή εθνικά, ανταγωνιστικά ή αυτοχρηματοδοτούμενα, ενώ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από τριάντα πέντε (35) άλλα αντίστοιχα προγράμματα ως μέλος ερευνητικών ομάδων.

Υπήρξεεκπαιδευτήςσεπολλάεθνικάκαιδιεθνήσεμινάριαεπιχειρηματιώνσεθέματαμάρκετινγκ, κοστολόγησης, διοίκησης επιχειρήσεων, βελτίωσης της παραγωγικότητας κά, ενώ είναι σύμβουλος σε αρκετές επιχειρήσεις.

Έχει οργανώσει επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια, συμμετέχοντας με πολλές ομιλίες και παρουσιάσεις. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών οργανώσεων και συλλόγων, ενώ έχει διατελέσει μέλος επιτροπών αξιολόγησης εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου σε επίπεδο Τμήματος και Ιδρύματος.

Είναι συγγραφέας του βιβλίου “Μάρκετινγκ επίπλων και προϊόντων ξύλου” (Εκδόσεις Σταμούλη), ενώ έχει συμμετάσχει στη συγγραφή των βιβλίων: «Τεχνολογία Ξύλου – Μετρήσεις» (έκδοση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων), «Πρακτικός Οδηγός Επιχειρηματικότητας – Μελέτες Περίπτωσης» (εκδόσεις Κλειδάριθμος), καθώς και στους ξενόγλωσσους συλλογικούς τόμους.

 

Προηγούμενο άρθρο Μηνιαία δραστηριότητα Αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Θεσσαλίας
Επόμενο άρθρο Σχεδόν μια στις τέσσερις γυναίκες υφίσταται σωματική ή σεξουαλική βία