Ειδήσεις

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις  5-4-2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  14:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα:  1ο Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού 2020 – 2023.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δήμου κ. Σακκάς Νικόλαος
    Θέμα:  2ο Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας» (ΑΜ. 13 /2016).
Εισηγητής: Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Τσίγκα Αθηνά
    Θέμα:  3ο 2η Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2019, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος
    Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών στο Δήμο Αργιθέας.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος
     Θέμα:  5ο Αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  6.380,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2018 ( Α΄ Κατανομή).
   Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος
    Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας του Δήμου Αργιθέας.
   Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος
    Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου

‘’ Βελτιωση και αναπλαση κοινοχρηστων χωρων στο δημο Αργιθεας’’.

   Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος
    Θέμα:  8ο  Έγκριση  απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αργιθέας « Ιστορικό –Εκκλησιαστικό και Λαογραφικό Μουσείο Ανθηρού»  που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων  οικ. έτους 2018».
   Εισηγητής: Δημοτικός  Σύμβουλος  κ. Σέμπρος Απόστολος  Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
    Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαγραφή η μη  βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας.
   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος
    Θέμα:  10ο Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών Σχολικής Επιτροπής  που έχουν εξοφληθεί με οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου – (άρθρο 46 Ν. 4483/2017).
   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος
    Θέμα:  11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου Αργιθέας στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’ Βοήθεια στο Σπίτι’’.
   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
    Θέμα:  12ο Έγκριση μελέτης της προμήθειας «Προμήθεια  απορριμματοφόρου οχήματος» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
   Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος
    Θέμα:  13ο «Συζήτηση και λήψη   απόφασης περί υποβολής πρότασης στην αριθμ.πρωτ. 502/11-02-2019 πρόσκληση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Περιφερειακό Eπιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», Άξονας  Προτεραιότητάς  3  «Προστασία του Περιβάλλοντος –Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο Περιβάλλον» με τίτλο: «Ενίσχυση της Ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία».
   Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος
    Θέμα:  14ο Έγκριση της μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου Ανθηρού»
   Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος
    Θέμα:  15ο Έγκριση μελέτης της προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αργιθέας» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
   Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος
    Θέμα:  16ο Παροχή ή μη έγκρισης (συναίνεσης) εισόδου-εξόδου του κτιρίου εγκατάστασης ΚΥΤ της εταιρείας ΔΕΗ Ανανεωσιμες ΑΕ προς ΟΔΟ εντός του δάσους της  ΤΚ Αργιθέας προς Διάσελο Αγίου Νικολάου ΤΚ Βλασίου.
   Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
    Θέμα:  17ο Αιτήσεις δημοτών
   Εισηγητής: Πρόεδρος  Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας

 

 

Προηγούμενο άρθρο Επίσκεψη του διοικητή Π.Υ. στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση
Επόμενο άρθρο Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως