Προς αντικατάσταση οι στέγες αμιάντου στις Εργατικές Κατοικίες Καμινάδων


 Δομήνικος Βερίλλης

 Με πρωτοβουλία του Δήμου Καρδίτσας και του Περιφερειακού Γραφείου Καρδίτσας του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας θα γίνει αναλυτική ενημέρωση των ιδιοκτητών σήμερα Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, στις 6 μ.μ. στο καφενείο Σύρμου

Θετικές εξελίξεις δρομολογήθηκαν στο ζήτημα των  εργασιών που απαιτούνται να γίνουν στους οικισμούς Εργατικών Κατοικιών «Καρδίτσα Ι» και «Καρδίτσα ΙΙ» που βρίσκονται στη συνοικία των Καμινάδων, θέμα για το οποίο υπήρξαν συνεχείς παρεμβάσεις του Δήμου Καρδίτσας.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Ο.Ε.Κ. το έργο αντικατάστασης των στεγών αμιάντου με κεραμοσκεπές και οι παρεπόμενες εργασίες κόστους 2.300.000 ευρώ περίπου, θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα, καθώς ολοκληρώθηκαν οι σχετικές διαδικασίες και απαιτείται πλέον η σύμφωνη γνώμη των ενοίκων ανά πολυκατοικία ή μεμονωμένη κατοικία, ώστε να εκδοθεί η τελική Υπουργική Απόφαση και να υπογραφούν οι συμβάσεις με τους αναδόχους του έργου.

Δήλωση Δημάρχου Καρδίτσας

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Δομ. Βερίλλης σε δηλώσεις του για το θέμα τόνισε:

« Το έργο της αντικατάστασης των στεγών αμιάντου και των παρεπόμενων εργασιών στις Εργατικές Κατοικίες των Καμινάδων αξιολογήθηκε εξ’ αρχής από τη Δημοτικής Αρχή ως ιδιαίτερης σημασίας, καθώς αφορά την προστασία της υγείας των ενοίκων, γι’ αυτό και οι παρεμβάσεις μας προς τον Ο.Ε.Κ. και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ήταν συνεχείς, καθώς έπρεπε να αρθούν τα διαδικαστικά προβλήματα που υπήρχαν, αν και το έργο είχε δημοπρατηθεί το 2007.

Πλέον όλα τα εμπόδια έχουν ξεπεραστεί και αυτό που απομένει να γίνει  είναι να υπάρξει σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτήτων, οι οποίοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε ποσοστό 5% στο κόστος των εργασιών, καταβάλλοντας το ποσό που θα τους αναλογεί ανάλογα με το εμβαδόν του διαμερίσματός τους σε 48 άτοκες μηνιαίες δόσεις, κάτι που θα οριστικοποιηθεί με την σχετική Υπουργική Απόφαση, η οποία θα εκδοθεί μετά την κοινοποίηση στον Ο.Ε.Κ. της σύμφωνης γνώμης τους.

Θα χρειαστεί επίσης να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους για χρονικό διάστημα 4 ημερών που θα διαρκέσουν οι εργασίες, για τις οποίες θα ληφθούν όλα τα απαιτούμενα από τους κανονισμούς και τη νομοθεσία ειδικά μέτρα.

Διευκρινίζεται ότι κάθε πολυκατοικία ή μεμονωμένη κατοικία για την οποία δεν θα κοινοποιηθεί εγκαίρως η σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών, θα εξαιρείται από το συνολικό έργο, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα μεταγενέστερης σύμφωνης γνώμης και ένταξής τους.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των ιδιοκτητών, οι οποίοι θα πρέπει να υπογράψουν δήλωση αποδοχής των όρων του προγράμματος μέχρι το τέλος του μήνα, τους καλούμε αύριο Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα στο καφενείο του κ. Σύρμου, όπου ο Προϊστάμενος του Περιφερειακού Γραφείου του Ο.Ε.Κ. κ. Παπαλίτσας θα τους αναλύσει όλες τις παραμέτρους του έργου»

Τι εργασίες θα γίνουν

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

1. Αποξήλωση των στεγών, καμινάδων κ.λ.π., συλλογή, συσκευασία και διασυνοριακή μεταφορά τους, σύμφωνα με εγκεκριμένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ σχέδιο.

2. Απορρύπανση των χώρων με την διεξαγωγή ειδικών μετρήσεων.

3. Κατασκευή νέων, πλήρως θερμομονωμένων και υγρομονωμένων καραμοσκεπών, με επαρκές δίκτυο απορροής ομβρίων που θα απολήγει απ’ ευθείας στο γενικό δίκτυο ομβρίων των οικισμών.

4. Παρεπόμενες εργασίες αποκατάστασης των κτηρίων εξωτερικά όπου αυτό απαιτείται (καθαιρέσεις τμημάτων πλακοστρώσεων, διεθετήσεις δικτύων, τοπικές πλακοστρώσεις, επικαλύψεις αρμών κτηρίων, τοπικές επισκευές επιχρισμάτων κ.α.)

5. Επαναχρωματισμοί εξωτερικά κτηρίων.

6. Εγκατάσταση ηλικακών θερμοσιφώνων.

Προηγούμενο άρθρο Με αργούς ρυθμούς ο Ε65
Επόμενο άρθρο 3η γιορτή ψωμιού και αρτοπα-ρασκευασμάτων