Ειδήσεις

Παρέμβαση του ΣΒΘΣΕ για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που πλήττονται


Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, απευθύνθηκε με Υπόμνημά του προς τα αρμόδια Υπουργεία,  αναφερόμενος στην ενίσχυση από πόρους του ΕΣΠΑ μέσω της Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων, για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που πλήττονται εξαιτίας της κρίσης της πανδημίας του ιού COVID-19, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα ένταξης στους δυνητικά ωφελούμενους ΚΑΔ δυο συγκεκριμένων κλάδων στους οποίους ανήκουν επιχειρήσεις μέλη του που παραμένουν εκτός των δυνητικών ληπτών της χρηματοδότησης.

Συγκεκριμένα η επιστολή εστάλη στους κ.κ. Αδ. Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Χρ. Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών, Μ. Βορίδη, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ι. Τσακίρη, Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Απ. Βεσυρόπουλο, Υφυπουργό Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Θ. Σκυλακάκη, Υφυπουργό Οικονομικών αρμόδιο για την Δημοσιονομική Πολιτική, στην κα Φ. Αραμπατζή, Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στον κ. Κ. Μπαγινέτα Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι:

Η ενίσχυση από πόρους του ΕΣΠΑ, των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, που πλήττονται εξαιτίας της κρίσης της πανδημίας του ιού COVID-19, με την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων, αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό μέτρο της Κυβέρνησης για την προστασία των ελληνικών επιχειρήσεων, προκειμένου να αντέξουν την υφιστάμενη κατάσταση, να εξασφαλίσουν τη διατήρηση των θέσεων εργασίας του προσωπικού τους και να προετοιμάσουν την επόμενη ημέρα.

Αρκετοί κλάδοι δραστηριοτήτων στους οποίους ανήκουν επιχειρήσεις – μέλη του  συμπεριλαμβάνονται στους επιλέξιμους ΚΑΔ και ως εκ τούτου, τους παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της σχετικής αίτησης για χρηματοδότηση. Εντούτοις, δυο συγκεκριμένοι κλάδοι στους οποίους ανήκουν επιχειρήσεις μέλη του παραμένουν εκτός των δυνητικών ληπτών της χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με την Απόφαση 37674/2020 (ΦΕΚ 1291Β/10.4.20202), στην Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων ΜμΕ, στο Κεφάλαιο 5, στους Επιλέξιμους Τομείς Δραστηριότητας αναφέρεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Εκ των ανωτέρω συμπεραίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες δραστηριότητες που ανήκουν στους ΚΑΔ 03.1 Αλιεία και 03.2 Υδατοκαλλιέργεια.

Στο Παράρτημα V «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑΔ)» μεταξύ των επιλέξιμων ΚΑΔ δεν περιλαμβάνονται οι ΚΑΔ 10.20 (Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων), και  ΚΑΔ 46.38.1 (Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων), οι οποίοι, ως κωδικοί, αφορούν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες μεταποίησης και εμπορίου.

Ο Σύνδεσμος στη επιστολή του τονίζει ότι, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς πωλούν τα προϊόντα τους κυρίως σε επιχειρήσεις των κλάδων της παροχής υπηρεσιών καταλυμάτων (ΚΑΔ 55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα,  55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής) και παροχής υπηρεσιών εστίασης (ΚΑΔ 56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης και ΚΑΔ 56.21. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις), δραστηριότητες οι οποίες έχουν αναστείλει την λειτουργία τους με απόφαση της Δημόσιας Αρχής

Ως εκ τούτου, έχει δημιουργηθεί  σημαντική αδυναμία πώλησης των προϊόντων τους, με αποτέλεσμα τη δραματική μείωση στον κύκλο εργασιών τους, την αντιμετώπιση ανεπαρκούς ρευστότητας και την αδυναμία τους να ανταποκριθούν σε τρέχουσες, σημαντικές και ανελαστικές υποχρεώσεις.

Κλείνοντας την επιστολή του ο Σύνδεσμος ζητά να εξεταστούν τα αιτήματα των επιχειρήσεων και να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που δύναται να ενταχθούν στην Πρόσκληση Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων ΜμΕ. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί και για αυτές τις επιχειρήσεις διαθέσιμη και επαρκής ρευστότητα με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους, για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλούνται και για την διασφάλιση της συνέχειας της οικονομικής τους δραστηριότητας.

Προηγούμενο άρθρο Η ακολουθία του Νιπτήρος (Όρθρος Μεγάλης Πέμπτης)
Επόμενο άρθρο Οι ειδικευόμενοι του Νοσοκομείου Καρδίτσας ζητούν να στηριχθεί το ΕΣΥ