Ειδήσεις

Πρώτη Πανθεσσαλική Σύναξη


Παρουσία του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών & Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄, των Σεβ Μητροπολιτών Σταγών καί Μετεώρων κ. Σεραφείμ, Λαρίσης & Τυρνάβου κ. Ιγνατίου, Ελασσώνος κ. Χαρίτωνος, Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων κ. Τιμοθέου Τρίκκης & Σταγών κ. Χρυσοστόμου, Δημητριάδος & Αλμυρού κ. Ιγνατίου, Βελεστίνου κ. Δαμασκηνού και περίπου 400 Κληρικών από όλες τις Θεσσαλικές Ιερές Μητροπόλεις, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας η 1η Πανθεσσαλική Ιερατική Σύναξη, με κεντρικό θέμα «Ο Ορθόδοξος Κληρικός: ποιμένας και λειτουργός στο σύγχρονο κόσμο».

Μετά την εναρκτήρια δέηση, την Σύναξη προσφώνησε ο φιλοξενών Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, ο οποίος χαρακτήρισε την  ημέρα αυτή «πολύ σημαντική για την Θεσσαλία, για συγκεκριμένους λόγους: Είναι μία σύναξη-συνάντηση, η οποία αποτελεί καρπό της Εκκλησίας που διαλέγεται όχι μόνο με τον λαό της και τους εκτός αυτής, αλλά και με τους ανθρώπους οι οποίοι την διακονούν. Και είστε εσείς αυτός, Μακαριώτατε, ο οποίος μας δίδετε αυτή την γραμμή, αυτή την διάθεση να αγαλλόμεθα πνευματικά για το ότι μπορούμε όχι μόνο σε Συνοδικό, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο να συναντώμεθα, για να αντικρίσουμε ο ένας το πρόσωπο του άλλου, για να υπενθυμίσουμε ο ένας στον άλλο ότι όλα βρίσκονται στην ενότητα και την κοινωνία των προσώπων, στην ευλογημένη αγάπη και συνεννόηση, η οποία υπάρχει στους Επισκόπους εν γένει, αλλά και ειδικότερα στους Επισκόπους της Θεσσαλίας…».

Είναι πολύ σημαντική αυτή η ημέρα «για τον πρόσθετο λόγο ότι είναι μαζί μας κληρικοί, εκπρόσωποι από όλες τις Ιερές Μητροπόλεις της περιφερείας μας… οι πατέρες που αγωνίζονται να καταθέσουν την ορθόδοξη μαρτυρία καθημερινά στον λαό μας… Είναι οι συνεργάτες μας. Είναι οι συνοδοιπόροι μας…».

Είναι πολύ σημαντική η ημέρα αυτή για την Θεσσαλία, «διότι και οι Μητροπολίτες και οι κληρικοί δεν εκπροσωπούν το σώμα της τοπικής τους Εκκλησίας μόνο, αλλά και την ιστορία και την παράδοση της κάθε Μητροπόλεως…».

Είναι πολύ σημαντική η ημέρα αυτή για την Θεσσαλία, «διότι σ’ αυτήν την συνάντηση έχουμε μία επιπλέον φανέρωση της «εν ημίν ελπίδος». Και η ελπίδα έχει να κάνει με την υπέρβαση της διασπάσεως, την οποία ο κόσμος μας βιώνει…».

Ο κ. Ιγνάτιος καλωσόρισε άπαντες στη Σύναξη και ευχαρίστησε θερμά όσους κοπίασαν για την προετοιμασία της. Ακολούθησαν χαιρετισμοί όλων των Μητροπολιτών της Θεσσαλίας και αμέσως μετά ομίλησαν οι δύο εκλεκτοί ομιλητές της ημερίδος. Πρώτος ομιλητής ήταν ο Πρωτ. Βασίλειος Καλλιακμάνης, Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Η αυτοσυνειδησία του Λειτουργού και το μυστήριο της κένωσης του Λόγου», ενώ ο επόμενος ομιλητής ήταν ο Πρωτ. Αδαμάντιος Αυγουστίδης, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος και Γενικός Δ/ντής στο «Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αθηνών, ο οποίος ομίλησε σχετικά με το  θέμα της ημερίδος: «Ο Ορθόδοξος Κληρικός: ποιμένας και λειτουργός στο σύγχρονο κόσμο»

 

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Λαρίσης & Τυρνάβου, κ.Ιγνατίου:

«Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Σεπτέ Προκαθήμενε της Αγιωτάτης Εκκλησίας  ημών

Χαράν μεγάλην χαίρομεν σήμερον επί τη σεπτή παρουσία της Υμετέρας Μακαριότητος, εν μέσω ημών. Σεις ευλογείτε σήμερον ταύτην την Ιεράν Σύναξιν του Ιερού κλήρου συμπάσης της Θεσσαλίας. Επευλογείτε διά της παρουσίας Σας την εμπνευσμένην πρωτοβουλίαν του Σεβασμιωτάτου Αγίου Αδελφού Μητροπολίτου Δημητριάδος Ιγνατίου και τιμάτε άπαντας ημάς. Τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τους ποιμαίνοντας τας Θεσσαλικάς Ιεράς Μητροπόλεις και τον Ιερόν ημών κλήρον. Τους Ιερείς και τους Διακόνους ημών. Ενθαρρυνόμενοι εκ της γινομένης ταύτης τιμής οι Ιερείς μας, χαίρουν σήμερον και συναισθάνονται εντονωτέραν την πνευματικήν αξίαν «της εν Χριστώ αδελφότητος». Ως μία οικογένεια η Ιερατική οικογένεια πορεύεται μέσα στο χώρο και το χρόνο, ευφραινομένη διά την μετά των αδελφών κοινωνίαν και διά την εκ της στοργής του πατρός αναδυομένην ευλογίαν πρός συνέχισιν του πολυευθύνου έργου το οποίον Κύριος ο Θεός ενεπιστεύθην  εις ημάς.

