Ειδήσεις

Πλάτανος Λεοντίτου: Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης


Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας έκανε δεκτή την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Θανάση Καραγεώργου να χαρακτηριστεί ως «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης», ο πολυαιωνόβιος πλάτανος, είδους Πλάτανος ο ανατολικός (Platanus orientalis) που βρίσκεται στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Λεοντίτου.
«… Στην πλατεία του ορεινού χωριού Λεοντίτου κυριαρχεί με την επιβλητική του παρουσία ένας πολυαιωνόβιος πλάτανος που στη σκιά του έλαβαν χώρα σημαντικά γεγονότα της ιστορίας. Αποτελούσε τον αγαπημένο χώρο συγκέντρωσης, συζήτησης και λήψης σημαντικών αποφάσεων των οπλαρχηγών της Κεντρικής Ελλάδας υπό τον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Ο πλάτανος αυτός είναι το σημείο αναφοράς,  κάθε περιηγητής του Δήμου μας  θα τον επισκεφθεί, θα τον θαυμάσει, θα τον περιεργασθεί, θα φωτογραφηθεί μαζί του. Είναι πόλος έλξης μοναδικός για την περιοχή μας. Γέρικος, πολλών αιώνων, με εντυπωσιακή διαμόρφωση του κορμού του. Είναι πράγματι ένα μνημείο της φύσης.

Από τη σχετική μελέτη/έκθεση που συνέταξε ο κ. Θεοχάρης Δ. Ζάγκας, Καθηγητής προκύπτει ότι ο πλάτανος Λεοντίτου είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον από επιστημονική άποψη δένδρο. Ίσως είναι ένα από τα καλύτερα διατηρούμενα δένδρα της χώρας μας με τόσο μεγάλη ηλικία και απουσία κοιλωμάτων στον κεντρικό κορμό. Εντυπωσιακό είναι και το μεγάλο ύψος του καθώς και το πλάτος της κόμης του 30-40 μ. με κοντά ένα στρέμμα εμβαδόν σκίασης. Το εν λόγω άτομο πλατάνου κατά συνέπεια έχει ιδιαίτερη βοτανική, οικολογική, αισθητική, ιστορική και πολιτισμική αξίας και μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό πόρο.

Το υπερθαλάσσιο υψόμετρο της θέσης του είναι 953 m και οι γεωγραφικές συντεταγμένες αυτής είναι 39°26’50’’ Ν και 21°53’40’’ Ε.

Το υπό προστασία άτομο πλατάνου έχει ηλικία περίπου 964 έτη, Ύψος, H = 33 μ. Στηθιαία διάμετρος, DBH = 3,0 μ. Ύψος έναρξης κόμης, Ηκ = 3,0 μ. Μέσο πλάτος κόμης, Dk = 35,0 μ. (Dmin = 30 μ., Dmax = 40 μ.) Ζωτικότητα = 20 (καλή), Τάση εξέλιξης = 2 (παραμένουσα) Συντελεστής λυγερότητας, H/D = 33/3 = 11 Σταθερότητα κορμού ως συνδυασμός κατακόρυφης θέσης, ύψους έναρξης κόμης, συντελεστή λυγερότητας, έλλειψης κοιλωμάτων: Άριστη…».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του:

  • την εισήγηση του Αντιδημάρχου
  • Την από (Δεκ 2015) έκθεση του Καθηγητή Θεοχ. Ζάγκα).
  • Την σύμφωνη εισήγηση πρόταση του Πολιτιστικού Συλλόγου Λεοντίτου «Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ».
  • Την σύμφωνη εισήγηση πρόταση του Εκπροσώπου της Τ. Κ. Λεοντίτου
  • Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010

–  Τις απόψεις- τοποθετήσεις- προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα να προβεί ο Δήμος Αργιθέας  σε όλες εκείνες τις απαραίτητες και νόμιμες ενέργειες, προκειμένου να Χαρακτηρίζεται ως «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» ο πολυαιωνόβιος πλάτανος, είδους Πλάτανος ο ανατολικός (Platanus orientalis) που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Λεοντίτου, Δημοτικής Ενότητας Αν. Αργιθέας, Δήμου Αργιθέας.

Προηγούμενο άρθρο Ξεκινούν συντηρήσεις και βελτιώσεις υποδομών στην Καρδίτσα
Επόμενο άρθρο Κώστας Τσιάρας: Καταρρέει το αφήγημα της κυβέρνησης για επιστροφή στην κανονικότητα