Ειδήσεις

Συνεδριάζει διά περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου


Συνεδριάζει διά περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου στις 31-3-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων  (2/3) των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι: 18 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την απαλλαγή  από δημοτικά τέλη για  επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω Κορωνοϊού
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ έμπροσθεν του Κέντρο Διάγνωσης και Θεραπείας Διαταραχών “Παρεμβαση” ιδιοκτησίας Κόγια Σοφίας που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μουζακίου
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των ετήσιων εκθέσεων πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους τομείς αρμοδιότητάς της  για τα έτη 2017,2018,2019
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ταμπάκου Μαρία
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση μίσθωσης του αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Χάρματος
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση με δημοπρασία του Αναψυκτηρίου στη θέση «Αγία Βαρβάρα» της Τ.Κ. Οξυάς
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης με δημοπρασία καλλιεργήσιμης γης της Τ.Κ. Μαυρομματίου
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρωσεις δρομων δημου» (Α.Μ: 05/18)
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λειτουργία κινητού Τεμαχιστή Ογκωδών στο Πράσινο Σημείο του Δήμου Καρδίτσας, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του συνόλου των δήμων της Π.Ε. Καρδίτσας
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οδοποιια δ.δ. μαγουλιτσας» (Α.Μ: 12/10)
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Αποκατασταση ζημιων υποδομων δημου μουζακιου» (α.Μ: 04/18)
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην  Τ.Κ. Μαγούλας για την κατασκευή πρόχειρης σταυλικής εγκατάστασης
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κανιούρας Γεώργιος
14. Τροποποίηση της υπ΄αρ. 206/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά  τη «Συζητηση και ληψη αποφασης περι καθορισμου δημοτικης εκτασης για κατασκευη προχειρης σταυλικης εγκαταστασης στο δημο μας»
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κανιούρας Γεώργιος

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Προηγούμενο άρθρο Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στη ζωή και τα δικαιώματα των μαθητών μας
Επόμενο άρθρο Προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης