Ειδήσεις

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας


Συνεδριάζει το ΔΣ του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στις 26 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης   (29.10.2019).
 2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
 3. Έγκριση ισολογισμού, κατάσταση λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, προσάρτημα και έκθεση διαχείρισης χρήσης 2018.

Εισηγητής: Εκπρόσωπος Εταιρείας ΩΡΙΩΝ Ορκωτοί  Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απολογισμού Επιμελητηρίου Καρδίτσας οικ. Έτους 2018.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Οικονομικός Επόπτης

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πιθανότητα δημιουργίας κέντρου υποδοχής προσφυγών στη ΒΙ.ΠΕ Καρδίτσας.

Εισηγητής: Ντενίσης Γεώργιος, Πρόεδρος

 1. Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος σχετικά την απόφαση του υπουργείου Παιδείας για κατάργηση του πανεπιστημιακού τμήματος «Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» με έδρα την Καρδίτσα.

Εισηγητής: Ντενίσης Γεώργιος, Πρόεδρος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της Α.Ν.Κ.Α. Α.Ε.

Εισηγητής: Ντενίσης Γεώργιος, Πρόεδρος

 1. Συζήτηση για το χαρακτήρα λειτουργίας της δημοτικής αγοράς στα πλαίσια των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες της περιοχής.

Εισηγητής: Κηρύκος Απόστολος, μέλος ΔΣ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις Συλλόγων για οικονομική ενίσχυση.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κων/νος, Οικονομικός Επόπτης

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανασκόπηση της πολιτικής ποιότητας του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στα πλαίσια του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει (ISO 9001:2015).

Εισηγητής: Παπουτσής Ευριπίδης, Γενικός Γραμματέας

 1. Διάφορα
Προηγούμενο άρθρο Τα προβλήματα της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Η Αθηνά επί τάπητος
Επόμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα