Ειδήσεις

Περί της πραγματοποιηθείσας στο Μουζάκι ημερίδας για το μικρό υδροηλεκτρικό


Πραγματοποιήθηκε, λοιπόν, στο Μουζάκι, την Κυριακή, 23 Ιουλίου, στα πλαίσια μιας πορείας που εμείς πρώτοι χαράξαμε αλλά και σε πιστή αντιγραφή της (!!!)– κι αυτό εκτιμούμε πως αποτελεί πραγματικότητα αναμφισβήτητη –  η «ημερίδα» του Δήμου  Μουζακίου και της Τοπικής Κοινότητας Οξυάς για το μικρό υδροηλεκτρικό στη θέση Μελίσσι.

Μια ημερίδα στην διοργάνωση της οποίας να διευκρινιστεί πως  δε συμμετείχαμε, αφού αφενός,  βέβαια, τούτο δε μας ζητήθηκε αφετέρου οι (εγκεκριμένες από τα μέλη μας)  θέσεις για το συγκεκριμένο έργο και την ωφελιμότητά του για το χωριό της Οξυάς είναι εκ διαμέτρου αντίθετες μ’ αυτές του Δήμου και της Τοπικής Κοινότητας.

Σεβόμενοι τους διοργανωτές της ημερίδας κρίνουμε πως πρέπει ν’ αποφύγουμε εμείς το χαρακτηρισμό της ως επιτυχημένης ή μη. Εκτιμούμε, ωστόσο, ότι, στην προσπάθειά μας για την ενημέρωση των μελών μας και των λοιπών συγχωριανών μας, μπορούμε ν’ αναφερθούμε στη δήλωση του κου Δημάρχου πως ανέμενε περισσότερο κόσμο αλλά και να  επισημάνουμε πως στην ημερίδα δεν παραβρίσκονταν περισσότεροι από εικοσιπέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένων των διοργανωτών, των ομιλητών, των ιδιοκτητών της ενδιαφερόμενης εταιρίας, αρκετών μελών του Συλλόγου μας και της Κίνησής μας αλλά και ορισμένων ακόμα μη Οξυωτών…. Τα συμπεράσματα ας τα εξάγουν οι συγχωριανοί μας και βέβαια, όσοι μας διαβάζουν και ενδιαφέρονται σχετικά…..

Προσπαθώντας να ενημερώσουμε και εμείς τα μέλη και τους συγχωριανούς μας για ένα ζήτημα που γνωρίζουμε πως απασχολεί έντονα το χωριό μας, ν’ αναφέρουμε, κατ’ αρχήν πως διοργανωτές – και κυρίως ο Δήμαρχος Μουζακίου κος Γ. Κωτσός – αλλά και οι ειδικοί προσκεκλημένοι τους ομιλητές περισσότερο αναφέρθηκαν στο ζήτημα γενικά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ακολουθώντας  τη δεδηλωμένη τακτική του κου Δημάρχου Μουζακίου για την προώθησή τους, παρά στο ειδικότερο ζήτημα του μικρού υδροηλεκτρικού στη θέση Μελίσσι, που ήταν κανονικά και το αντικείμενο της ημερίδας.

Από τον πρόεδρο του χωριού της Οξυάς κο Λάμπρο Ευθυμίου ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα υποτιθέμενα αντισταθμιστικά οφέλη που το χωριό, υποτίθεται, θα απολαμβάνει από το συγκεκριμένο έργο, τα οποία, ωστόσο, αμφισβητήθηκαν τεκμηριωμένα από τον πρόεδρο  του Συλλόγου μας και εκπρόσωπο και της Κίνησής μας κο Γ. Καραβίδα. Οφέλη, βέβαια, για τα οποία οι θέσεις του Δήμου και της Τοπικής Κοινότητας, αλλά και των φερόμενων ως «επενδυτών» έχουν μεταβληθεί ουκ ολίγες  φορές, γεγονός που, όπως είναι επόμενο, εγείρει και ερωτηματικά ως προς την αξιοπιστία τους.  Τούτο επισημάνθηκε με στοιχεία από τον εκπρόσωπό μας και ζητήθηκαν οι αναγκαίες διευκρινίσεις για το τι ακριβώς απ’  όλα ισχύει, για να δοθεί από τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Οξυάς η….αφοπλιστική απάντηση πως ισχύουν …ΟΛΑ !!!

Από το πρόεδρο του Συλλόγου και εκπρόσωπο της Κίνησής μας επισημάνθηκαν ακόμα ζητήματα σχετικά με την εντελώς αργοπορημένη ενημέρωση εκ μέρους του Δήμου και της Τοπικής Κοινότητας – αφού τούτη, αντί να προηγηθεί, έρχεται πολύ μετά την αδειοδότηση του έργου, τα ανακριβή στοιχεία που περιλαμβάνονται στη μελέτη του έργου (ορισμένα από τα οποία επιβεβαιώθηκαν και από λοιπούς παριστάμενους στην ημερίδα Οξυώτες) και στα οποία στηρίχθηκε η αδειοδότησή του, το μεγάλο μήκος της συνολικής εκτροπής του νερού από την κοίτη του ποταμού (4,5 χιλιόμετρα συνολικά από τα περίπου έξι χιλιόμετρα που ο ποταμός διανύει εντός των ορίων του χωριού μας) και η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση του ποταμού από τα όρια του χωριού, ο μη σύμφωνος με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία υπολογισμός της οικολογικής παροχής του έργου αλλά και ο υπολογισμός αυτής με βάση στοιχεία ληφθέντα από άλλες, εκτός του χωριού της Οξυάς, περιοχές  (π.χ. Μεσοχώρα Τρικάλων), κ.λ.π..

