Ειδήσεις

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων


Την 22α  Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Σοφάδων και έγκριση υποβολής πρότασης του Δ. Σοφάδων (ως δικαιούχου στην Κ.Π.011/2016 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη χρηματοδότηση της πράξης : “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΚ ΡΕΝΤΙΝΑΣ”.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

  1. Εξουσιοδότηση στον α) Ανδρέα Δασκαλά, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας Λουτρά Σμοκόβου ΑΕ ΟΤΑ, β) Βασίλειο Γούζιο ,νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας “ΜΑΕΔΡ” μονομετοχική ανώνυμη εταιρεία Δήμου Ρεντίνας για την υπογραφή της διόρθωσης – συμπλήρωσης της υπ’αριθμ. 15846/23-7-2015 πράξης του συμβολαιογράφου Σοφάδων Βησσάρη Κόκκαλη.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

  1. Συμπλήρωση της αριθμ. 276/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου .που αφορά επιστροφή εγγυητικών επιστολών.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

  1. Έγκριση παραλλαγής δικτύου στην Τ.Κ. Λεονταρίου και απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 332,27 € με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

  1. Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στην κ/α ΚΑΡΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΒΑΪΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

 

Προηγούμενο άρθρο Δημ. Ρήτας : Συγνώμη για όσα δεν πρόλαβα να πω
Επόμενο άρθρο Με μέριμνα των ιδιοκτητών ο καθαρισμός των ιδιωτικών οικοπέδων