Ειδήσεις

Πρόταση τροποποιήσεως της Εισήγηση περί καθορισμού Φόρων, Τελών και Δικαιωμάτων έτους 2021


κ. Πρόεδρε, Συζητάμε τον καθορισμό των φόρων, τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2021 και ως παράταξη αποφασίσαμε να καταθέσουμε γραπτή πρόταση, να ληφθεί υπόψη στη συζήτηση και να τεθεί σε ψηφοφορία. Όπως προκύπτει και από την εισήγηση του Διευθυντή των Οικονομικών, βρισκόμαστε στην ευχάριστη κατάσταση να έχουμε μια θετική πρόβλεψη για τα έσοδα από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Τα αυξημένα έσοδα προέκυψαν από τα αυξημένα τετραγωνικά που δηλώθηκαν από τους δημότες, οι οποίοι αξιοποίησαν μια διάταξη ενός νόμου περί ορθής δήλωσης των τετραγωνικών, χωρίς το πρόστιμο της πενταετίας, μια διάταξη για την οποία παλέψαμε πολλά χρόνια ως αυτοδιοίκηση.

Αυτή η ωφέλεια που προκύπτει στα ταμεία του Δήμου, που αναμένεται να ξεπεράσει το 1.200.000 ευρώ, είναι υποχρέωσή μας, ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία, να μετακυλήσει εξ ολοκλήρου στους Δημότες. Είναι υποχρέωση της Δημοτικής αρχής να ελαφρύνει στο ακέραιο τους δημότες, σαν μια πράξη δικαίωσης των συνεπών δημοτών αλλά γιατί αυτό είναι και το δίκαιο.

Γιατί με την ορθή δήλωση των τετραγωνικών μέτρων αναφερόμαστε πλέον σε μια νέα κατάσταση. Αναφερόμαστε σε ένα συνολικό επαναπροσδιορισμό των τελών καθώς είναι άλλα τα δεδομένα.  Η Δημοτική αρχή δεν πρέπει στην παρούσα φάση να κρυφτεί πίσω από τη φράση «κάνουμε μείωση» γιατί στην ουσία με μια τόσο μικρή σε αναλογία μείωση είναι σα να μπαίνει ένα κανονικό χαράτσι.

Άλλωστε και από τη νομοθεσία προβλέπεται, όπως με σαφήνεια διατυπώνεται και στην εισήγηση της υπηρεσίας ότι τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη πρέπει:

α) να καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης

β)να μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας και

γ) να καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του Δήμου.

Είναι επιτακτική ανάγκη περισσότερο από ποτέ, την παρούσα χρονική στιγμή που εκτός από το ότι η χωρά μας πλήττεται σφόδρα από την πανδημία COVID-19 ο Δήμος μας έχει πληγεί βάναυσα από το μεσογειακό κυκλώνα ΙΑΝΟ, μια καταστροφή για την οποία έχετε τεράστιες ευθύνες.

Προτείνουμε λοιπόν, οι μειώσεις να είναι ευθέως ανάλογες με την αύξηση των εσόδων του Δήμου.

Αναλύοντας τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι:

Τετραγωνικά οικιών 2.739.412 + 1.185.000 = 3.924.412.

Όπως προκύπτει από τους πίνακες 1 και 2, κατά το 2021 σύμφωνα με την εισήγηση πρόκειται να  έχουμε πλεόνασμα στα έσοδα487.000 (1.185.000,00 – 698.525,29)  το οποίο τελικά θα διαμορφωθεί  αρκετά υψηλότερα από 500.000 € γιατί, όπως φαίνεται και από την εισήγηση  η αύξηση θα είναι μεγαλύτερη του 35% και επιπλέον περιλαμβάνονται κάποια καταστήματα που θα πληρώνουν 2 ευρώ ανά τ. μ. Τέλος η νέα αυξημένη πρόταση με τέλη 1,03 ανεβάζει το πλεόνασμα στις 650.000 €

Έχουμε υποχρέωση να μην επιβαρύνουμε τις τσέπες των δημοτών ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που με ευθύνη της δημοτικής αρχής και της περιφέρειας πνίγηκε η πόλη και έχει υποστεί τεράστιες ζημιές. Οι ζημιές αυτές μεγαλώνουν ακόμη περισσότερο από την πανδημία.

Συμπερασματικά η μείωση των δημοτικών τελών πρέπει να διαμορφωθεί κατά 650.000 € περισσότερο σε σχέση με την πρόταση της Δημοτικής αρχής. Δηλαδή να διαμορφωθεί στα 0,87 €/τ.μ. Έτσι  τα ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου θα είναι ισοσκελισμένα, θα  είμαστε δημοσιονομικά ουδέτεροι,  δηλαδή ούτε αύξηση εσόδων ούτε μείωση. Αν επιμένετε στην πρότασή σας αυτό σημαίνει ότι προβαίνετε σε αύξηση τελών κατά 17% που είναι η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιθεί από καταβολής δήμου. Δεν μπορείτε να κατηγορείτε εμάς που κάναμε μεσοσταθμική αύξηση 8% ως φορομπήχτες και τώρα να κάνετε υπερδιπλάσια. Δεν έχετε δικαίωμα από την μία μεριά να πνίγετε και να καταστρέφετε την πόλη και από την άλλη να την χαρατσώνετε.

Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε τις παρακάτω τροποποιήσεις στην εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών:

Β) ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

  • Στεγασμένοι χώροι που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες ή για την εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (εκτός από τις ιδιωτικές κλινικές). Προτείνεται η μείωση της τιμής από 1,13 /τ.μ. σε 0,87/τ.μ.

 

Της Ανεξάρτητης Συμμαχίας Πολιτών (μείζονα μειοψηφία στο Δήμο Καρδίτσας)

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο 6 νέοι κυκλικοί κόμβοι από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στην επ.ο. Λάρισας-Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Ενημέρωση Δημάρχου Μουζακίου στον Αντ/ρχη Θεσσαλίας για υποδομές που χρήζουν αποκατάστασης