Ακόμα, επισημάνθηκαν πολλά στοιχεία της μελέτης του έργου, που, όπως εκτιμάται, εγείρουν αμφιβολίες για την πλήρη αξιοπιστία της, όπως π.χ. το προστατευόμενο βυζαντινό μνημείο της Αγίας Τριάδας, που δεν αναφέρεται πουθενά, τα αντιφατικά έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας για τον υπολογισμό της αναγκαίας οικολογικής παροχής, κ.λ.π., ενώ τονίστηκε και η μη αξιολόγηση και προώθηση εναλλακτικών  λύσεων, ικανών να οδηγήσουν το χωριό της Οξυάς στην ανάπτυξη.

Τέλος, στο ερώτημα του εκπροσώπου μας γιατί προτιμήθηκε η κατασκευή του σταθμού παραγωγής του έργου εκτός των ορίων του χωριού μας και, οριακά και μόλις για λίγα μέτρα, εντός των ορίων γειτονικού χωριού, όπου και το νερό θα καταλήγει μέσω του μήκους τριών χιλιομέτρων αγωγού εκτροπής, η απάντηση των διοργανωτών της ημερίδας αλλά και των παρόντων σ’ αυτή «επενδυτών» ήταν πως δε μπορεί να ματαιωθεί για το συγκεκριμένο λόγο η κατασκευή του έργου.

Την ίδια απάντηση έδωσαν διοργανωτές και «επενδυτές» σε ερωτήματα που αφορούσαν την υποβολή ανακριβών στοιχείων προς τις αρμόδιες για την αδειοδότηση του έργου υπηρεσίες (π.χ. η μη ύπαρξη των δασικών δρόμων που αναφέρονται στη μελέτη του έργου, οι ανακρίβειες ως προς το πλάτος του δρόμου στον οποίο θα εκτελεστούν οι εργασίες εγκιβωτισμού του αγωγού εκτροπής και οι οποίες θα επηρεάσουν την επικοινωνία και  συγκοινωνία, κ.λ.π.), ισχυριζόμενοι πως οι άδειες για το συγκεκριμένο έργο έχουν, πλέον, δοθεί και πως δεν πρέπει εξαιτίας των λόγων αυτών το έργο να ματαιωθεί, αδιαφορώντας, βέβαια, για το γεγονός πως χωρίς τα ανακριβή αυτά στοιχεία η αδειοδότηση του έργου πιθανό και να μην είχε παρασχεθεί.

Χαρακτηριστική ήταν η στάση του πρώην προέδρου του χωριού της Οξυάς κου Δημήτρη Πάτα, ο οποίος, αφού έλαβε το λόγο, διακόπτοντας τον εκπρόσωπό μας, εξέφρασε τις απόψεις του και χαρακτηρίζοντας ως μη σοβαρές τις δικές μας θέσεις και τα επιχειρήματά μας, προτίμησε ν’ αποχωρήσει στη συνέχεια από την αίθουσα.

Κρίνουμε, επίσης, σημαντικό και θέτουμε στην κρίση των μελών και συγχωριανών μας πως  Δήμαρχος Μουζακίου και πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Οξυάς, που δήλωσαν πως θα επιμείνουν στην κατασκευή των συγκεκριμένων μικρών υδροηλεκτρικών στο χωριό μας,  απάντησαν αρνητικά σε πρόταση του προέδρου του Συλλόγου και εκπροσώπου της Κίνησής μας να εξεταστεί το ζήτημα «από το μηδέν», με τη συνεργασία όλων των φορέων του χωριού και μετά  από σχετική ενημέρωση και των Οξυωτών, ενώ ο κος Δήμαρχος απέφυγε ν’ απαντήσει και στην επισήμανση του εκπροσώπου μας πως θεωρείται δεδομένη η τήρηση της υπόσχεσής του για την πραγματοποίηση στο χωριό μας λαϊκής συνέλευσης για το ίδιο θέμα.

Ως  φορείς του χωριού μας, που, από τη στιγμή που πληροφορηθήκαμε σχετικά, έχουμε έμπρακτα εκδηλώσει το ενδιαφέρον μας  για τα συγκεκριμένα έργα και τις επιπτώσεις τους για το χωριό μας, παρακολουθήσαμε και τη συγκεκριμένη εκ μέρους του Δήμου Μουζακίου και της Τοπικής Κοινότητας Οξυάς ημερίδα για το θέμα, ακούσαμε δε και αξιολογήσαμε  και τις  εισηγήσεις των προσκαλεσμένων σ’ αυτή από τους διοργανωτές ειδικών ομιλητών, για τις οποίες, ωστόσο, εκτιμούμε πως δεν περιείχαν κανένα, απολύτως, στοιχείο, ικανό να μεταβάλει τις μέχρι σήμερα θέσεις και απόψεις μας. Ως εκ τούτου δηλώνουμε πως, με τη συμπαράσταση και εξουσιοδότηση, πάντα, των συγχωριανών μας, συνεχίζουμε και την προσπάθειά μας ενάντια στα συγκεκριμένα έργα …..

Λαογραφικός, Αρχαιολογικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς «το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας» 
Κίνηση Οξυωτών «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς»

 

Προηγούμενο άρθρο Πανήγυρις Αγίου Παρθενίου, επισκόπου Ραδοβισδίου
Επόμενο άρθρο Ανακοινώθηκαν οι νέοι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες