Ειδήσεις

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων από το Δήμο Καρδίτσας


Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), εκατόν έντεκα (111) ατόμων, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από: 24-8-2020 έως 26-8-2020. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αποκλειστικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου municipality@dimoskarditsas.gov.gr. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα κάτωθι τηλέφωνα: 2441350723, 2441350726, 2441350728, 2441350839.

Να σημειωθεί ότι στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη θέση «Επικαιρότητα – Ανακοινώσεις» υπάρχει αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση πρόσληψης, η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και το παράρτημα που είναι αναπόσπαστο μέρος της ανακοίνωσης. Συνιστάται οι  ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τα σχετικά έγγραφα που προαναφέρθηκαν ώστε να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα ισχύοντα.

 

Προηγούμενο άρθρο Συνεχίζονται οι καθαρισμοί ποταμών και αρδευτικών καναλιών
Επόμενο άρθρο Σάρωσε τα μετάλλια η ομάδα της τεχνικής κολύμβησης της Α.Κ.Α.Κ.