Ειδήσεις

Παραλαβή Πιστοποιητικών για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας


Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας ενημερώνει όλους τους  ενδιαφερομένους  πως έχουν ήδη παραληφθεί από την υπηρεσία τα αποδεικτικά του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για την περίοδο Νοεμβρίου 2019.

Ως εκ τούτου τα σχετικά Πιστοποιητικά αποδίδονται:

1) στους άμεσα ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως(με επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας)

2) στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους(εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι ανήλικοι)

3) σε άτομα εξουσιοδοτημένα με Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη όμως με το «γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα Πιστοποιητικά τους από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας και συγκεκριμένα από τον α΄ όροφο, Γραφείο 15(ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), κ. Γεωργία Γιώτα και από τις 8:00-14:00.

Προηγούμενο άρθρο Στην πανυγειονομική απεργία συμμετείχε ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γ.Ν.
Επόμενο άρθρο Εχθροί και ασθένειες σε πεπονιές υπαίθριες και θερμοκηπίου