Ασφαλώς εις απάσας τας Ιεράς Μητροπόλεις πραγματοποιούνται τακτικώς Ιερατικαί Συνάξεις, εις τας οποίας τονίζεται πάντοτε η θέσις και η προσωπικότης του Ποιμένος και διαλλεγόμεθα και μετά των Θεολόγων πατέρων αλλά και μετά των απλών εφημερίων της υπαίθρου και εν τω συνδέσμω της αγάπης, λύομεν πολλά από τα αναφυόμενα εκάστοτε προβλήματα. Σήμερον όμως η σύναξις αύτη προσλαμβάνει ιδιαιτέραν χάριν και λαμπρότητα, διότι συναντώμεθα όλοι επί το αυτό δια να ευφρανθώμεν ενθέως ότι τοιαύτης χαράς, τιμής και εξουσίας κατεπλούτησεν ημάς Κύριος ο Θεός, ο Ποιμήν ο Καλός, ο Αρχιερεύς ο Μέγας, του Οποίου την Ιερατείαν, χάριτι Θεού ιερουργούμεν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός εγκωμιάζων την αγάπην την οποίαν οφείλομεν να καλλιεργούμεν κυρίως ημείς μεταξύ μας λέγει:» πασών των αρετών κολοφών και ακρόπολις η αγάπη καθέστηκε. Εν ταύτη γάρ η τελειότης ορίζεται». Ως πλήρωμα νόμου η αγάπη είναι η αρετή η δεικνύουσα τους μαθητάς του Κυρίου. Ο φέρων το διάδημα της αγάπης, ούτος μαθητής του Χριστού λογίζεται και είναι. Διά τούτο ο Κύριος μυσταγωγών τους μαθητάς του έλεγε: » εν τούτω γάρ γνώσονται πάντες ότι μαθηταί μου εστέ, εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις». ( Ιω.ιγ.35).

Σήμερον ο φόβος και το άγχος συνέχουν και συμπνίγουν τον άνθρωπον και μόνον η αγάπη δύναται να βγάλη έξω αυτόν τον πρωτόφαντον φόβον. » Η τελεία αγάπη έξω βάλλει τον φόβον», (Α´. Ιω.δ.18) μας διαβεβαιοί ο απόστολος της Αγάπης. Ευλογήσατε Μακαριώτατε πάτερ διά των τιμίων χειρών Σας και ημάς τους Επισκόπους Σας,  και τον Ιερόν κλήρον που προσβλέπομεν σήμερον εις το ιλαρόν τίμιον πρόσωπόν Σας αναβλύζουσαν την Αγάπην να αναδεικνυόμεθα καθ’ ημέραν Χριστοειδείς Ποιμένες, οίτινες καλούμεθα κατ’ απομίμησιν Χριστού να κρύψωμεν κάτω από τας πτέρυγας της ανιδιοτελούς αγάπης, το ποίμνιον του έκαστος, » ον τρόπον συνάγει όρνις την εαυτής νοσσιάν υπό τας πτέρυγας». Μόνον η ποιμενική αγάπη δύναται να επανασυνθέση τον θρυμματισμένον πλέον άνθρωπον και να αναμορφώση το κάλλος της θείας εικόνος εις την ψυχήν του. Μόνον εις ένα κλίμα αμοιβαίας αγάπης είναι δυνατή η θεραπεία της ψυχής. » Ουδέν γάρ ούτω προς διδασκαλίαν επαγωγόν, ως το φιλείν και φιλείσθαι» μας βεβαιοί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Είθε η αγάπη ήτις διακατέχει σήμερον τας καρδίας όλων μας, να ενισχύη τον καθένα ποιμένα εξ ημών ώστε θεολογούντες διά του ποιμενικού αυλού και ποιμαίνοντες διά της θεολογίας εν δυνάμει Ηλιού με ζέον το πνεύμα από θείον ζήλον να φθάσωμεν το μέτρον του Καλού Ποιμένος του τιθέντος την ψυχήν αυτού υπέρ των προβάτων.»

 

Μετά τους χαιρετισμούς όλων των Μητροπολιτών της Θεσσαλίας, τις ομιλίες του Πρωτ. Βασιλείου Καλλιακμάνη και του Πρωτ. Αδαμάντιου Αυγουστίδη, ακολούθησε διεξοδική και παραγωγική συζήτηση και η σύναξη έκλεισε με τον πατρικό λόγο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου.

Μετά το πέρας της Συνάξεως, παρετέθη γεύμα για όλους τους συμμετέχοντες, στο οποίο συμμετείχε και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.

 

Προηγούμενο άρθρο Χρ. Κατσαβριά : Να δώσουμε ώθηση και προοπτική στο όραμα για μια νέα γενιά, μορφωμένη
Επόμενο άρθρο Προσλήψεις δύο νηπιαγωγών στο Δ. Καρδίτσας